คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถปรับปรุงแฟ้ม" เมื่อคุณติดตั้ง Office XP SP3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 837827 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณพยายามติดตั้ง Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) บนคอมพิวเตอร์ที่ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 ที่กำลังทำงานนอกจากนี้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) และ Microsoft FrontPage เซิร์ฟเวอร์ส่วนขยาย 2002 .
 • คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows 2000 Server ที่กำลังทำงานนอกจากนี้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) และ Microsoft FrontPage เซิร์ฟเวอร์ส่วนขยาย 2002
เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • เกิดข้อผิดพลาด 1931 โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถปรับปรุงแฟ้ม Shared\Web Files\Microsoft Files\Common C:\Program Extensions\50\bin\FP5AUTL.DLL Server ได้เนื่องจากมีป้องกัน โดย Windows ได้ คุณอาจต้องปรับปรุงระบบปฏิบัติการของคุณสำหรับโปรแกรมนี้ทำงานอย่างถูกต้อง ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft (PSS) เพื่อขอความช่วยเหลือ
 • เกิดข้อผิดพลาด 1931 โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถปรับปรุงแฟ้ม C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\50\bin\FPMMC.DLL เนื่องจากมีป้องกัน โดย Windows คุณอาจต้องปรับปรุงระบบปฏิบัติการของคุณสำหรับโปรแกรมนี้ทำงานอย่างถูกต้อง ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft (PSS) เพื่อขอความช่วยเหลือ
 • เกิดข้อผิดพลาด 1931 โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถปรับปรุงแฟ้ม C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\50\bin\CFGWIZ.EXE เนื่องจากมีป้องกัน โดย Windows คุณอาจต้องปรับปรุงระบบปฏิบัติการของคุณสำหรับโปรแกรมนี้ทำงานอย่างถูกต้อง ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft (PSS) เพื่อขอความช่วยเหลือ
หมายเหตุ:ถ้าคุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 (Sp1) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ Office XP SP3 จะพยายามปรับปรุงแฟ้ม Cfgwiz.exe เท่านั้น ในกรณีนี้ คุณจะได้รับความผิดพลาดล่าสุดเท่านั้น

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
 • แฟ้มที่มีการติดตั้ง โดย FrontPage 2002 ส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้ จะได้รับการปรับปรุง โดย Office XP Service Pack 3:
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\50\bin
 • แฟ้มเหล่านี้จะได้รับการป้องกัน โดยคุณลักษณะ Windows File Protection (WFP) ใน Windows Server 2003 และ Windows 2000 Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานในการป้องกันแฟ้มของ Windows คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
222193คำอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะ Windows File Protection

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • วิธีที่ 1::คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" การติดตั้ง Office XP SP3 จะดำเนินการต่อไป และมันจะเสร็จสมบูรณ์
 • วิธีที่ 2:เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด รันติดตั้งแบบ silent ของ Office XP SP3 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น คลิกตกลง:
  Msiexec /pเส้นทาง\MAINSP3ff.MSP /qn /L * v C:\PatchLog.txt
  หมายเหตุ:บรรทัดคำสั่งนี้โหมด quiet จะไม่สำเร็จหาก Windows Installer 3.1.4000.1823 หรือ Windows Server 2003 SP1 มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

  เมื่อต้องการตรวจสอบรุ่น คุณสมบัติของแฟ้มของ MSI.DLL แฟ้มนั่นคือการตรวจสอบอยู่ในนั้นC:\Windows\System32โฟลเดอร์ มีการปรับปรุง Windows Installer ที่จะทำให้เกิดการเรียกใช้บรรทัดคำสั่งให้เสร็จสมบูรณ์ได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=889482fc-5f56-4a38-b838-de776fd4138c & DisplayLang =สั้น

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
832671คำอธิบายของชุด XP บริการของ Microsoft Office 3

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 837827 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbmt KB837827 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:837827

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com