ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "windows ไม่สามารถคัดลอกแฟ้ม" เมื่อคุณล็อกอิน โดยใช้โปรไฟล์ข้ามเขตใน Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 837754 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าคุณออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้บัญชีผู้ใช้โปรไฟล์ข้ามเขต และการเชื่อมต่อเครือข่ายหลุดขณะที่โปรไฟล์ผู้ใช้จะมีการอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ แฟ้มชั่วคราวจะถูกบันทึกไปยังโฟลเดอร์โปรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขตบนเซิร์ฟเวอร์ แฟ้มชั่วคราวมีชื่อแฟ้ม PRFxxx.tmp ที่ใดxxxจะมีหมายเลข incrementing ถ้าคุณในภายหลังล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น โฟลเดอร์โปรไฟล์จะถูกดาวน์โหลดอีกครั้ง และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
Windows ไม่สามารถคัดลอกแฟ้ม \\Servername\ShareName\ผู้ใช้:\Application Data\Microsoft\Office\prf*.tmp ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอักษรระบุไดรฟ์\Documents และ Settings\\ผู้ใช้:\Application Data\Microsoft\Office\prf*.tmp ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่าย
เนื่องจากแฟ้มโพรไฟล์ทั้งหมดที่ไม่ถูกคัดลอกไปยังเซิร์ฟเวอร์ แฟ้มอาจปรากฏขึ้นเพื่อที่ สูญหาย

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคุณเชื่อมต่อผ่านการเชื่อมโยงที่ล่าช้าที่ตกหายในขณะที่โพรไฟล์ที่จะคัดลอกไปยังเซิร์ฟเวอร์ เมื่อมีการคัดลอกแฟ้มไปยังโฟลเดอร์โปรไฟล์ผู้ใช้ข้ามเขตบนเซิร์ฟเวอร์ แฟ้มจะถูกบันทึกเป็นแฟ้มชั่วคราว แฟ้มชั่วคราวจะไม่เปลี่ยนชื่อจนกว่าการดำเนินการคัดลอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในสถานการณ์สมมตินี้ แฟ้มชั่วคราวอาจถูกล็อก โดยระบบ และนี้สร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ"

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name
  -----------------------------------------------------------
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6824   42,256 Basesrv.dll   
  21-Sep-2003 00:45 5.0.2195.6824   236,304 Cmd.exe     
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6898   242,448 Gdi32.dll    
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6897   742,160 Kernel32.dll   
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6824   54,544 Mpr.dll     
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6895   335,120 Msgina.dll    
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6892   90,264 Rdpwd.sys
  05-Feb-2004 20:18 5.0.2195.6896  5,869,056 Sp3res.dll    
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6897   403,216 User32.dll    
  10-May-2004 20:42 5.0.2195.6922   393,488 Userenv.dll   
  11-Mar-2004 02:37 5.0.2195.6897  1,720,368 Win32k.sys
  11-Mar-2004 02:37 5.0.2195.6898   181,520 Winlogon.exe   
  25-Sep-2003 18:08 5.0.2195.6826   243,984 Winsrv.dll    
  24-Mar-2004 02:17 5.0.2195.6897   742,160 Kernel32.dll   
  11-Mar-2004 02:37 5.0.2195.6897  1,720,368 Win32k.sys
  25-Sep-2003 18:08 5.0.2195.6826   243,984 Winsrv.dll  

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 837754 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbTermServ kbprofiles kbclient kberrmsg kbnetwork kbwin2000sp5fix kbwin2000presp5fix kblogin kbuser kbremoting kbfix kbbug kbmt KB837754 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:837754

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com