คุณพบการล็อกออกจากปัญหาในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows server 2003 ใช้ Windows 2000 หรือใช้ Windows NT 4.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 837115 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

เมื่อคุณพยายามที่จะออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณไม่สามารถออก หรือข้อความเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชันบ่งชี้ว่า โปรไฟล์ผู้ใช้ไม่ถูกยกเลิกการโหลด ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้า Microsoft Windows หรือโปรแกรมอื่นไม่หยุดทำงานเมื่อคุณพยายามจะออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ บทความนี้ประกอบด้วยวิธีการทีละขั้นตอนเพื่อช่วยคุณในการแก้ไขปัญหานี้

ถ้าคุณกำลังดูเนื้อหาของเว็บนี้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถใช้การตรวจหาอัตโนมัติ และแก้ไขเครื่องมือที่ประกอบด้วยเนื้อหานี้ เครื่องมือนี้จะช่วยทำให้กระบวนการแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น ยิ่งมีความถูกต้อง และง่ายมากขึ้นสำหรับคุณ ถ้าคุณไม่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา พิมพ์นี้เนื้อหาบนเว็บ และใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

หมายเหตุ:ไม่ทำให้เกิดปัญหาการปิดระบบมาก ด้วยข้อผิดพลาด unloading ของโพรไฟล์ผู้ใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการปิดระบบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
308029ขั้นสูงในการแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาการปิดระบบใน Windows XP
324268วิธีการแก้ไขปัญหาการปิดระบบใน Windows Server 2003
315409วิธีการแก้ไขปัญหาการปิดระบบใน Windows 2000
หมายเหตุ:windows Vista และ Windows Server 2008 รวมฟังก์ชันการทำงานของการตรวจหาอัตโนมัติ และแก้ไขเครื่องมือ (DPHClean) ที่ประกอบด้วยเนื้อหานี้ ถ้าคุณกำลังประสบ prooblems ออกจากระบบ Windows Vista และ Windows Server 2008, vist เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Vista แวะไปที่ Windows Vista โซลูชัน Center:
  http://support.microsoft.com/ph/11732
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Server 2008 แวะไปที่ Windows Server 2008 โซลูชัน Center:
  http://support.microsoft.com/ph/12925

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะออกจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000 หรือ Windows NT 4.0 คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • แอพลิเคชันเหตุการณ์รหัส 1000, 1500, 1517, 1524 ถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชัน ดูเหตุการณ์ในล็อกแอพลิเคชันคือ วิธีการถูกต้องมากที่สุดเพื่อกำหนดโปรไฟล์ผู้ใช้ยกเลิกการโหลดข้อผิดพลาด ถ้าคุณไม่เห็นเหตุการณ์เหล่านี้ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ คุณไม่มีข้อผิดพลาดการยกเลิกการโหลดส่วนกำหนดค่าของผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความเหตุการณ์ในล็อกแอพลิเคชัน ให้ดูเหตุการณ์ที่ข้อความในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ส่วน
 • โปรไฟล์ที่แคชจะไม่ถูกลบเมื่อคุณใช้โพรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขตที่มีการกำหนดค่าการลบสำเนาที่เก็บในแคชภายของส่วนกำหนดค่าเมื่อคุณออกจากระบบ อาการของข้อผิดพลาดนี้จะถูกบันทึกเป็นข้อความเหตุการณ์ในล็อกแอพลิเคชัน
 • ใน Windows XP และ Windows Server 2003 คุณสามารถออกจากระบบ แต่คุณไม่สามารถกู้คืนหน่วยความจำที่โปรไฟล์ผู้ใช้ใช้จนกว่าผู้ใช้ส่วนกำหนดค่าคุณสามารถยกเลิกการโหลดได้ คุณสามารถออกจากระบบได้เนื่องจากโพรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขตเป็น reconciled โดยใช้สำเนาของเนื้อหาของรีจิสทรี อาการของข้อผิดพลาดนี้จะถูกบันทึกเป็นข้อความเหตุการณ์ในล็อกแอพลิเคชัน
 • เมื่อคุณพยายามที่จะออกจากระบบใน Windows 2000 ข้อความ "บันทึก settings…" จะปรากฏเป็นเวลานาน และ Windows หยุดความพยายามที่ออกจากระบบ ถ้าคุณใช้โพรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขตบนเครือข่าย Windows บ่งชี้ว่า โปรไฟล์ผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์กระทบยอดไม่ มีโพรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขตบนเครือข่าย คุณไม่สามารถล็อกอินได้เนื่องจากโพรไฟล์ผู้ใช้จึงไม่ออก อาการของข้อผิดพลาดนี้จะถูกบันทึกเป็นข้อความเหตุการณ์ในล็อกแอพลิเคชัน
 • ใน Windows NT 4.0 คุณไม่สามารถออกจากระบบ และโพรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขตไม่ได้กระทบยอด
 • ถึงขีดจำกัดขนาดของรีจิสทรี (RSL)
 • การสำรองข้อมูลอาจไม่ทำงาน There are no errors in the Application log from the backup program. However, if you see event ID 1524, the backup has not run.

Use the Microsoft User Profile Hive Cleanup Service to reconcile user profiles

To resolve this problem, use the Microsoft User Profile Hive Cleanup Service (UPHClean). UPHClean monitors the computer while you log off, and then UPHClean unloads and reconciles user profiles so that you can log off. This method shows how to install and to run UPHClean.

หมายเหตุ:UPHClean is supported under the following operating systems:
 • Windows XP:
 • Windows Server 2003
 • Windows 2000 (all versions)
หมายเหตุ:The current version of UPHClean (v1.6d) does not function under x64-based versions of Windows XP or of Windows Server 2003. A future version of UPHClean may be supported under those operating systems.

สิ่งสำคัญThis method requires you to browse away from the page that you are now viewing. By browsing away from this page, the content that you are now viewing will no longer be displayed. So, before you continue, you might find it helpful to create a shortcut to this Web page on your desktop so that you can easily return to this page by double-clicking the shortcut. To create a shortcut to this Web page on your desktop, follow these steps:
 1. Right-click this page, and then clickสร้างทางลัด.
 2. ในการInternet Explorerกล่องโต้ตอบ คลิกใช่to create a shortcut on your desktop.
This method is rated: Easy.

Estimated Time: 10 minutes or more, depending on your Internet connection speed.

To use the Microsoft User Profile Hive Cleanup Service (UPHClean), follow these steps:
 1. Download UPHClean. To download and install UPHClean, visit the following Microsoft Web site:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=1B286E6D-8912-4E18-B570-42470E2F3582
  You will be prompted to validate your copy of Windows.
 2. As soon as you have downloaded the UPHClean installer (UPHClean-Setup.msi), double-click the installer to begin the installation.
 3. In the User Profile Hive Cleanup Service installation wizard, clickถัดไป.
 4. In the License Agreement page, read the license agreement, selectI Agreeแล้ว คลิกถัดไป.
 5. In the Select Installation Folder page, clickถัดไป.
 6. In the Confirm Installation page, clickถัดไป.
 7. When UPHClean is installed, clickปิด.

  หมายเหตุ:UPHClean runs as a service in Windows and will start automatically every time that Windows starts.
 8. To confirm that UPHClean is installed and running, clickเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 9. ในOPENbox, type the following text, and then clickตกลง:

  services.msc
 10. In Services, in theชื่อ:คอลัมน์ ค้นหาUser Profile Hive Cleanup. ในการสถานะ:column, confirm that the User Profile Hive Cleanup service isเริ่มต้น.
สิ่งสำคัญWindows Vista and Windows Server 2008 include the functionality of UPHClean. Uninstall UPHClean before you upgrade to Windows Vista or to Windows Server 2008. For more information about how to uninstall UPHClean, see theHow to uninstall the User Profile Hive Cleanup serviceส่วน

หมายเหตุ:If you receive an error when you install UPHClean, try the following:
 • Download UPHClean to your computer again. If you are trying to install UPHClean from a computer on your company's network, copy the UPHClean installer (UPHClean-Setup.msi) to your computer first. Then follow the steps in this section again to install UPHClean.
 • Install the latest run-time components for Visual C++ applications. Then follow the steps in this section again to install UPHClean. If you are using Windows NT 4.0, restart your computer after you install the latest run-time components for Visual C++ applications.

  For more information about how to install the latest run-time components for Visual C++ applications, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  259403How to obtain the Visual C++ 6.0 run-time components

การตรวจสอบ

To verify that this method worked, log off Windows. Windows should log off immediatley. Open the Application log and detemine if any event messages indicate that there were user profile errors. For more information about the event messages in the Application log, see theEvent messages in the Application logส่วน

If this method worked:ถ้าคุณสามารถออกจากระบบ Windows และมีข้อความไม่มีเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่า มีข้อผิดพลาด unloading ของโพรไฟล์ผู้ใช้ คุณได้แก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หากวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผล:ถ้าคุณไม่สามารถออกจากระบบ Windows หรือมีข้อความเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่า มีข้อผิดพลาด unloading ของโพรไฟล์ผู้ใช้ วิธีการนี้จึงไม่ทำงาน คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคล หรือคุณอาจต้องการลองแก้ไขปัญหาขั้นสูง

การแก้ไขปัญหาขั้นสูง

หากทรัพยากรระบุไว้ในบทความนี้ ไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาได้ หรือหากคุณพบอาการที่แตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อต้องการค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://support.microsoft.com

จากนั้น พิมพ์ข้อความแจ้งความผิดพลาดที่คุณได้รับ หรือพิมพ์คำอธิบายของปัญหา ในฟิลด์การค้นหา

ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ถ้ามีการแก้ปัญหาไม่ได้ แต่เนื้อหานี้ไม่สามารถช่วยคุณเพิ่มเติมที่ ดังนั้นคุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคล หรือคุณอาจต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus

ข้อมูลเพิ่มเติม

โพรไฟล์ผู้ใช้และบัญชีผู้ใช้


โปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณคือ ชุดของการตั้งค่าที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีลักษณะ และวิธีที่คุณต้อง การค้นหา และ การทำงานที่ทำงาน โปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณประกอบด้วยการตั้งค่าของคุณ สำหรับพื้นหลังเดสก์ท็อป สำหรับโปรแกรมรักษาหน้าจอ สำหรับการกำหนดลักษณะของตัวชี้ สำหรับการตั้งค่าเสียง และคุณลักษณะอื่น ๆ โพรไฟล์ผู้ใช้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การกำหนดลักษณะส่วนบุคคลของคุณจะใช้เมื่อคุณเข้าสู่ระบบของ Windows

โพรไฟล์ผู้ใช้ที่แตกต่างจากบัญชีผู้ใช้ที่คุณใช้เข้าสู่ระบบ Windows แต่ละบัญชีผู้ใช้มีโปรไฟล์ผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งรายที่เชื่อมโยงด้วย

บัญชีผู้ใช้กำหนดการดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถดำเนินการใน Windows ในคอมพิวเตอร์แบบสแตนด์อโลน หรือคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกของเวิร์กกรุ๊ป บัญชีผู้ใช้สร้างสิทธิ์ที่กำหนดให้กับแต่ละผู้ใช้ บนคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของโดเมนเครือข่าย ผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม สิทธิและสิทธิที่ได้รับไปยังกลุ่มถูกกำหนดให้กับสมาชิกของ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มโพรไฟล์ผู้ใช้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
กลุ่มโพรไฟล์ผู้ใช้
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa918365.aspx
ชนิดของรีจิสทรี
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa910532.aspx

บริการการล้างข้อมูลบนไฮฟ์ส่วนกำหนดค่าผู้ใช้

บริการ Cleanup ไฮฟ์ของส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ช่วยให้แน่ใจว่า เซสชันของผู้ใช้จะสิ้นสุดเรียบร้อยแล้วเมื่อผู้ใช้ล็อกออก กระบวนการระบบและโปรแกรมประยุกต์เป็นครั้งคราวรักษาเชื่อมต่อกับรีจิสทรีคีย์ในโปรไฟล์ผู้ใช้หลังจากที่ผู้ใช้ล็อกออก ในกรณีเหล่านั้น เซสชันของผู้ใช้ถูกขวางโดยสมบูรณ์สิ้นสุด ซึ่งอาจส่งผลในปัญหาเมื่อคุณใช้โพรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขต ในสภาพแวดล้อมของเครือข่าย หรือ เมื่อมีใช้โพรไฟล์ที่ถูกล็อกเมื่อมีการใช้งาน โดยการใช้ร่วมกันคอมพิวเตอร์ Toolkit สำหรับ Windows XP

ได้ใน Windows 2000 คุณสามารถประโยชน์จากบริการ Cleanup ไฮฟ์ของส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ถ้ามีการบันทึกของโปรแกรมประยุกต์แสดงรหัสเหตุการณ์ 1000 และข้อความที่บ่งชี้ว่า ส่วนกำหนดค่าเป็นไม่ unloading และข้อผิดพลาดว่า "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" ใน Windows XP และ Windows Server 2003 เหตุการณ์ 1517 รหัสและ 1524 ระบุปัญหาที่เหมือนกัน

บริการ Cleanup ไฮฟ์ของส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ตรวจสอบ สำหรับผู้ใช้ที่ได้ออกจากระบบ และ สำหรับบุคคลกลุ่มรีจิสทรีจะยังคงโหลด เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น บริการที่กำหนดโปรแกรมประยุกต์ที่มีการจัดการที่เปิดไปยังกลุ่มรี และออกได้ โปรแกรมจะบันทึกชื่อโปรแกรมประยุกต์และรีจิสตรีคีย์ใดถูกปล่อยให้เปิดออก หลังจากที่เกิดขึ้น ระบบเสร็จสมบูรณ์ unloading โพรไฟล์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UPHClean แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
บล็อก UPHClean
http://blogs.technet.com/uphclean
แฟ้ม UPHClean Readme.txt
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=1B286E6D-8912-4E18-B570-42470E2F3582

เหตุการณ์ที่ข้อความในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์

เมื่อคุณพยายามที่จะออกจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000 หรือ Windows NT 4.0 ข้อความเหตุการณ์ต่อไปนี้ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอาการของข้อผิดพลาดของโพรไฟล์ผู้ใช้

หมายเหตุ:ข้อความเหตุการณ์อาจส่งผลหลายเหตุผล เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงเหตุการณ์ ยืนยันว่า มีคำอธิบายที่เหมือนกันทุกครั้ง This will help you determine whether the event is caused by a user profile error.
How to view the Application log
To view the Application log, do the following:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENbox, type the following text, and then clickตกลง.

  eventvwr.msc
 3. In Event Viewer, clickโปรแกรมประยุกต์.
Windows Vista and Windows Server 2008
The functionality of UPHClean (v1.6) is included in the Windows Vista and Windows Server 2008 User Profile Service. The User Profile Service performs all the necessary work to prevent user profile log off errors from occuring.

When the User Profile Service takes action to prevent a user profile from unloading, it logs event 1530.

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
Event ID: 1530
Task Category: None
Level: Warning
Description: Windows detected your registry file is still in use by other applications or services. The file will be unloaded now. The applications or services that hold your registry file may not function properly afterwards.

Windows XP and Windows Server 2003

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Userenv
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
Event ID: 1517
คำอธิบาย::
Windows saved user ComputerName\UserName registry while an application or service was still using the registry during log off. The memory used by the user's registry has not been freed. The registry will be unloaded when it is no longer in use. This is caused by services running as a user account, try configuring the services to run in either the LocalService or NetworkService account.

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Userenv
Event Category: None
Event ID: 1524
คำอธิบาย::
Windows cannot unload your classes registry file - it is still in use by other applications or services. The file will be unloaded when it is no longer in use.

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
Event Source: Userenv
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
Event ID: 1500
คำอธิบาย::
Windows cannot log you on because your profile cannot be loaded. Check that you are connected to the network, or that your network is functioning correctly. If this problem persists, contact your network administrator.
รายละเอียด:
------------------------------
ปฏิเสธการเข้าใช้งาน

Windows 2000:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Userenv
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 1000
คำอธิบาย::
Windows cannot unload your registry file. If you have a roaming profile, your settings are not replicated. ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
รายละเอียด:
------------------------------
ปฏิเสธการเข้าใช้งาน

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Userenv
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 1000
Description:.
Windows cannot unload your registry class file. If you have a roaming profile, your settings are not replicated. Contact your administrator.
Details: -
-----------------------------
Access is denied

Event Type: Error
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Userenv
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
Event ID: 1000
คำอธิบาย::
Windows cannot log you on because the profile cannot be loaded. ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่าย

Windows NT 4.0

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Userenv
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 1000
คำอธิบาย::
The operating system was unable to load your profile. Please contact your Network Administrator.
รายละเอียด:
------------------------------
ปฏิเสธการเข้าใช้งาน

How to uninstall the User Profile Hive Cleanup service
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENbox, type the following text, and then clickตกลง.

  appwiz.cpl
 3. ในเพิ่ม/เอาโปรแกรมออกคลิกUser Profile Hive Cleanup Serviceแล้ว คลิกเอาออก.
 4. คลิกใช่.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 837115 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbresolve kbtshoot kbserviceprocess kbwinservperf kbprofiles kbprb kbmt KB837115 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:837115

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com