คุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรม Office หรือเปิดโปรแกรม Office หรือเอกสาร

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 838687 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft เป็นของ
โปรแกรม fice คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในระหว่าง หรือ เมื่อสิ้นสุดของกระบวนการติดตั้ง:
1401 ข้อผิดพลาด: การตั้งค่าไม่สามารถสร้างคีย์รีจิสทรี
ข้อผิดพลาด 1402: โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถเปิดคีย์รีจิสทรี
1406 ข้อผิดพลาด: โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถเขียนค่ารีจิสทรีคีย์
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับรายการคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่เป็นสาเหตุของข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

หลังจากการติดตั้ง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามเริ่มโปรแกรม Office ของคุณ:
Microsoft โปรแกรม ยังไม่ถูกติดตั้งสำหรับผู้ใช้ปัจจุบัน โปรดเรียกใช้การตั้งค่าเพื่อติดตั้งโปรแกรมประยุกต์
หมายเหตุว่า โปรแกรม คือชื่อของโปรแกรม Office ที่คุณกำลังพยายามเริ่มการทำงาน

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากหนึ่งในสถานการณ์ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ผู้ใช้ที่จะติดตั้งโปรแกรม หรือผู้ใช้ที่ isopening โปรแกรมหรือแฟ้มมีสิทธิ์เพียงพอในการ modifysections ของรีจิสทรีที่ต้องใช้เพื่อกระทำคำสั่ง Permissionfor กลุ่มของคีย์ย่อยของรีจิสทรี Everyone จดบันทึกไว้ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดเป็น notset การควบคุมทั้งหมด
 • ไม่มีแอพลิเคชันของบุคคลที่สามในระบบ isdenying ที่จำเป็นต้องเข้าถึงคีย์ย่อยของรีจิสทรี ในกรณีส่วนใหญ่ thisbehavior เกิดจาก WebRoot Spysweeper
 • บัญชีผู้ใช้ nonadministrative บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนแฟ้มเฉพาะที่ใช้ โดยโปรแกรมติดตั้ง Office 2003 หรือโปรแกรมติดตั้ง Office XP แฟ้มเหล่านี้จะถูกใช้ โดยโปรแกรมติดตั้ง Office 2003 หรือโปรแกรมติดตั้ง Office XP เพื่อลงทะเบียนบัญชีที่แตกต่างกันสำหรับการเข้าถึงโปรแกรม Office ปัญหานี้อาจเกิดขึ้น ถ้าสูงการรักษาความปลอดภัย Group Policy แม่แบบถูกนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ และแม่แบบการรักษาความปลอดภัยระดับสูงจำกัดการเข้าถึงแฟ้มต่อไปนี้:
   สำหรับ Windows XP หรือ Windows Server 2003
   • Office 2007
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data\Opa12.dat
   • Office 2003
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data\Opa11.dat
   • Office XP
    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data\Data.dat

   สำหรับ Windows Vista หรือ Windows 7
   • Office 2007
    C:\Users\All Users\Microsoft\Office\Data\Opa12.dat
   • Office 2003
    C:\Users\All Users\Microsoft\Office\Data\Opa11.dat
   • Office XP
    C:\Users\All Users\Microsoft\Office\Data\Data.dat

  ถ้าบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบไม่สามารถปรับเปลี่ยนแฟ้มนี้ ผู้ใช้ไม่สามารถเริ่มโปรแกรม Office 2007 ใด ๆ 2003 โปรแกรม หรือโปรแกรม Office XP บนคอมพิวเตอร์ Opa12.dat แฟ้ม Opa11.dat และแฟ้ม Data.dat ได้เฉพาะฮาร์ดแวร์ นอกจากนี้ แฟ้มเหล่านี้จะถูกคอมไพล์ระหว่างการติดตั้ง Office ของคุณ

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1

ตั้งค่าสิทธิ์สำหรับทุกคนกลุ่มสตรีที่ระบุอยู่ในข้อความข้อผิดพลาดในการควบคุมทั้งหมด ใช้ 'แก้ไข ' และทำตามขั้นตอนระบุไว้ในบทความ KB
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรเพื่อให้ Microsoft แก้ไข ให้คุณ คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
313222 วิธีฉันคืนค่าการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยการตั้งค่าเริ่มต้นหรือไม่

วิธีที่ 2

ปิดการใช้งานของแอพลิเคชันของบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการปิดการใช้งาน WebRoot Spysweeper ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกขวาที่ไอคอน WebRoot Spysweeper ที่อยู่ในพื้นที่แจ้งเตือน ด้านขวาสุดของแถบงาน
 2. คลิกซ้ายเลือกปิด
 3. ในกล่องโต้ตอบการติดตั้ง Office ข้อผิดพลาด 1406คลิกลองใหม่
 4. เมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง Office รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากนั้น จะเปิดใช้งาน WebRoot Spysweeper

วิธีที่ 3

นำระบบเข้าสู่สถานะ "คลีนบูต" และจากนั้น เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Office ซึ่งปิดใช้งานโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่น โปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่นที่มีการปฏิเสธการเข้าถึงคีย์ย่อยของรีจิสทรีสามารถปฏิเสธการเข้าถึงไม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบเข้าสู่สถานะ "คลีนบูต" คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310353 วิธีการกำหนดค่า Windows XP เพื่อเริ่มการทำงานในสถานะ "คลีนบูต"


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบเข้าสู่สถานะ "คลีนบูต" คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
950093 วิธีการใช้อรรถประโยชน์การกำหนดค่าระบบเพื่อแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในการตั้งค่าคอนฟิกใน Windows Vista


ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

วิธีที่ 4

ปัญหาการเปิดใช้งานระบุว่า แฟ้มใบอนุญาตลิขสิทธิ์เสียหาย ถ้าแฟ้มใบอนุญาตลิขสิทธิ์เสียหาย คุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โดยการเอาออกแล้ว ติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office แฟ้มลิขสิทธิ์จะไม่ถูกเอาออกเมื่อคุณลบผลิตภัณฑ์ Office นอกจากนี้แฟ้มลิขสิทธิ์จะไม่ถูกเขียนทับเมื่อคุณติดตั้งผลิตภัณฑ์ Office ถ้าแฟ้มใบอนุญาตลิขสิทธิ์เสียหาย ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อลบแฟ้มใบอนุญาต

หมายเหตุ วิธีที่ 4 ใช้กับ Office 2007, Office 2003 และ Office XP เท่านั้น Office 2010 ไม่ได้ใช้สิทธิ์การใช้งานแฟ้ม OPA

แก้ไขให้ฉัน

เมื่อต้องการลบแฟ้มใบอนุญาตลิขสิทธิ์เสียหายโดยอัตโนมัติ คลิกแก้ไขปุ่มหรือการเชื่อมโยง คลิกเรียกใช้ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มและจากนั้น ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50302
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2


หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น

หมายเหตุ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติ ไปยังแฟลชไดรฟ์ หรือซีดี และจากนั้น คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตัวคุณเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สำหรับ Windows XP หรือ Windows Server 2003
 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้แอคเคาท์ผู้ดูแลระบบ
 2. เริ่ม Microsoft Windows Explorer
 3. บนเมนูเครื่องมือคลิกตัวเลือกโฟลเดอร์'
 4. คลิกแท็บมุมมอง
 5. ภายใต้การซ่อนแฟ้มและโฟลเดอร์คลิกแสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้และโฟลเดอร์
 6. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายซ่อนส่วนขยายสำหรับชนิดแฟ้มที่รู้จักและจากนั้น คลิกตกลง
 7. เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data\
 8. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Office 2007 คลิกขวาOpa12.datและจากนั้น คลิกคุณสมบัติ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Office 2003 คลิกขวาOpa11.datและจากนั้น คลิกคุณสมบัติ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Office XP คลิกขวาData.datและจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 9. คลิกแท็บ ความปลอดภัย
 10. คลิกขั้นสูง
 11. คลิกที่แท็บสิทธิ์
 12. คลิกเพื่อเลือกทุกคนในรายการรายการสิทธิ์และจากนั้น คลิกแก้ไข
 13. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายควบคุมทั้งหมด
 14. คลิกตกลงสามครั้ง ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ ลบแฟ้ม Opa11.dat หรือแฟ้ม Data.dat จากโฟลเดอร์ต่อไปนี้ และเริ่มการทำงานโปรแกรม Office 2003 หรือโปรแกรม Office XP:
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Office\Data
สำหรับ Windows Vista หรือ Windows 7
 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้แอคเคาท์ผู้ดูแลระบบ
 2. เริ่ม Microsoft Windows Explorer
 3. บนเมนูจัดระเบียบคลิกตัวเลือกการค้นหาโฟลเดอร์และ
 4. คลิกแท็บมุมมอง
 5. ภายใต้การซ่อนแฟ้มและโฟลเดอร์คลิกแสดงแฟ้มที่ซ่อนไว้ โฟลเดอร์ และไดรฟ์
 6. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายซ่อนส่วนขยายสำหรับชนิดแฟ้มที่รู้จัก
 7. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายซ่อนแฟ้มระบบปฏิบัติการที่ป้องกันไว้ (แนะนำ)และจากนั้น คลิกตกลง
 8. บนกล่องโต้ตอบคำเตือนคลิกใช่
 9. เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้: C:\Users\All Users\Microsoft\Office\Data\
 10. ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Office 2007 คลิกขวาOpa12.datหรือถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Office 2003 คลิกขวาData.datแล้ว คลิ กคุณสมบัติ
 11. คลิกแท็บ ความปลอดภัย
 12. คลิกขั้นสูง
 13. คลิกที่แท็บสิทธิ์
 14. คลิกเพื่อเลือกทุกคนในรายการรายการสิทธิ์และจากนั้น คลิกแก้ไข
 15. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายควบคุมทั้งหมด
 16. คลิกตกลงครั้งที่สี่ ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ ลบ Opa12.dat แฟ้ม Opa11.dat หรือแฟ้ม Data.dat จากโฟลเดอร์ต่อไปนี้ และเริ่มการทำงานโปรแกรม Office 2007 โปรแกรม Office 2003 หรือโปรแกรม Office XP
  C:\Users\All Users\Microsoft\Office\Data

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 838687 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 10.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Academic 2010
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbsetup kbtshoot kbmt KB838687 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:838687

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com