วิธีการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านใน SharePoint Portal Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 837813 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

คุณต้องปรับปรุง Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • คุณเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้หลังจากรหัสผ่านของคุณหมดอายุ
 • คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้
 • คุณเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ที่ใช้ SharePoint Portal Server 2003

ข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนที่คุณเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ คุณต้องเป็นอันดับแรกตรวจว่า มีใช้บัญชีสำหรับบัญชีพูลโปรแกรมประยุกต์ CentralAdminAppPool ใน SharePoint Portal Server 2003

ถ้ามีใช้บัญชีสำหรับบัญชีพูลโปรแกรมประยุกต์ CentralAdminAppPool คุณต้องปรับปรุงบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านใน SharePoint Portal Server 2003

หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้นใน SharePoint Portal Server 2003 บัญชีที่ใช้สำหรับบัญชีการดูแลฐานข้อมูลการกำหนดค่ายังใช้สำหรับบัญชีพูลโปรแกรมประยุกต์ CentralAdminAppPool ไว้

สิ่งสำคัญคุณต้องปรับปรุงการกำหนดค่า SharePoint Portal Server 2003 ในใบสั่งที่จะแสดงข้อมูลขั้นตอนในบทความนี้ การทำเช่นนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เป็นไปได้กับเซิร์ฟเวอร์ของ SharePoint Portal Server 2003

หมายเหตุ:คุณสามารถใช้หน้าการตั้งค่าบัญชีฟาร์ม Admin จากส่วนกลางแทน Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีของพูลโปรแกรมประยุกต์ CentralAdminAppPool อย่างไรก็ตาม ข้อมูลประจำตัวของบัญชีปัจจุบันต้องมีผลบังคับใช้ และต้องเปิดหน้าการตั้งค่าบัญชีฟาร์ม Admin จากส่วนกลางได้อย่างถูกต้อง เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ คุณทำตามขั้นตอนในบทความนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการ disruption ที่เป็นไปได้ของการเข้าถึงเว็บไซต์ SharePoint Portal Server 2003

วิธีการเปลี่ยนบัญชีพูลโปรแกรมประยุกต์

เมื่อต้องการเปลี่ยนบัญชีพูลโปรแกรมประยุกต์ CentralAdminAppPool ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

sharepoint Portal Server 2003

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกทางอินเทอร์เน็ตโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูล.
 2. ในคอนโซลการจัดการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ขยายมุมมองแผนภูมิ
 3. ขยายกลุ่มแอพลิเคชัน.
 4. คลิกขวาCentralAdminAppPoolแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 5. คลิกการรหัสประจำตัวแท็บ แล้วคลิกจัดโครงแบบ.
 6. ในการชื่อผู้ใช้:ข้อความกล่อง พิมพ์ชื่อผู้ใช้ในรูปแบบต่อไปนี้:
  domain\user_name
  รูปแบบนี้โดเมนคือชื่อของโดเมนของคุณ และuser_nameมีชื่อของบัญชีใหม่
 7. ในการรหัสผ่าน:พิมพ์รหัสผ่านใหม่ กล่องข้อความ และจากนั้น คลิกตกลง.
 8. คลิกตกลง.
 9. คลิกขวาCentralAdminAppPoolแล้ว คลิกถังรีเคิล.
 10. ออกจาก IIS

วิธีการเปลี่ยนแปลงบัญชีการดูแลฐานข้อมูลการกำหนดค่าใน SharePoint Portal Server 2003

การเปลี่ยนแปลงบัญชีการดูแลฐานข้อมูลการกำหนดค่า ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. เปิดที่ SharePoint Portal Server ดูแลจากศูนย์กลางสำหรับการserver_nameเว็บเพจที่ ที่ใดserver_nameชื่อคอมพิวเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ SharePoint Portal Server 2003
 2. ในการการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์พื้นที่ คลิกการกำหนดค่าการตั้งค่าบัญชีของเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม.
 3. ในการจัดการฐานข้อมูลการกำหนดค่าบัญชีพื้นที่ คลิกระบุบัญชี.
 4. ในการชื่อผู้ใช้ (DOMAIN\user ชื่อ)ข้อความกล่อง พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของบัญชี
 5. ในการรหัสผ่าน:กล่องข้อความ และในการยืนยันรหัสผ่านกล่อง พิมพ์รหัสผ่านของบัญชี
 6. คลิกตกลง.
หลังจากที่คุณเปลี่ยนบัญชีการดูแลฐานข้อมูลการกำหนดค่า คุณต้องเปลี่ยนบัญชีการเข้าถึงเนื้อหาเริ่มต้นเช่นกัน

วิธีการเปลี่ยนแปลงบัญชีการเข้าถึงเนื้อหาเริ่มต้น

การเปลี่ยนแปลงบัญชีการเข้าถึงเนื้อหาเริ่มต้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

sharepoint Portal Server 2003

 1. เปิดที่ SharePoint Portal Server ดูแลจากศูนย์กลางสำหรับserver_nameหน้า
 2. ในการการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์พื้นที่ คลิกการกำหนดค่าการตั้งค่าบัญชีของเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม.
 3. ในการบัญชีการเข้าถึงเนื้อหาเริ่มต้นพื้นที่ คลิกเพื่อเลือกนั้นระบุบัญชีกล่องกาเครื่องหมาย
 4. ในการชื่อผู้ใช้ (DOMAIN\user ชื่อ)ข้อความกล่อง พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของบัญชี
 5. ในการรหัสผ่าน:กล่องข้อความ และในการยืนยันรหัสผ่านกล่อง พิมพ์รหัสผ่านของบัญชี
 6. คลิกตกลง.
หมายเหตุ:ภายใต้ บางสถานการณ์คุณอาจได้รับผลลัพธ์การค้นหาที่ไม่คาดคิดหลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงบัญชีการเข้าถึงเริ่มต้น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
835707ผู้ใช้ที่ได้รับผลลัพธ์การค้นหาที่ไม่คาดคิดหลังจากที่คุณทำการปรับปรุงบัญชีการเข้าถึงเนื้อหาเริ่มต้นใน SharePoint Portal Server 2003

วิธีการเปลี่ยนรหัสประจำตัวการพูลโปรแกรมประยุกต์พอร์ทัลไซต์

เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสประจำตัวการพูลโปรแกรมประยุกต์พอร์ทัลไซต์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

sharepoint Portal Server 2003

 1. เปิดที่ SharePoint Portal Server ดูแลจากศูนย์กลางสำหรับserver_nameหน้า
 2. ในการการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ส่วน คลิกการกำหนดค่าการตั้งค่าบัญชีของเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม.
 3. ในการกลุ่มแอพลิเคชันไซต์พอร์ทัลผู้ใช้อีเมลส่วน คลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบัญชี.
 4. ถ้าคุณต้องการปรับปรุงชื่อผู้ใช้ พิมพ์ชื่อของบัญชีผู้ใช้ใหม่ในการชื่อผู้ใช้ (DOMAIN\user ชื่อ)ข้อความกล่อง
 5. พิมพ์รหัสผ่านของบัญชีในนั้นรหัสผ่าน:กล่องข้อความ และในการยืนยันรหัสผ่านกล่อง
 6. คลิกตกลง.
หลังจากที่คุณดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในบทความนี้ บริการทั้งหมดและพูลโปรแกรมประยุกต์ถูกปรับปรุง แล้วเริ่มระบบใหม่ ขั้นตอนเหล่านี้ปรับปรุงรายการรีจิสทรีที่ SharePoint Portal Server 2003 ใช้โดยอัตโนมัติ

คุณต้องดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ในบทความนี้ในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ในฟาร์มของคุณที่กำลังเรียกใช้ SharePoint Portal Server 2003 แม้ว่าคุณสามารถเขียนสคริปต์การบริการที่ปรับปรุงด้วยตนเอง ทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดปัญหาการกำหนดเวลาเกิดขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับเวลาอาจทำให้สามารถค้นหาและการรวบรวมประมวลผลจากการไม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 837813 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
Keywords: 
kbpasswords kbsecurity kbinfo kbmt KB837813 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:837813

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com