Opis pakietu poprawek dla programu PowerPoint 2003: 6 marca 2004 r.

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 837236 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano pakiet Microsoft Office PowerPoint 2003 Problem rozwiązany w pakiecie poprawek dla programu PowerPoint 2003 z marca 6, 2004.

Problemy rozwiązane w pakiecie poprawek

Następujący problem został rozwiązany w tym pakiecie poprawek, ale nie był dotychczas udokumentowany w artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
 • Pojawi się następujący komunikat o błędzie w programie PowerPoint 2003:
  Ta funkcja jest niedostępna. Aby ta funkcja dostępne, uruchom Instalatora ponownie, wybierz "Dodaj lub usuń funkcje" i zmień Funkcja "Uruchom z mojego komputera" lub "Uruchom z dysku CD i sieci".
  To problem może wystąpić, gdy wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Kliknij Projekt slajdu na Format menu.
  • Kliknij Nowy na Plik menu, a następnie kliknij Z projektu szablon na Nowy plik prezentacji zadania okienko.
  • Możesz wybrać Projekt slajdu w Inne okienka zadań pole na okienko zadań.

Więcej informacji

Informacje dotyczące dodatku Service pack

Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office 2003.
Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek service pack dla pakietu Microsoft Office 2003. Aby uzyskać dodatkowe informacje kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
870924 Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla pakietu Office 2003

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Ta sekcja nie jest wyświetlany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Nie ma wymagań wstępnych dla tej poprawki.

Informacje dotyczące ponownego uruchomienia

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu to poprawki.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Tę poprawkę zastępuje nowsza poprawka.

Aby uzyskać dodatkowe informacje kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
838007Opis pakietu poprawek dla programu PowerPoint 2003: 14 marca 2004 r.


Informacje dotyczące rejestru

Nie ma tworzyć lub modyfikować żadnych kluczy rejestru do uaktywnić którąkolwiek z poprawek, które są zawarte w tym pakiecie.

Informacje o plikach poprawki

Ta poprawka zawiera tylko te pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule. Ta poprawka może nie zawierać wszystkich pliki, które są niezbędne do pełnej aktualizacji produktu do najnowszych Kompilacja.

Wersja globalna tej poprawki ma plik atrybuty (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane w uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Gdy użytkownik wyświetlanie informacji o pliku, jest konwertowany na czas lokalny. Aby znaleźć Różnica między czasem UTC i czasem lokalnym, użyj Strefa czasowa Karta w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.

Pobieranie informacji:
  Date     Time  Version   Size    File name
  -----------------------------------------------------------------------
  06-Mar-2004 06:02 11.0.6203.0 3,230,440 Office2003-kb837236-glb.exe

Informacje dotyczące plików MSP Instalator systemu Microsoft Windows:
  Date     Time  Size    File name
  -----------------------------------------------------------------------------------
  06-Mar-2004 05:48 4,169,216 Powerpnt-fullfile-glb.msp (Full-File/Administrative)
  06-Mar-2004 04:48 2,094,592 Powerpnt-binary-glb.msp (Optimized)

Po zainstalowaniu poprawki wersja globalna tej poprawki atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli.
  Date     Time  Version   Size    File name
  --------------------------------------------------------
  04-Mar-2004 16:19 11.0.6203.0 6,136,520 Powerpnt.exe

Dodatkowe uwagi

 • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania tej poprawki zobacz Pakiet zawiera plik Readme.txt.
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat różnic między tymi dwoma Pliki MSP, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://Office.microsoft.com/en-us/orkXP/HA011525711033.aspx

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje terminologia, używane przez firmę Microsoft podczas poprawiania oprogramowania po jego opublikowaniu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu w programie Microsoft Bazy wiedzy Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 837236 - Ostatnia weryfikacja: 24 czerwca 2011 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
Słowa kluczowe: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kboffice2003sp1fix kbfix kbhotfixrollup kboffice2003presp1fix kbmt KB837236 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:837236

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com