วิธีการค้นหา และทำความสะอาดขั้นสูงไคลเอนต์ซ้ำ Guid ใน SMS 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 837374 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการค้นหา และกำจัดไวรัส Microsoft ระบบ Management Server (SMS) 2003 ขั้นสูงเอนต์ที่มีการเดียวกัน SMS ไม่ซ้ำกัน ID (SMSID), หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าส่วนกลางเฉพาะตัวระบุ (GUID) SMSID ถูกใช้เพื่อระบุไคลเอ็นต์ SMS 2003 แต่ละตัว และไม่ซ้ำกัน สำหรับแต่ละไคลเอนต์ขั้นสูงของ SMS 2003 และ สำหรับแต่ละไคลเอนต์แบบดั้งเดิมของ SMS 2003

คำแนะนำ

ถ้าคุณมี SMS 2003 ขั้นสูงไคลเอนต์ที่มี SMSIDs ที่ซ้ำกัน คุณอาจพบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับการรายงานสินค้าคงคลังที่ไม่ถูกต้อง และไคลเอนต์ขั้นสูง SMS 2003 ไม่ถูกต้องอาจทำงานโฆษณา SMSIDs ซ้ำอยู่บ่อยครั้งเรียกว่า "สำเนา guid ของ"

สภาพแวดล้อม SMS 2003 อาจประกอบด้วยไคลเอนต์ขั้นสูง SMS 2003 ที่มี SMSIDs ที่ซ้ำกันถ้าหนึ่ง หรือมากกว่ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • อาจมีอยู่ปัญหา SMSID ซ้ำกันในสภาพแวดล้อมของ SMS 2.0 ก่อนที่คุณปรับรุ่นเป็น SMS 2003 ที่ไคลเอ็นต์การขั้นสูง
 • อาจมีอยู่ปัญหา SMSID ซ้ำบนการไคลเอ็นต์การดั้งเดิม SMS 2003 ก่อนที่คุณปรับรุ่นเป็น SMS 2003 ที่ไคลเอ็นต์การขั้นสูงถ้าคุณมี SMS 2003 ไคลเอนต์ขั้นสูงที่มี SMSIDs ที่ซ้ำกัน คุณอาจพบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่น:
 • 'คอนโซลการผู้ดูแลระบบ SMS 'แสดงเฉพาะครั้งล่าสุดพบไคลไคลเอนต์เหล่านั้นที่ GUID ที่ใช้ร่วมกัน ถ้าคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันจำนวนมากมี GUID เดียวกัน พวกเขาแทนกันในคอลเลกชัน ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละระเบียนของพวกเขาค้นพบจะถูกประมวลผล
 • โฆษณาที่สามารถเรียกใช้ บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้เลย
 • เมื่อมีการประมวลผลระเบียนสินค้าคงคลัง (MIFs) จากคอมพิวเตอร์ที่มี GUID เดียวกัน สามารถผสานคุณสมบัติสินค้าคงคลังของคอมพิวเตอร์
 • เจ้าหน้าที่ระดับ SMS สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวโหลดข้อมูลสินค้าคงคลังประกอบ สามารถ monopolize CPU สามารถใช้หน่วยความจำ หรือทั้งสองอย่างจำนวนมาก นี้เนื่องจากชุดนั่นคือผลลัพธ์มีขนาดใหญ่ได้เมื่อมีการสอบถามสำหรับระเบียนที่เกี่ยวข้องกับ GUID เฉพาะเจาะจง ตัวโหลดข้อมูลสินค้าคงคลังใช้ RAM จำนวนมาก ถ้าการหยุดตัวโหลดข้อมูลสินค้าคงคลังทำให้หน่วยความจำที่ถูกนำออกใช้ หรือใช้งาน CPU ส่งกลับค่าเป็น normal, guid ของที่ซ้ำกันมีสาเหตุเป็นไปได้
 • ติดดันของไคลเอ็นต์ SMS ไม่ได้ติดตั้งไคลเอ็นต์ SMS
 • คุณสามารถสร้าง Resyncs สินค้าคงคลังที่มากเกินไป SMSIDs ซ้ำอยู่บ่อยครั้งเรียกว่า "สำเนา guid ของ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากมีเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง ไคลเอนต์ขั้นสูงเกรดใช้ SMSID ที่มีอยู่ในตัว % windir %แฟ้ม \Smscfg.ini เป็นตัวระบุเฉพาะของไคลเอ็นต์ SMS 2003 ขั้นสูง:
 • คุณปรับรุ่นเป็นรุ่น 2.0 ไคลเอนต์ Microsoft ระบบ Management Server (SMS) หรือมีไคลเอ็นต์การดั้งเดิม SMS 2003 SMS 2003 ขั้นสูงไคลเอ็นต์
 • คอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังปรับรุ่นเรียบร้อยแล้วประกอบด้วยแฟ้ม Smscfg.ini ที่มี
โดยทั่วไป สถานการณ์นี้ไม่ทำให้เกิดปัญหา อย่างไรก็ตาม ถ้ามีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง ซ้ำ SMSID เกิดปัญหาในสภาพแวดล้อม SMS 2003:
 • แฟ้ม Smscfg.ini ไม่เฉพาะกับคอมพิวเตอร์แต่ละตัว
 • รูปภาพของคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้ม Smscfg.ini โคลนคุณ
โดยทั่วไป การ SMS 2003 ขั้นสูงไคลเอ็นต์ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบว่า ไม่ทำบนคอมพิวเตอร์จะถูกติดตั้งในครั้งแรก จะดำเนินการ โดยการเปรียบเทียบเมื่อเริ่มต้นบางคุณสมบัติที่ระบุฮาร์ดแวร์ที่ มีค่าของคุณสมบัติเหล่านี้ในการเริ่มระบบก่อนหน้านี้ เมื่อกระบวนการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไคลเอ็นต์ SMS 2003 ขั้นสูงสร้าง SMSID แบบใหม่สำหรับตัวเองด้วย ไคลเอ็นต์ SMS 2003 ขั้นสูงไม่นี้ โดยการเรียกใช้กระบวนการเปรียบเทียบเมื่อเริ่มต้นระบบ ไคลเอ็นต์ SMS 2003 ขั้นสูงเปรียบเทียบคุณสมบัติบางอย่างที่ระบุฮาร์ดแวร์ที่ มีค่าของคุณสมบัติเหล่านี้ได้จากการเริ่มระบบก่อนหน้านี้ ถ้าคุณสมบัติเหล่านี้เปลี่ยนแปลงอย่างมาก SMSID แบบใหม่จะถูกสร้างขึ้น นอกจากนี้ SMSID เก่าและวันที่มีการสร้างช่วง SMSID ถูกบันทึก แบบ SMSID ก่อนหน้านี้และเปลี่ยนวันจะรายงานในการค้นหาข้อมูลระเบียน (DDR) ที่จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ไซต์ SMS 2003 ข้อมูลนี้จะแสดงอยู่ในคุณสมบัติของทรัพยากรของระบบดังต่อไปนี้:
 • UUID SMS ก่อนหน้านี้
 • SMS UUID เปลี่ยนวัน
กระบวนการนี้ทำงานเมื่อตรวจพบการเปลี่ยนแปลง โดยไคลเอ็นต์ SMS 2003 ขั้นสูงเท่านั้น ถ้าไคลเอ็นต์ SMS 2003 ขั้นสูงมีแฟ้ม Smscfg.ini ซ้ำกัน มีการตรวจพบการเปลี่ยนแปลง และ SMS 2003 ขั้นสูง ไคลเอนต์ยังคงใช้ SMSID เดิม

แฟ้ม Smscfg.ini เก็บข้อมูลต่อไปนี้:
 • SMSID ปัจจุบัน
 • คุณสมบัติฮาร์ดแวร์ระบุ
 • SMSID ก่อนหน้านี้ใด ๆ
คุณสามารถค้นหาแฟ้ม Smscfg.ini ในไดเรกทอรี Windows

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตรวจหาและการ regeneration คุณสมบัติในแฟ้ม ClientIDManagerStartup.log คุณสามารถค้นหาแฟ้มนี้ในไดเรกทอรีล็อกไคลเอนต์

วิธีการทำงานของการตรวจสอบฮาร์ดแวร์

เมื่อเริ่มต้นโฮสต์ของบริษัทตัวแทน SMS (Ccmexec.exe) จะมีลักษณะที่ค่าที่สามสำหรับข้อมูลการระบุฮาร์ดแวร์ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านี้ใดอย่างหนึ่ง ไคลเอ็นต์ SMS จะสร้าง SMSID แบบใหม่ ค่ามีดังนี้:
 • หมายเลขลำดับประจำสินค้าชค่า
  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง มีสร้างแบบ SMSID ใหม่
 • SID ของเครื่องจักร
  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง มีสร้างแบบ SMSID ใหม่
 • Id ของฮาร์ดแวร์
  กลไก ID ของฮาร์ดแวร์ที่ตรวจสอบคุณสมบัติคอมพิวเตอร์ 10 และสร้าง ID ของคุณสมบัติ โดยรวม hashes ของคุณสมบัติการเข้ารหัสเดียว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจำนวนของคุณสมบัติเหล่านี้ คอมพิวเตอร์จะถือว่า และ SMSID แบบใหม่ถูกสร้างขึ้น หมายเลขของคุณสมบัติเป็น 3 จากทั้งหมด 10 สำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปและ 2 7 สำหรับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป

  หมายเหตุ อัตราการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนก็ได้ พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: ถ้าการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ 6 แต่การเปลี่ยนแปลงถูกแพร่กระจายคำนวณ 3 เท่า ๆ กันช่วงของหมายเลขของฮาร์ดแวร์ SMS จะไม่พิจารณาซึ่งการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ และ SMSID แบบใหม่จะไม่สามารถสร้าง

  คุณสมบัติที่ใช้จะเหมือนกับคุณสมบัติที่ใช้ในการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ windows คุณสมบัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
  • FirstDriveSerial
  • MACAddress
  • CDROMDevice
  • DisplayAdapter
  • HwidVersion
  • ProcessorSerial
  • DiskDevice
  • SCSIAdapter
  • DiskAdapter
  • ProcessorType
  • RAMSizeMb
  • Dockable
คุณสามารถดูค่าที่เปลี่ยนแปลง และการที่ทำให้เราสามารถสร้างรหัสใหม่ โดยการค้นหาในแฟ้ม ClientIDManagerStartup.log

วิธีจัดการ SMSIDs ที่ซ้ำกันของ SMS 2003

ถ้าระบบปฏิบัติการของผู้ใช้เป็น re-imaged และไคลเอนต์เริ่มต้นรายงานระเบียนการข้อมูลการค้นพบ (DDRs) ที่มี SMSID แตกต่างกันไปยังเซิร์ฟเวอร์ไซต์ SMS, SMS จะไม่รู้จักคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ SMS ก่อนหน้านี้ ในกรณีนี้ การค้นหาข้อมูลผู้จัดการ (DDM) จะสร้างเรกคอร์ดใหม่ของไคลเอ็นต์ในฐานข้อมูล

ก่อนที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ตัวจัดการข้อมูลการค้นหาจะพยายามค้นหาไคลเอนต์ ด้วยวิธีอื่น

ถ้าชื่อของคอมพิวเตอร์และอย่างน้อยหนึ่งตัวที่อยู่ MAC ยังคงเหมือนเดิม SMS จะสามารถใช้คุณสมบัติคีย์เหล่านี้เพื่อระบุคอมพิวเตอร์ที่เป็นไคลเอนต์ที่มีอยู่ และการปรับปรุงเรกคอร์ดเก่า ด้วย SMSID ใหม่ อาจต้องใช้เวลาบางอย่างสำหรับช่วงการเปลี่ยนภาพ SMSID จะสมบูรณ์ และในระหว่างระยะเวลาที่ โปรแกรมที่โฆษณาไปยังไคลเอนต์จะไม่พร้อมใช้งาน

ตรงนี้สามารถเป็น circumvented ถ้า DDR จากไคลเอนต์ประกอบด้วยค่า SMSID ก่อนหน้านี้ เมื่อ DDM พยายามที่จะค้นหาระเบียนโดยยึดตามคุณสมบัติหลัก นั้นจะไม่รวมระเบียนของฐานข้อมูลใด ๆ ที่ SMSID ที่ตรงกับค่า SMSID ก่อนหน้านี้ในแบบ DDR อย่างชัดเจน ซึ่งทำให้แน่ใจว่า ถ้า SMSID แบบใหม่ถูกสร้างขึ้น โดยไคลเอนต์ ดังกล่าวจะได้รับรหัสประจำตัวใหม่บนเซิร์ฟเวอร์

ถ้าเป็นไคลเอ็นต์ SMS 2.0 ที่มีอยู่แล้วมี ID ที่ซ้ำกันก่อนการปรับปรุง หมายเลขที่ซ้ำกันจะถูกรักษา และจะต้องมีระบุ และล้างข้อมูลด้วยตนเอง

วิธีการค้นหา SMS 2003 ขั้นสูงไคลเอนต์ที่มี SMSIDs ที่ซ้ำกัน

เมื่อต้องการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของ whetheryour มีปัญหา SMSID ซ้ำ คุณต้องเรียกใช้คอมพิวเตอร์ที่อาจใช้ร่วมกันรายงานSMS ID ที่ไม่ซ้ำกันเดียวกัน ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่มชี้ไปที่ โปรแกรมชี้ไปที่ เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบแล้ว คลิก ส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ SMS.
 2. ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ SMS ขยาย ฐานข้อมูลไซต์ขยาย การรายงานแล้ว คลิก รายงาน.
 3. คลิกขวาในขวาบานหน้าต่างของส่วนควบคุมของผู้ดูแลระบบ SMS คอมพิวเตอร์ที่อาจใช้ร่วมกันเดียวกัน SMS รหัสเฉพาะแล้ว คลิก งานทั้งหมด.
 4. คลิก เรียกใช้แล้ว คลิก SiteServerNameที่ SiteServerName คือชื่อของเซิร์ฟเวอร์สำหรับไซต์ SMS 2003
แนะนำตัวของผู้ดูแลระบบ SMS 2.0 ประกอบด้วยแบบสอบถาม SQL ต่อไปนี้เพื่อระบุรายการที่ซ้ำ
select * from sms_g_system_SYSTEM as g INNER JOIN sms_gh_system_SYSTEM as h on g.ResourceId = h.ResourceId where g.Name <> h.Name
การสนับสนุนเว็บ documention cast และเชื่อมโยงสำหรับ "ระบบจัดการซ้ำใน SMS 2.0 " ประกอบด้วยวิธีเพิ่มเติมสำหรับการระบุรายการซ้ำ

วิธีการสร้างแบบ SMSID ใหม่

ถ้าคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้ร่วมกันรายงาน SMS ID ที่ไม่ซ้ำกันเดียวกันแสดงว่า มี SMS 2003 ขั้นสูงไคลเอนต์ใช้ SMSID ที่เหมือนกัน เราขอแนะนำให้ คุณใช้เครื่องมือ ID SMS ที่โอนย้าย (Tranguid.exe) เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา เครื่องมือ ID SMS ที่โอนย้ายได้ใน SMS 2003 Toolkit 1

เครื่องมือ ID SMS ที่โอนย้ายแยกส่วนของแฟ้ม Smscfg.ini ที่ประกอบด้วย SMSID นอกจากนี้เครื่องมือ ID SMS ที่โอนย้ายแล้วสร้างแฟ้ม Smscfg.ini ใหม่ที่ประกอบด้วยเฉพาะข้อมูล SMSID นอกจากนี้ เครื่องมือ ID SMS ที่โอนย้ายสามารถสร้างแฟ้ม Smscfg.ini ที่เพิ่มแฟ้ม SMSID ในคุณสมบัติ SMSID ก่อนหน้านี้ กระบวนการนี้ทำให้แน่ใจว่า ไคลเอนต์ที่มีเรกคอร์ดใหม่ในฐานข้อมูล

เครื่องมือ ID SMS ที่โอนย้ายบังคับให้ไคลเอนต์ เพื่อสร้าง SMSID แบบใหม่ และ การรับเรกคอร์ดใหม่ในฐานข้อมูล กระบวนการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ไคลเอ็นต์มีการติดตั้ง และได้เริ่มต้นใช้งานการรายงาน

หากเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด คุณต้องเรียกใช้เครื่องมือ ID SMS ที่โอนย้าย ด้วยสวิตช์/rแล้ว เริ่มระบบของบริการไคลเอ็นต์ SMS:
 • คอมพิวเตอร์ที่ถูกปรับรุ่นจากไคลเอนต์ SMS 2.0
 • ไคลเอ็นต์ SMS 2.0 นี้การ SMSID ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
เมื่อต้องการเรียกใช้เครื่องมือ ID SMS ที่โอนย้าย ด้วยสวิตช์/rแล้ว เริ่มระบบของบริการไคลเอ็นต์ SMS ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ คุณต้องเรียกใช้เครื่องมือ ID SMS ที่โอนย้ายบนไคลเอ็นต์ SMS 2003 ขั้นสูงที่มี SMSID ซ้ำกัน ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คัดลอกยูทิลิตี Tranguid.exe จาก SMS 2003 Toolkit 1 ไปยังไคลเอ็นต์ SMS 2003
 2. บนไคลเอ็นต์ SMS 2003 คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด คำสั่ง ในการ เปิด กล่อง และคลิก ตกลง.
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง เปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์ที่คุณคัดลอกยูทิลิตี Tranguid.exe
 4. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ tranguid /Rแล้ว กด ENTER
 5. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์ จบการทำงานแล้ว กด ENTER
 6. คลิก เริ่มชี้ไปที่ โปรแกรมชี้ไปที่ เครื่องมือการจัดการแล้ว คลิก บริการ.
 7. คลิกขวาในรายการของบริการ โฮสต์ของบริษัทตัวแทน SMSแล้ว คลิก รีสตาร์ท.
อีกวิธีหนึ่งคือ ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อกำหนดแบบ SMSID ใหม่:
 1. บนการ SMS 2003 ขั้นสูงไคลเอนต์ที่มี SMSID ซ้ำ ลบการ % windir %แฟ้ม \Smscfg.ini
 2. คลิก เริ่มชี้ไปที่ โปรแกรมชี้ไปที่ เครื่องมือการจัดการแล้ว คลิก บริการ.
 3. คลิกขวาในรายการของบริการ โฮสต์ของบริษัทตัวแทน SMSแล้ว คลิก รีสตาร์ท.
เมื่อมีเริ่มบริการโฮสต์ของบริษัทตัวแทน SMS แฟ้ม Smscfg.ini ใหม่ที่ประกอบด้วย SMSID ใหม่จะถูกสร้างขึ้น SMSID เก่าและวันที่มีการสร้างช่วง SMSID ถูกบันทึกไว้ไม่

ไคลเอนต์ที่ได้สร้าง SMSID แบบใหม่อย่างชัดเจนสามารถได้อย่างง่ายดายระบุ โดยคุณสมบัติ SMSID ก่อนหน้านี้ของเรกคอร์ดใหม่ ด้วยคุณสมบัติ SMSID เร็กคอร์ดเก่าที่ตรงกัน

แบบสอบถาม SQL ต่อไปนี้ไม่แสดงค่านี้ โดยการแสดงรายการของระเบียนที่ไม่ได้ใช้งานและเวลาที่ไคลเอนต์สร้าง SMSID แบบใหม่
select distinct sysold.ResourceID, sysold.Netbios_Name0,
        SMS_UUID_Change_Date0
from v_R_System sysold
join v_R_System sysnew
 on sysold.SMS_Unique_Identifier0 = sysnew.Previous_SMS_UUID0
order by sysold.Netbios_Name0, sysold.ResourceID

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการติดขั้นสูงไคลเอนต์ดันตั้งดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

928282 วิธีการแก้ไขปัญหาขั้นสูงไคลเอนต์ดันปัญหาการติดตั้งในระบบการจัดการ Server 2003 และระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 837374 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มิถุนายน 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB837374 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:837374

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com