Systems Management 2003 site için bir istemci itme yükleme hazırlıklı olma

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 838436 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Giriş

SMS istemci yazılımı dağıtma, istemci yükleme itme yöntemi kullanmak isteyebilirsiniz. Bu makalede, bu tür bir SMS istemci yazılımı dağıtımı için Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003 site hazırlıklı olma. Yoksa, Gelişmiş istemci veya eski istemci yükleyeceğiniz bağlı olarak uygun eylemi gerçekleştirin:
 • Gelişmiş istemci yüklemesi için yapılandırmak ve en az bir yönetim noktası varsayılan olarak dikkat edin.

  Not Bir <a0>olmayan-Active Directory</a0> ortamında Gelişmiş istemci yüklemesi için bir Gelişmiş istemcisi ağ erişim hesabı belirtin.
 • Eski istemci yüklemesi için bir istemci bağlantı hesabı belirtin.
 • Her iki istemci yükleme türü için bir istemci itme yükleme hesabı belirtin.

Daha fazla bilgi

Gelişmiş istemci için bir <a0>SMS 2003</a0> yönetim noktası yapılandırma

SMS 2003 Gelişmiş istemci yazılımını dağıtma istemci itme yükleme yöntemini kullanmadan önce SMS 2003 site sistemi bilgisayar gibi bir yönetim noktası yapılandırma ve site için varsayılan bir yönetim noktası belirtilip belirtilmediğini denetleyin:
 1. Başlat ' ı tıklatın, Programlar ' ın üzerine gelin, Systems Management Server ' ı tıklatın ve sonra SMS Administrator Console'u ' ı tıklatın.
 2. Site veritabanı ' nı genişletin, Site hiyerarşisini genişletin, SiteCode - SiteName genişletin, Site Ayarları ' nı genişletin, Site Systems ' ı tıklatın, sağ bölmede sunucu adını sağ tıklatın ve sonra Özellikler ' i tıklatın.
 3. Yönetim noktası sekmesinde Site Sistem Özellikleri</a0> iletişim kutusunda, bir yönetim noktası bu site sistemi kullan onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.
 4. Tamam ' ı tıklatın.

Gelişmiş istemci için SMS 2003'ün varsayılan yönetim noktası yapılandırma

 1. Başlat ' ı tıklatın, Programlar ' ın üzerine gelin, Systems Management Server ' ı tıklatın ve sonra SMS Administrator Console'u ' ı tıklatın.
 2. Site veritabanını Genişlet, Site hiyerarşisini genişletin, SiteCode - SiteName genişletin, Site Ayarları ' nı genişletin, Bileşen Yapılandırması ' nı tıklatın, Yönetim bağlantı noktası, sağ bölmede sağ tıklatın ve sonra da Properties ' i tıklatın.
 3. Yönetim noktası özellikleri</a0> iletişim kutusundaki Genel sekmesinde, Varsayılan yönetim noktası altında yönetimi işaret ' ı tıklatın, sunucu adının yanındaki aşağı açılan listesini tıklatın ve listeden bir SMS 2003 site sistemi bilgisayar adı</a1>'ı tıklatın.
 4. Tamam ' ı tıklatın.

Eski istemci bağlantı hesabı

SMS güvenlik etkin Gelişmiş yeni bir site'ı yüklediğinizde, SMS istemci bağlantı hesabı otomatik olarak oluşturmaz. Eski istemcileri SMS istemcisi bağlantısı hesabın bilgi, bulma veri kayıtlarını (DDR'lar), stok ve durum iletileri göndermek için bir Client Access Point (CAP) için bağlanmak için kullanın. SMS, reklamlar ve yapılandırma değişikliklerini gibi bilgileri almak için CAP'nı da kullanır. Gelişmiş Güvenlik SMS sitesi eski istemcileri'ni kullanmayı planlıyorsanız, eski istemcilerin yüklemeden önce en az bir SMS istemcisi bağlantı hesabı oluşturmanız gerekir.

SMS istemci bağlantısı hesapları, istemci bilgisayara tüm izinlere sahip olmayan ve istemci üzerinde herhangi bir grubun üyesi olmaları gerekmez. Bir CAP ayarladığınızda, standart güvenlik siteleri CAP üzerinde yerel olarak bir istemci bağlantı hesabı otomatik olarak oluşturun. Istemci bağlantı hesaplar etki alanı hesabı olarak oluşturmak ve sonra da bunları birçok CAP'lere arasında paylaşabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, oluşturmak ve sürdürmek ve her bir istemci bağlantı hesabı güvenlik kapsamını genişletmek istemci bağlantı hesabı sayısını en aza indirin. Yapabilecekleriniz her yerel hesapların kullanmanızı öneririz.

SMS 2003 eski istemci bağlantı hesabı yapılandırma

 1. Başlat ' ı tıklatın, Programlar ' ın üzerine gelin, Systems Management Server ' ı tıklatın ve sonra SMS Administrator Console'u ' ı tıklatın.
 2. Site veritabanı ' nı genişletin, Site hiyerarşisini genişletin, SiteCode - SiteName genişletin, Site Ayarları ' nı genişletin, Bağlantı hesapları ' nı genişletin, istemcisi ' ni sağ tıklatın, Yeni ' yi tıklatın ve Windows kullanıcı hesabı ' ı tıklatın.
 3. Bağlantı hesabı özellikler iletişim kutusunda, Ayarla ' yı tıklatın.
 4. Windows kullanıcı hesabı iletişim kutusunda, bir hesabın aşağıdaki biçimi kullanarak yazın:
  CAP Server Name\User or Domain\User
 5. Iki kez Tamam ' ı tıklatın.

Istemci itme yükleme hesabı

Istemci yükleme çalıştıran kullanıcının yerel yönetici haklarına sahip olduğunuzda istemci itme yükleme hesabı'nı kullanarak, istemci yazılımı bilgisayarlara yükleyebilirsiniz. Aşağıdaki işletim sistemleri için SMS 2003 istemci yazılımı dağıtma, itme istemci yüklemesine kullanabilirsiniz:
 • Microsoft Windows NT 4.0 (yalnızca bilinen istemci)
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows Server 2003
Çok sayıda istemci itme yükleme hesabı oluşturabilirsiniz. Etki alanı hesaplarını, etki alanı üyesi olmayan istemcilerin kimlik doğrulaması yapamaz. Bu istemciler için istemcilere yerel hesapların kullanabilirsiniz. Örneğin, her bilgisayarda standart hesap yönetimsel amaçlar için ayarlanır ve tüm hesapları aynı parolaya sahip, bir istemci itme yükleme hesabı %machinename%\account. tanımlayabilirsiniz

Bu hesabın yönetici kimlik bilgileri istemci bileşenlerini yükleyeceğiniz bilgisayarlarda olmalıdır. Tüm olası istemci bilgisayarlarda yönetici hakları ve izinleri SMS hizmet hesabı (site standart güvenlik modunda çalışıyorsa) ya da tanımladığınız bir istemci yükleme itme hesaplarına vermek, istemci yükleme itme gerektirir.

SMS 2003 istemci itme yükleme hesabı yapılandırma

 1. Başlat ' ı tıklatın, Programlar ' ın üzerine gelin, tıklatın Systems Management Server ve SMS Yönetici Konsolu</a1>'ı tıklatın.
 2. Site veritabanı sırasıyla, Site hiyerarşisini,SiteCode siteadı genişletmek, Site Ayarları ' nı tıklatın ve sonra İstemci yükleme yöntemleri.
 3. Istemci yükleme Kaydır'ı sağ tıklatın ve sonra da Properties ' i tıklatın.
 4. Hesapları sekmesinde Ekle ' yi tıklatın.
 5. Windows kullanıcı hesabı iletişim kutusunda, bir hesabın aşağıdaki biçimi kullanarak yazın:
  Domain\User
 6. Iki kez Tamam ' ı tıklatın.

Istemci ağ erişim hesabı Gelişmiş

SMS 2003 Gelişmiş istemci yazılımı bir olmayan-Active Directory ortamında bulunan bilgisayarlara dağıtmak için istemci itme yükleme yöntemini kullanmadan önce SMS 2003 site için SMS 2003 Gelişmiş istemcisi ağ erişim hesabının yapılandırmanız gerekir. Gelişmiş istemcisi ağ erişim hesabının, Gelişmiş istemciler için oluşturduğunuz bir etki alanı hesabı ' dir. Bir olmayan-Active Directory ortamında hesabın tanımlarsanız, hesap yönetimi noktasında SMSClient paylaşımından Client.msi dosyayı ve ilgili yükleme dosyalarına erişmek için kullanılır. Gelişmiş istemcisi ağ erişim hesabının kullanılabilir durumda değilse, SMS bu bağlantıyı yapmak için şu anda oturum açmış olan kullanıcı, yerel sistem hesabı veya bilgisayar hesabının hedef bilgisayarın kullanır. Bu yapılandırmada, Gelişmiş istemcisi ağ erişim hesabının bu hesabı eski istemci üzerinde hizmet verdiği istemci bağlantısı Gelişmiş istemci üzerindeki benzer bir amaca hizmet eder.

Gelişmiş istemcisi ağ erişim hesabının bir etki alanı adı her zaman eklemeniz gerekir. Doğrudan güvenlik, bu hesap için desteklenmiyor. Kullanıcılar birden çok etki alanlarındaki kaynakları kullanmak isteyebilirsiniz, çünkü birden çok etki alanında hesabın kullanılması gerektiğini, etki alanları birbirine güvenen tüm etki alanlarında kaynak hesabın kullanılabilir olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Not Dağıtım noktası dışında bir sunucuda bir paylaşım için atanmış olan bir program erişmesi gereken Gelişmiş istemci da bu hesabı kullanır. Bu nedenle, bu hesabın, bildirilen program erişen paylaşımında izinleri olmalıdır.

SMS 2003'ün istemcisi ağ erişim hesabı Gelişmiş Yapılandırma

 1. Başlat ' ı tıklatın, Programlar ' ın üzerine gelin, Systems Management Server ' ı tıklatın ve sonra SMS Administrator Console'u ' ı tıklatın.
 2. Site veritabanı ' nı genişletin, Site hiyerarşisini genişletin, SiteCode - SiteName genişletin, Site Ayarları ' nı genişletin, Bileşen Yapılandırması ' nı tıklatın, Yazılım dağıtma, sağ bölmede sağ tıklatın ve sonra Özellikler ' i tıklatın.
 3. Yazılım dağıtımı özellikleri</a0> iletişim kutusunun Genel sekmesinde, Gelişmiş istemcisi ağ erişim hesabı altında Ayarla ' yı tıklatın.
 4. Windows kullanıcı hesabı iletişim kutusunda, hesap adını aşağıdaki biçimi kullanarak yazın:
  Domain\User
 5. Iki kez Tamam ' ı tıklatın.

Referanslar

Istemci itme yükleme hakkında daha fazla bilgi için bkz: Bölüm 5, "Anlama SMS Security" ve Bölüm 10, "Planlama SMS dağıtımı ve yapılandırmanızı" SMS 2003 kavramları, planlama ve dağıtım kılavuzu. Kılavuzu görüntülemek için <a0></a0>, aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179958.aspx

Özellikler

Makale numarası: 838436 - Last Review: 27 Ekim 2006 Cuma - Gözden geçirme: 1.4
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbinfo KB838436 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:838436

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com