วิธี การใช้ หรือ การอ้างอิงไดรเวอร์ Usbser.sys จากแฟ้ม.inf ของโมเด็ม universal serial bus (USB)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 837637 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

แฟ้ม.inf ของโมเด็ม universal serial bus (USB) สามารถทั้งใช้ไดรเวอร์ Usbser.sys และอ้างอิงไดรเวอร์ Usbser.sys จากแฟ้ม.inf โดยตรง อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำนี้

แทน เราขอแนะนำต่อไปนี้:
  • โปรแกรมควบคุมที่กระจาย ด้วยระบบปฏิบัติการใช้โปรแกรมควบคุม Usbser.sys
  • โปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้กระจาย โดยใช้ระบบปฏิบัติการรวมdirective หรือความต้องการdirective กระบวนการรวมdirective ได้อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

ข้อมูลเพิ่มเติม

การอ้างอิงไดรเวอร์ Usbser.sys ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" เราขอแนะนำให้ แฟ้ม.inf ของโมเด็ม USB อ้างอิงแฟ้ม Mdmcpq.inf

ตัวอย่างเช่น การDDInstallใช้ส่วนของแฟ้ม.infรวมdirective และอาจมีลักษณะคล้ายกับต่อไปนี้:
[DDInstall.NT]
include=mdmcpq.inf
CopyFiles=FakeModemCopyFileSection 

[DDInstall.NT.Services]
include=mdmcpq.inf
AddService=usbser, 0x00000000, LowerFilter_Service_Inst 

[DDInstall.NT.HW]
include=mdmcpq.inf
AddReg=LowerFilterAddReg
ในส่วนต่อไปนี้ปรากฏขึ้นในแฟ้ม Mdmcpq.inf ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ":
  • FakeModemCopyFileSection
  • LowerFilter_Service_Inst
  • LowerFilterAddReg

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่หัวข้อ "การติดตั้งอุปกรณ์" ในเอกสารของ Microsoft Windows โปรแกรมควบคุมพัฒนา Kit

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 837637 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Driver Development Kit
Keywords: 
kbhowto kbnetwork kbmt KB837637 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:837637

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com