คุณได้รับเป็น " 0x8007045A ERROR_DLL_INIT_FAILED " ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ในเว็บไซต์ Windows Update หรือในเว็บไซต์ Microsoft Update ที่ใช้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 836982 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามดาวน์โหลดการปรับปรุง จากเว็บไซต์ Windows Update หรือในเว็บไซต์ Microsoft Update คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
0X8007045A ERROR_DLL_INIT_FAILED

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากไม่ตรงกับแฟ้ม หรือแฟ้ม Msxml.dll เสียหาย

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1: การปรับรุ่น หรือการติดตั้งตัวแยกวิเคราะห์ XML ของ Microsoft

เมื่อต้องการดาวน์โหลดตัวแยกวิเคราะห์ XML ล่าสุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/xml/bb190622.aspx

วิธีที่ 2: แทนแฟ้มที่เสียหาย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คัดลอกแฟ้ม DLL ดังต่อไปนี้จาก C:\WINDOWS\SYSTEMfolder บนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่กำลังประสบกับ theproblem:
  • Msxml3.dll
  • Msxml3a.dll
  • Msxml3r.dll
 2. หลังจากที่คุณได้แทนไฟล์ คุณต้องลงทะเบียนแฟ้มเมื่อต้องการลงทะเบียนแฟ้ม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิกเรียกใช้
  2. ในกล่องเปิดพิมพ์ REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM\MSXMLDLLแล้ว คลิกตกลง คุณได้รับข้อความเมื่อมีการลงทะเบียนสำเร็จ
  3. ทำซ้ำขั้นตอน และ b กับแฟ้มต่อไปนี้:
   • C:\WINDOWS\SYSTEM\MSXML2DLL
   • C:\WINDOWS\SYSTEM\MSXML3DLL
  4. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 836982 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กรกฎาคม 2557 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
Keywords: 
kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdate kberrmsg kbprb kbmt KB836982 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:836982

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com