คำอธิบายของโครงการ 2003 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 837240 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับโครงการ Microsoft Office 2003 บทความนี้อธิบายในรายการต่อไปนี้เกี่ยวกับ service pack:

บทนำ

Microsoft Office โครงการ 2003 Service Pack 1 (SP1) ให้การปรับปรุงล่าสุดไปยัง Microsoft Office 2003 โครงการ โครงการ 2003 SP1 ประกอบด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญ รวมทั้งการปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพการทำงาน บางส่วนของการแก้ไขที่มีอยู่ในโครงการ 2003 SP1 มีแล้วก่อนหน้านี้ออกเป็นการปรับปรุงที่แยกต่างหาก service pack นี้รวมในการปรับปรุงที่หนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดของ service pack

รายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มี service pack นี้ให้แก้ไข

โครงการ 2003 SP1 ให้แก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:

834706คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Office 2003 โครงการ: 22 มกราคม 2004
835705คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Office 2003 โครงการ: 27 กุมภาพันธ์ 2004
838026แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Office 2003 โครงการ: 15 มีนาคม 2004
838879แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft โครงการ 2003: 23 มีนาคม 2004
832887คำอธิบายของการปรับปรุงโครงการ Microsoft Office 2003: 23 มีนาคม 2004
839631แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Office 2003 โครงการ: 1 เมษายน 2004


โครงการ 2003 SP1 ให้แก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

840376งานที่แท้จริงที่มีส่ง โดยทรัพยากรท้องถิ่นอาจสูญหายไปเมื่อคุณซิงโครไนส์โครงการที่ใช้ป้องกัน Actuals และทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการ 2003
839632วันเสร็จสิ้นของแผนโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ในโครงการ 2003
840314ข้อมูลงานอาจหายไป หรือค่าแบบกำหนดเองฟิลด์ค่าในงานอาจหายไปเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงกับองค์กรเขตข้อมูลที่กำหนดเองของคุณแฟ้มโครงการของต้นแบบในโครงการ 2003
839636การเปลี่ยนแปลงความล่าช้าในการกำหนดวันเสร็จสิ้นของการวางแผนโครงการในโครงการ 2003


โครงการ 2003 SP1 แก้ปัญหาต่อไปนี้ที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft

ข้อมูลของสมาร์ทแท็กไม่ถูกต้องเมื่อคุณเพิ่ม หรือลดระยะเวลาของงาน


เมื่อคุณเพิ่ม หรือลดระยะเวลาของงานในโครงการ Professional 2003 รุ่นภาษาสเปน สมาร์ทแท็กแสดงรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องเหมือนกัน


หน้าต่างโครงการจะไม่แสดงสีเมื่อคุณใช้ชุดรูปแบบไม่ - Windows XP


ถ้าคุณเรียกใช้โครงการ 2003 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP กับชุดรูปแบบไม่ - Windows XP หน้าต่างที่ใช้งานอยู่ไม่แสดงสีเพื่อบ่งชี้ว่า เป็นหน้าต่างที่ใช้งานอยู่เมื่อคุณเปิดโครงการหลายหน้าต่าง


การเปลี่ยนแปลงงานใหม่ที่สร้างขึ้น โดยมีทรัพยากรไม่ได้ถูกปรับปรุงเพื่อ timesheet ของทรัพยากร


เมื่อทรัพยากรส่งการเปลี่ยนแปลงงานใหม่ที่สร้างทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงจะไม่ปรับปรุงการ timesheet ของทรัพยากร


redistributed บรรทัดของฐานข้อมูลเมื่อมีการทำงานที่แท้จริงมีส่งสำหรับมากกว่าหนึ่งไม่วันทำงาน


ถ้าคุณส่งงานจริงสำหรับมากกว่าหนึ่งไม่วันทำงาน บรรทัดของฐานข้อมูลอาจจะ redistributed ไปยังวันทำงาน


ค่า Slack และ Slack รวมที่ว่างไม่ถูกต้องหลังจากที่คุณเปลี่ยนเวลา Lag ค่าเป็นค่าลบ


เมื่อคุณเปลี่ยนเวลา Lag ของงานที่ทำต่อไปยังค่าที่เป็นค่าลบ การSlack ว่างและSlack ทั้งหมดค่าไม่ถูกต้อง


รหัสโครงการจะไม่ถูกบันทึกเมื่อคุณนำเข้าหลายโครงการ


ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าโครงการชุดของโครงการที่มีการนำเข้า ค่าที่คุณได้กำหนดสำหรับรหัสโครงการสำหรับโครงการแรก จะปรากฏสำหรับแต่ละโครงการในลำดับต่อมาที่คุณนำเข้า อย่างไรก็ตาม ค่าเหล่านี้จะไม่ถูกบันทึก ด้วยแต่ละโครงการ


คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ทรัพยากรการนำเข้ากับตัวเลือกขององค์กร


ถ้าคุณใช้การทรัพยากรการนำเข้าไปยังไซต์องค์กรตัวเลือกในโครงการ 2003 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามที่จะคลิกมาตรฐานในการปฏิทินมูลฐานกล่องหล่นลงในการนำเข้าทรัพยากรตัวช่วยสร้าง:
ค่านี้ไม่ถูกต้องในสถานการณ์นี้
ตรวจสอบฟิลด์เพื่อดูว่า ต้องข้อความ วัน หรือหมายเลข และคุณพิมพ์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง


คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "รายการที่ไม่ถูกต้อง" เมื่อคุณนำเข้าข้อมูลจาก Microsoft Excel


When you import data from an Excel spreadsheet that contains a date that was entered in such a way that Excel automatically changed the format of the date from General to Custom, you receive an error message that indicates that the value is not a valid entry.


Project 2003 quits unexpectedly when you export data to Microsoft Visio in the landscape page orientation


When you export Project data to Visio in the landscape page orientation, Project 2003 may quit unexpectedly.


The Remain Cost field is incorrect when you add it in a header, in a footer, or in a legend


ถ้าคุณเพิ่มRemaining Costfield to a header, to a footer, or to a legend and then either preview the page or print the page, the cost information does not appear correctly, and it is incorrectly mapped to theRemaining Workเขตข้อมูล: ตัวอย่างเช่น การRemaining Costfield may appear as "0h" instead of the expected "$0."


You receive an error message when you compare your project to your published project


เมื่อคุณคลิกCompare Project VersionsในการCompare Project Versionstoolbar to compare your project with your published project, you receive an error message.


Non-language characters appear in the Warning dialog box when you unlink Risks in a non-English version of Project 2003


If you click to clear theLink Riskscheck box in a non-English version of Project 2003, and then you save the changes, theคำเตือนdialog box may appear with non-language characters.


Project 2003 quits unexpectedly if you save an Enterprise project plan that contains the characters "pwd” as part of the file name


If you save an Enterprise project plan that contains the characters "pwd” as part of the file name, Project 2003 quits unexpectedly.


The Outline Codes lookup table is damaged when you paste it in an Enterprise project plan


If you paste Outline Codes from one Enterprise project plan to another Enterprise project plan, the pasted Outline Codes lookup table may be incomplete and damaged.


The graphical indicator does not appear in Project Web Access when you use the Contains or Contains exactly options


If you use a graphical indicator in an Enterprise project plan that uses theContainsหรือContains exactlyoptions, the graphical indicator will not appear in your project plan in Project Web Access (PWA).


The Actual Work and Remaining Work fields are not calculated in the Timesheet view


If you track a project by percent complete (% Complete), and theActual Workฟิลด์และRemaining Workfield are not in the Timesheet view, theActual Workฟิลด์และRemaining Workfield are not calculated when updates are submitted to the project manager.


Changes are lost in the Outline Codes lookup table after you make changes to the table mask


When you make changes to an Outline Code lookup table in your Enterprise project plan and then make changes to the table mask, the changes that you made to the Outline Code lookup table may be lost and the editing features of the table do not function as expected.


The Enterprise global template is restored as a published project plan


When you restore a backup copy of your Enterprise global template, the template may be restored as a published project plan.


The Project Working Time text is translated incorrectly in the Korean-language version of Project 2003


เมื่อคุณคลิกงานในการProject Guidetoolbar, and then clickDefine general working timesในการงานtask pane in the Korean-language version of Project 2003, the text underHintsis translated incorrectly in the Korean language.


You receive an invalid entry error message when you use the "is within" option for a graphical indication in the Chinese (Simplified) version of Project 2003


เมื่อคุณพยายามใช้นั้นis withinoption for a graphical indicator for a custom field in the Chinese (Simplified) language version of Project 2003, you receive the following error message:
The entry is not valid. Please click the entry in the list, then press Enter.


You receive a logon prompt to Project Server behind Project 2003 splash screen


When you open a project plan that resides on a Microsoft Windows SharePoint Service site that uses Basic Authenticity, the logon prompt appears behind the Project 2003 splash screen.


An incorrect value is selected in the Resource Information dialog box for a custom field that contains a value list


When you try to click a value for a custom field that contains a value list on theCustom Fieldstab, an incorrect value is selected.


Indented tasks lose their indentation when you import data to the active project


เมื่อคุณใช้การMerge the data into the active projectตัวเลือกในการImport Wizardto import a file, such as an Excel file, to your project plan, some indented tasks may lose their indentation.


Base-line information is redistributed when actual work is submitted for a nondefault working time


If you submit actual work for a day, such as Saturday, that is set as non-default working time, the base-line information may be redistributed to other working days when you reopen the project plan.


The 7 AM hour missing in the Project Working Times wizard in the French-language version of Project 2003


เมื่อคุณคลิก24 Hoursin the Project Working Times wizard in the French-language version of Project 2003, the 7 AM hour may be missing.


A blank object is inserted when you paste a Project document object in Microsoft Word


When you try to paste a Microsoft Project document object in a Microsoft Word document, a blank object is inserted instead of the Project document object.


Performance improvement when you click to select the Connecting across a WAN (limited functionality in Build Team) check box


When you start Project Professional 2003, aProject Server Accountsdialog box appears with a check box that is titledConnecting across a WAN (limited functionality in Build Team). If you click to select theConnecting across a WAN (limited functionality in Build Team)check box, it effectively tells Project 2003 not to read summary resource assignments when it displays theBuild Teamกล่องโต้ตอบ

As a performance improvement in Project Professional 2003 Service Pack 1, when you click to select theConnecting across a WAN (limited functionality in Build Team)check box, the summary resource assignments will not be available in theResource Usageview or in theBuild Teamกล่องโต้ตอบ


Text that is in the Options dialog box is in the English-language in the German-language version of Project 2003


เมื่อคุณดูตัวเลือกdialog box in the German-language version of Project 2003, some of the dialog box text is in the English-language instead of being in the German-language. This issue occurs on the following tabs in theตัวเลือกกล่องโต้ตอบ:
 • ทั่วไป
 • แก้ไข
 • ตารางเวลา
 • การคำนวณ
 • บันทึก


A new assignment that is created by a resource causes a duplicate assignment, and with Project 2003 quits unexpectedly


When a resource creates a new assignment on an existing task, a duplicate assignment may be created. This action may cause Project 2003 to quit unexpectedly.


You receive an error message indicating to type time with a "h" in the German-language version of Project 2003


If you install the German Multilingual User Interface Pack in Project 2003, you receive an error message indicating to type the time with a "h" when you type an hour value in the duration column for a task. For example, you receive an error message stating that you must type8hin the duration column for a task.


Assert error message occurs after the project manager updates cleared actual work values


If an enterprise resource uses PWA to clear (backspace over) actual work values that were previously submitted and then submits the cleared values to the project manager, an Assert error message occurs when the project manager processes the update and then inserts theActual Workfield and theActual Work Protectedfield in the Task Usage view.


The Timesheet view of the Actual Work field and the Work field display incorrect values before you update the Timesheet view


When you add theActual Workfield and theWorkfield to the Timesheet view in PWA, the values for theActual Workfield and theWorkfield are incorrect until you update the view.


The Earned Value Method and the Physical % Complete fields are missing in PWA


When you manage the Earned Value Method view in PWA, theEarned Value MethodและPhysical % Completefields are missing.


You cannot change the custom date field to NA after the project has been saved to Project Server
After you type a date in a custom date field and save your project to your Project Server, you cannot change the custom date field back to NA.


You receive a message when you save a project plan if there is a long note in the Project Summary task


If you type a long note in the Project Summary task in Project 2003 and then try to save the project plan, you may receive the following message:
There are multiple lines of text in the existing note. If you change the note here, all lines of text except the first line, and all formatting, will be removed. If you do not want to lose any text or formatting, edit notes by clicking the Notes button on the standard toolbar. Do you want to change the note anyway?The Work field increases in value when you click Synch to Protected Actuals


เมื่อคุณคลิกSynch to Protected Actualsin Project Professional 2003, theWorkfield may increase for individual tasks and for Project Summary tasks.


Baseline data is corrupted in the Resource Usage view in Project 2003


When you insert a baseline in the Resource Usage view, the data for the baseline may be corrupted and may cause cube errors.


You receive an error message when the project manager updates a project plan that contains a duplicate assignment task


When a project manager tries to update a project plan in PWA that contains an unpublished duplicate assignment task that they assigned to themselves, the project manager receives the following error message:
The message could not be opened because it contains an attachment in a format that cannot be read.The Work field and the Duration field for Assignments are "out of synch" in the Task Usage view


When you try to useSynch to Protected Actualsin Project Professional 2003, theWorkfield and theระยะเวลาfield for Assignments may be "out of synch" in the Task Usage view.


The Finish date moves to a later date every time that you click Synch to Protected Actuals in Project 2003


Every time that you clickSynch to Protected Actualsin Project Professional 2003, theเสร็จสิ้นdate of the task moves out to a later date.


Actuals move to a different day when the project manager updates the project plan in Project 2003 after changing the Assignment Delay


When a project administrator sets theProtected Actualsoption in PWA, sets anAssignment Delayin Task Usage view in Project Professional 2003, and then publishes the project plan, the actuals may be placed (moved) to different days if theAssignment Delayis changed again in Project 2003 after the project manager updates the actuals.


The Synch to Protected Actuals option causes the Finish date to change for split task in Project 2003


When you click theSynch to Protected Actualsoption in a project plan that contains a split task in Project 2003, theเสร็จสิ้นdate may change.


The Work field values that are in the Task Usage view in Project 2003 do not match


After a project manager updates only the recent tasks submitted, theWorkfield values in the Task Usage view in Project 2003 may not match.


Unexpected date changes when you use the Week date format in Project 2003
When you use the Week date format in theTimescale of Project 2003option, you receive unexpected date changes.


The Export Grid to Excel feature in PWA causes an error message, and Excel keeps running in the background


When you try to export a project plan that contains more than eight outline levels using the Export Grid to Excel feature in PWA, a hidden instance of Excel remains running, and you receive the following error message:
An error occurred while exporting the grid data to Excel. Because of this error, you can only copy XML data to the Clipboard. คุณต้องการดำเนินการต่อหรือไม่

Earlier released updates that are included in this service pack

The Project 2003 Service Pack 1 includes the following earlier released update:

832887Description of the Microsoft Office Project 2003 update: March 23, 2004

Additional improvements in Project 2003 SP1

For more information about what is different about Project 2003 after installing Project 2003 Service Pack 1, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
843608How to let Project Professional 2003 connect to your Project Server that is located in the intranet zone without being prompted to add the Project Server as a trusted site

ปัญหาที่ทราบ

Known issues during installation of the service pack

When you use the IExpress /q switch during setup, the switch does not function as expected


When you use the /q switch during setup, the switch does not function as expected. For example, the following setup command does not work as expected, and prompts are not suppressed:
/c: ohotfix.exe /q
To use the /q switch during setup, you must use the following format:
/c:"ohotfix.exe /q" /q

Known issues that may occur after the service pack is installed

There is a known issue that may occur after you install Project 2003 SP1. For additional information about the known issue after you install Project 2003 SP1, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
873125You cannot remove Service Pack 1 for Office 2003 products

Installation details

How to obtain and install the service pack

Project 2003 SP1, and also installation instructions and deployment strategies, are found on the Microsoft Download Center. To download this service pack from the Microsoft Download Center, visit the following Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=1B04C073-E58F-4F42-B76D-6B565A45CDC3

How to determine whether the service pack is installed

The service pack contains an updated version of the following file:
  File name   Version
  --------------------------
  Winproj.exe  11.1.2004.1707
You do not have to install this service pack if you have a later version of the files that are listed in the previous table. For additional information about how to determine the version of Microsoft Office Project 2003 that is installed on your computer, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:

821549How to check the version of Office 2003 products


Additionally, the following files are also installed when you install Project 2003 SP1:
  File Name
  ------------
  Alrtintl.dll  
  Oinfo11.ocx
  Atlconv.dll  
  Oinfop11.mof
  Compprj.dll  
  Osa.exe
  Cpicoff.dll  
  Owc10.dll
  Dwdcw20.dll  
  Owc11.dll
  Dwtrig20.exe  
  Owci10.dll
  Epsimp32.flt  
  Owci11.dll
  Fm20.dll    
  Owsclt.dll
  Fpsrvutl.dll 
  Pj11od11.dll
  Fpwec.dll   
  Pj11tm11.dll
  Gdiplus.dll  
  Pjintl.dll
  Gdiplus.dll  
  Pjintlc.dll
  Ieawsdc.dll  
  Pjoledb.dll
  Intlband.htm 
  Prjres.dll
  Msconv97.dll 
  Riched20.dll
  Mso.dll    
  Setlang.exe
  Msohelp.exe  
  Slintl.dll
  Msointl.dll  
  Usp10.dll
  Msxml5.dll   
  Vbe6.dll

MSP file information for administrators

The administrative update is made up of a full-file Windows Installer patch file (MSP file) that is packaged in an executable file. The following MSP files are distributed in this service pack:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ภาษาMSP file name
Brazilian PortugueseProject2003-KB837240-fullfile-ptb.msp
Chinese SimplifiedProject2003-KB837240-fullfile-chs.msp
Chinese TraditionalProject2003-KB837240-fullfile-cht.msp
เช็กProject2003-KB837240-fullfile-csy.msp
เดนมาร์กProject2003-KB837240-fullfile-dan.msp
ดัทช์Project2003-KB837240-fullfile-nld.msp
ภาษาอังกฤษProject2003-KB837240-fullfile-enu.msp
ฟินแลนด์Project2003-KB837240-fullfile-fin.msp
ฝรั่งเศสProject2003-KB837240-fullfile-fra.msp
เยอรมันProject2003-KB837240-fullfile-deu.msp
กรีกProject2003-KB837240-fullfile-ell.msp
ฮิบรูProject2003-KB837240-fullfile-hbr.msp
ฮังการีProject2003-KB837240-fullfile-hun.msp
อิตาลีProject2003-KB837240-fullfile-ita.msp
ภาษาญี่ปุ่นProject2003-KB837240-fullfile-jpn.msp
ภาษาเกาหลีProject2003-KB837240-fullfile-kor.msp
นอรเวย์Project2003-KB837240-fullfile-nor.msp
โปรตุเกสProject2003-KB837240-fullfile-ptg.msp
รัสเซียProject2003-KB837240-fullfile-rus.msp
สเปนProject2003-KB837240-fullfile-esn.cab
สวีเดนProject2003-KB837240-fullfile-sve.msp
ตุรกีProject2003-KB837240-fullfile-trk.msp

Features for reinstalling specific components for administrators

If you update your administrative installation point and recache and reinstall Project 2003 SP1 on client computers, we recommend that you run a command line that includes theREINSTALL=ALLproperty to install all features.

For detailed procedures to patch an administrative image and update client computers, see the "Updating clients from a patched administrative image" section in the "Distributing Office 2003 Product Updates" topic. To view the "Distributing Office 2003 Product Updates" topic, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/office/ork/2003/five/ch18/MntA01.htm
The Office Admin Update Center for Office IT Professionals contains the latest administrative patches and strategic deployment resources for all versions of Office. For more information about the Office Admin Update Center, visit the following Microsoft Web site:
http://technet.microsoft.com/office/bb267346.aspx

Project 2003 Service Pack 1 for Multilingual User Interface Pack details

The Project 2003 Service Pack 1 for Multilingual User Interface Pack provides the latest updates to the Microsoft Office Project 2003 Multilingual User Interface Pack. The Project 2003 Service Pack 1 for Multilingual User Interface Pack makes sure that Project 2003 performs with complete functionality when you use the Project 2003 Multilingual User Interface Pack.

For additional information, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E444A3C9-7354-4F61-B038-FE9BF7DE6E4D&displaylang=en

Error signature details

You may receive an error message that is similar to the following when you use Project 2003:
Microsoft Office Project has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.

To see what data this error report contains, click here.
When you view the data in the error report, the report contains an error signature that is similar to one of the following error signatures:
 
  Application name Application version Module name  Module version Offset
  -----------------------------------------------------------------------------
  Winproj.exe    10.0.2002.502    Winproj.exe  10.0.2002.502  00187aeb
  Winproj.exe    11.0.2003.816    Winproj.exe  11.0.2003.816  0065afcf
  Winproj.exe    11.0.2003.816    Winproj.exe  11.0.2003.816  001880d6
  Winproj.exe    11.0.2003.816    Winproj.exe  11.0.2003.816  00250ac3
  Winproj.exe    11.0.2003.816    Winproj.exe  11.0.2003.816  001df0f5
  Winproj.exe    11.0.2003.816    Vbe6.dll   6.4.99.69    0012fa30
  Winproj.exe    11.0.2003.816    Winproj.exe  11.0.2003.816  001deb0f
  Winproj.exe    11.0.2003.816    Winproj.exe  11.0.2003.816  0029eef3
  Winproj.exe    11.0.2003.816    Pj11od11.dll 11.0.2003.816  000261cc
Additionally, other program versions, module versions, and offsets are possible.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 837240 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
Keywords: 
kbservicepack kbmui atdownload kbfix kbupdate kbtshoot kbmt KB837240 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:837240

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com