Oprava: Distribuce Agent může selhat po přidání nebo přetažení sloupce publikovaný článek

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 837231 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Chyba č: 471158 (SQL Server 8.0)
Opravy Microsoft SQL Server 2000 jsou distribuovány jako jeden soubor ke stažení. Protože jsou kumulativní opravy, každé nové vydání obsahuje všechny opravy hotfix a opravte všechny opravy zabezpečení, které byly součástí předchozí SQL Server 2000 vydání.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Příznaky

Přidat sloupec do publikovaného článku nebo přetažení sloupec z publikovaného článku a v článku účastní transakční replikace, odpovídající Agent distribuce nemusí úspěšně spustit. Může se zobrazit chybová zpráva podobná následující:
Neuzavřený uvozovky před řetězec znaků "Column Name.
K těmto potížím může dojít, jsou-li splněny následující podmínky:
 • V článku je nakonfigurován pomocí příkazů SQL replikovat příkaz INSERT, příkazu UPDATE nebo DELETE příkaz odpovídající odběratelům.
 • Změny, jako například vložení, aktualizace nebo odstraní provedených v článku u vydavatele ještě nejsou použity na předplatitelé.

Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Tento problém vyřešíte získat nejnovější aktualizaci service pack pro 2000 Microsoft SQL Server. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
290211Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro SQL Server 2000

Informace o opravě hotfix

Anglická verze této opravy hotfix má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
  Date     Time  Version    Size    File name 
  --------------------------------------------------------- 
  31-May-2003 18:45 2000.80.818.0   78,400 Console.exe 
  28-Oct-2003 04:21 2000.80.873.0  315,968 Custtask.dll 
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   33,340 Dbmslpcn.dll 
  25-Apr-2003 02:12          786,432 Distmdl.ldf 
  25-Apr-2003 02:12         2,359,296 Distmdl.mdf 
  30-Jan-2003 01:55            180 Drop_repl_hotfix.sql 
  12-Sep-2003 03:26 2000.80.859.0 1,905,216 Dtspkg.dll 
  26-Aug-2003 20:16 2000.80.854.0  528,960 Dtspump.dll 
  23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0 1,557,052 Dtsui.dll 
  23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0  639,552 Dtswiz.dll 
  24-Apr-2003 02:51          747,927 Instdist.sql 
  03-May-2003 01:56           1,581 Inst_repl_hotfix.sql 
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   90,692 Msgprox.dll 
  01-Apr-2003 02:07           1,873 Odsole.sql 
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   62,024 Odsole70.dll 
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   25,144 Opends60.dll 
  30-Jan-2004 16:28 2000.80.911.0   57,904 Osql.exe 
  02-Apr-2003 23:15 2000.80.797.0  279,104 Pfutil80.dll 
  04-Aug-2003 18:17          550,780 Procsyst.sql 
  12-Sep-2003 00:37          12,305 Qfe469315.sql 
  22-May-2003 22:57          19,195 Qfe469571.sql 
  30-Jan-2004 01:16         1,090,380 Replmerg.sql 
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0  221,768 Replprov.dll 
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0  307,784 Replrec.dll 
  29-Jan-2004 23:24 2000.80.911.0  159,813 Replres.rll 
  06-Sep-2003 00:00         1,087,150 Replsys.sql 
  13-Aug-2003 16:28          986,603 Repltran.sql 
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0  287,304 Rinitcom.dll 
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   57,916 Semnt.dll 
  29-Jul-2003 20:13 2000.80.819.0  492,096 Semobj.dll 
  31-May-2003 18:27 2000.80.818.0  172,032 Semobj.rll 
  02-Jan-2004 19:42 2000.80.904.0   53,832 Snapshot.exe 
  09-Dec-2003 20:07          117,834 Sp3_serv_uni.sql 
  05-Feb-2004 00:46 2000.80.913.0   28,672 Sqlagent.dll 
  05-Feb-2004 00:47 2000.80.913.0  311,872 Sqlagent.exe 
  19-Feb-2004 18:02 2000.80.916.0  168,001 Sqlakw32.dll 
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0 4,215,360 Sqldmo.dll 
  07-Apr-2003 17:44          25,172 Sqldumper.exe 
  29-Jan-2004 23:17 2000.80.911.0   28,672 Sqlevn70.rll 
  05-Mar-2004 17:13 2000.80.922.0  180,792 Sqlmap70.dll 
  03-Sep-2003 02:56 2000.80.857.0  188,992 Sqlmmc.dll 
  02-Sep-2003 23:03 2000.80.857.0  479,232 Sqlmmc.rll 
  22-Oct-2003 00:08 2000.80.871.0  401,984 Sqlqry.dll 
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   57,920 Sqlrepss.dll 
  09-Mar-2004 19:54 2000.80.922.0 7,614,545 Sqlservr.exe 
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0  590,396 Sqlsort.dll 
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   45,644 Sqlvdi.dll 
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0  106,588 Sqsrvres.dll
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   33,340 Ssmslpcn.dll
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   82,492 Ssnetlib.dll 
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   25,148 Ssnmpn70.dll 
  28-Oct-2003 04:21 2000.80.873.0  123,456 Stardds.dll 
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0  158,240 Svrnetcn.dll 
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   76,416 Svrnetcn.exe 
  30-Apr-2003 23:52 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll 
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   98,872 Xpweb70.dll
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů může nejnovější oprava hotfix nebo funkce, která obsahuje tyto soubory také obsahovat další soubory.

Jak potíže obejít

Tento problém vyřešit, je nutné nakonfigurovat článku uložené procedury použít příkaz INSERT, příkazu UPDATE nebo DELETE příkaz replikovat do odpovídající odběratelům. Postupujte takto u vydavatele:
 1. Spusťte následující kód přetažení všechny odběry váš článek:
  USE Publication Database
  GO
  
  EXEC sp_dropsubscription 
  	@publication=N'Publication Name', 
  	@subscriber = N'all', 
  	@article = N'Article Name', 
  	@destination_db = N'all'
  GO
  
 2. Spusťte následující kód přetažení článku z aktuální publikace transakční:
  USE Publication Database
  GO
  
  EXEC sp_droparticle 
  	@publication = N'Publication Name', 
  	@article = 'Article Name',
  	@force_invalidate_snapshot = 1
  GO
  
 3. Váš článek aktuální publikace transakční přidat tak, aby článku používá uložené procedury k replikaci příkaz INSERT, příkazu UPDATE nebo DELETE příkaz odpovídající odběratelům. To do this, run the following code:
  USE Publication Database
  GO
  
  EXEC sp_addarticle 
  	@publication = N'Publication Name', 
  	@article = N'Article Name', 
  	@source_owner = N'dbo', 
  	@source_object = N'Source Table Name', 
  	@destination_table = N'Destination Table Name', 
  	@type = N'logbased', 
  	@creation_script = null, 
  	@description = null, 
  	@pre_creation_cmd = N'drop', 
  	@schema_option = 0x00000000000000F3, 
  	@status = 16, 
  	@vertical_partition = N'false', 
  	@ins_cmd = N'sp_MSins_Article Name', 
  	@del_cmd = N'sp_MSdel_Article Name', 
  	@upd_cmd = N'sp_MSupd_Article Name', 
  	@filter = null, 
  	@sync_object = null, 
  	@auto_identity_range = N'false'
  GO
  
  Note Make sure that you modify the following parameters before you run the Transact-SQL statements:
  • @ publikace: název aktuální publikace
  • @ článku: název nového článku
  • @ source_object: název podkladové tabulky je reprezentován nový článek
  • @ destination_table: název cílové tabulky vytvořené u odběratele
  • @ ins_cmd: sp_MSins_ CALL Article Name
  • @ del_cmd: sp_MSdel_ CALL Article Name
  • @ upd_cmd: MCALL sp_MSupd_ Article Name
  • @ force_invalidate_snapshot: 1, pokud snímek již je generován pro publikaci
  Navíc pokud váš článek obsahuje sloupec identity a chcete spravovat zpracování rozsah identity SQL Server, musíte nastavit parametr @ auto_identity_range na hodnotu true.
 4. Přidat odběry článku přidán do publikace transakční:
  • Pro každý odběr push, která získala aktuální publikace transakční, spusťte příkazy Transact-SQL, které jsou podobné následující v SQL Query Analyzer u vydavatele na databázi publikace:
   USE Publication Database
   GO
   
   EXEC sp_addsubscription 
   	@publication = N'Publication Name', 
   	@article = N'Article Name', 
   	@subscriber = N'Subscriber Name', 
   	@destination_db = N'Destination Database', 
   	@sync_type = N'automatic', 
   	@update_mode = N'read only', 
   	@offloadagent = 0, 
   	@dts_package_location = N'distributor'
   GO
   Poznámka: zkontrolujte, zda upravit následující parametry před spuštěním příkazů Transact-SQL:
   • @ publikace: název aktuální publikace
   • @ článku: název nového článku
   • @ subscriber: název odběratele
   • @ destination_db: název cílové databáze obsahující odběr
   Dále zkontrolujte, zda nebyl změněn parametry, které mohou změnit stávající vlastnosti odběru.
  • Přidat odběry článku v odběry vyžádanou stávající předplatitelé transakční publikaci, spusťte příkazy Transact SQL, které jsou podobné následující v SQL Query Analyzer u vydavatele na databázi publikace:
   USE Publication Database
   GO
   
   EXEC sp_refreshsubscriptions 
   	@publication = N'Publication Name'
   GO
 5. Spustit agenta snímku, který odpovídá aktuální transakční publikaci na distributora.
 6. Spustit agenta distribuce, která odpovídá každého předplatného získala transakční aktuální publikaci.

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Tento problém byl poprvé opraven v Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.

Odkazy

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Vlastnosti

ID článku: 837231 - Poslední aktualizace: 2. listopadu 2007 - Revize: 2.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition 64-bit
Klíčová slova: 
kbmt kbhotfixserver kbqfe kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug KB837231 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:837231

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com