อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้ติดตั้งในรูป Sysprep

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 837691 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณใช้เครื่องมือการเตรียมระบบ Microsoft (Sysprep) เพื่อปรับใช้รูป Sysprep ของ Microsoft Windows XP ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บางอย่างอาจปรากฏใน'ตัวจัดการอุปกรณ์'เป็นไม่ได้ติดตั้งแม้เมื่อโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์อยู่ในเส้นทางที่ถูกกำหนดโดยoempnpdriverspathรายการในแบบ Sysprep.inf

ถ้าคุณคลิกสองครั้งบนอุปกรณ์ในตัวจัดการอุปกรณ์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในการสถานะของอุปกรณ์กล่องบนทั่วไปแท็บ:
โปรแกรมควบคุมของอุปกรณ์นี้ไม่ได้ติดตั้งไว้ (รหัส 28)
นอกจากนี้ เครื่องหมายอัศเจรีย์สีเหลืองปรากฏถัดจากอุปกรณ์เมื่อคุณดูในตัวจัดการอุปกรณ์ดังกล่าว

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณสร้างรูป Sysprep ในคอมพิวเตอร์ และปรับใช้รูปนั้นไปยังคอมพิวเตอร์ที่มีชนิดเดียวกันของฮาร์ดแวร์แล้ว อุปกรณ์ที่ไม่มีโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งจะยังคงอยู่ในสถานะนี้หลังจากที่การปรับใช้รูป Sysprep โปรแกรม minisetup ที่ถูกใช้ โดย Sysprep ไม่ดำเนินการแบบ re-enumeration เต็มรูปแบบ Plug and Play ของอุปกรณ์ทั้งหมด

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ก่อนที่จะเรียกใช้ Sysprep เพื่อเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับการทำสำเนา เอาอุปกรณ์ใด ๆ ในตัวจัดการอุปกรณ์ซึ่งตั้งค่ารหัส 28 เมื่อต้องการลบอุปกรณ์เหล่านี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเครื่องมือการดูแลระบบ.
 3. คลิกสองครั้งการจัดการคอมพิวเตอร์.
 4. คลิกตัวจัดการอุปกรณ์.
 5. ค้นหาอุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์สีเหลืองข้าง
 6. ตรวจสอบว่า สถานะของอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แสดงไว้ในส่วน "อาการ" ของบทความนี้ โดย::
  1. คลิกขวาไอคอนของอุปกรณ์
  2. คลิกคุณสมบัติ.
  3. กระบวนการสถานะของอุปกรณ์กล่องแสดงข้อผิดพลาด:
   โปรแกรมควบคุมของอุปกรณ์นี้ไม่ได้ติดตั้งไว้ (รหัส 28)
 7. คลิกขวาไอคอนของอุปกรณ์ คลิกถอนการติดตั้งแล้ว คลิกตกลง.
ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 ถึง 7 สำหรับแต่ละอุปกรณ์ที่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดของรหัส 28

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 837691 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB837691 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:837691

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com