ข้อความสีขาวบนพื้นหลังสีเข้มพิมพ์ในสีดำ บน Windows XP หรือ Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 838292 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows XP หรือระบบปฏิบัติการ Windows 2000 เมื่อคุณพยายามที่ จะพิมพ์ข้อความสีขาวบนพื้นหลังสีดำไปยังเครื่องพิมพ์สีที่มีการตั้งค่าการพิมพ์ ในโหมดระดับสีเทา หรือสีดำ & ขาวโหมด ไม่มีพิมพ์ข้อความสีขาว

สาเหตุ

ระบบปฏิบัติใช้ Riched20.dll หรือ Msftedit.dll ในระหว่างการพิมพ์ ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ Riched20.dll หรือ Msftedit.dll สีขาวข้อความเป็นข้อความสีดำถ้าข้อความที่วางไว้ บนพื้นหลังแรเงา หรือ บนพื้นหลังที่เป็นสี ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่เป็นพิมพ์สี

การแก้ไข

Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322389วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows XP Service Pack 1 (SP1) การติดตั้ง

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนการแก้ไขด่วนซอฟต์แวร์ก่อนหน้าอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีไฟล์แอททริบิวต์ (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐาน (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Windows XP, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Msftedit.dll5.41.15.1507504,83218 2004 มีนาคม10:34x 86
Riched20.dll5.30.23.1219423,93619 2004 มีนาคม02:37x 86

Windows XP รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Msftedit.dll5.41.15.15071,763,84018 2004 มีนาคม10:35586240
Riched20.dll5.30.23.12191,441,28019 2004 มีนาคม02:31586240
Wmsftedit.dll5.41.15.1507504,83218 2004 มีนาคม10:34x 86
Wriched20.dll5.30.23.1219423,93619 2004 มีนาคม02:37x 86

Windows 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ขณะนี้มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม นั้นมีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รุนแรงรับปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอใน Windows 2000 service pack ถัดไปซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมที่ผู้เชี่ยวชาญสำหรับการโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนสามารถยกเลิกหากเจ้าหน้าที่สนับสนุน Microsoft กำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดหาเฉพาะเจาะจงในการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows 2000 Service Pack ที่ 3(SP3) การติดตั้ง

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนการแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีไฟล์แอททริบิวต์ (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐาน (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Riched20.dll5.30.23.1219412,43218 2004 มีนาคม16:29x 86

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • พิมพ์สี
  คุณสามารถตั้งค่าเครื่องพิมพ์การพิมพ์สี เนื่องจากวิธีการแน่นอนเพื่อทำการตั้งค่านี้แตกต่างไปจากเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ ดูเอกสารประกอบของเครื่องพิมพ์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์สีสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ
 • เปลี่ยนสีของแบบอักษร
  คุณสามารถเปลี่ยนสีแบบอักษรจากขาวเป็นสีที่ off-white ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าสีของแบบอักษรมีค่า RGB ของสีแดง: 255,สีเขียว: 255และสีฟ้า: 255. ค่าสีอื่น ๆ ที่สร้างข้อความสีอ่อนอาจพิมพ์เป็นข้อความสีเทาอ่อนบนพื้นหลังสีดำ เนื่องจากขั้นตอนที่แน่นอนเพื่อเปลี่ยนสีของข้อความแตกต่างจากโปรแกรม ดูเอกสารประกอบของโปรแกรมหรือวิธีใช้แบบออนไลน์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนสีข้อความของคุณ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบแผนการตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
816915แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 838292 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbqfe kbHotfixServer kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB838292 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:838292

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com