คุณอาจได้รับข้อความแสดงสถานะความ ID 4963 หรือ 5436 ในการจัดการระบบ Server 2003 หรือโปรแกรมจัดการการตั้งค่าคอนฟิกคอนโซลการดูแล 2007 เมื่อคุณพยายามติดตั้งจุดการจัดการใหม่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 838891 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งกับ Microsoft ระบบ Management Server (SMS) 2003 หรือจุดการจัดการ Microsoft System Center Configuration Manager 2007 (ConfigMgr) จุดจัดการถูกติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้ของสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งในคอนโซลการดูแล:
 • ใน SMS 2003 คุณอาจได้รับข้อความสถานะ ID 4963 หรือ 5436
 • ใน ConfigMgr คุณอาจได้รับข้อความสถานะ 4963 ID, 5436, 5437, 5438, 5439, 5480, 5481, 5482 หรือ 5483
บทความนี้ประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยคุณในการแก้ไขปัญหาการติดตั้งจุดการจัดการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ 2003

เมื่อต้องการดูแนวทางการแก้ไขปัญหาทั่วไปสำหรับการจัดการจุด SMS 2003 ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft คุณจะค้นหาคำแนะนำทั่วไป การแก้ไขปัญหาเครื่องมือ flowcharts และรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc182182.aspx
ลำดับการติดตั้งจุดการบริหารการตรวจทาน ดูแผนผังลำดับงานที่ระบุในเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=47934
เว็บไซต์ของ Microsoft ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณสามารถใช้การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบไซต์ SMS 2003 ที่แตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่พบโดยทั่วไป เยี่ยมชมเว็บเพ "คำไซต์ระบบบ่อยเกี่ยวกับถาม" บนเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/cc998654.aspx
สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการพัฒนากลยุทธ์การปรับใช้ เยี่ยมชมเว็บเพจที่ "ปรับเหตุการณ์และกระบวนงานสำหรับ Microsoft ระบบ Management Server 2003:วางแผนและใช้" ในเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc180065.aspx

ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007

สูงสุดข้อมูล SMS 2003 ยังคงอยู่ที่เกี่ยวข้องสำหรับการปรับใช้จุดการจัดการ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 ข้อมูลที่เชื่อมโยงต่อไปนี้มีการปรับปรุงสำหรับตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 โดยเฉพาะ

ในตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 คุณสามารถใช้ตัวตรวจสอบ Prerequisite เซ็ตอัพเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้นจากการดำเนินการพรอมต์คำสั่งแบบสแตนด์อโลน ซึ่งจะมีค่าสำหรับการตรวจสอบปัญหาที่เป็นไปได้ที่อาจส่งผลต่อการติดตั้งและการดำเนินการที่ต่อเนื่องของจุดการจัดการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตรวจสอบ Prerequisite เซ็ตอัพ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb681060.aspx
สำหรับตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 ทั่วไปที่คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาแวะไปที่ Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้ที่เชื่อมโยงไปยังหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของโครงสร้างพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb892814.aspx

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการพัฒนากลยุทธ์การปรับใช้ เยี่ยมชมเว็บเพ "การวางแผน และการใช้โครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์สำหรับตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007" ในเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb680397.aspx

การตัดสินค้าจากคลังของ sql

สำหรับปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ SQL ปัญหาการเชื่อมต่อตรวจสอบข้อมูลที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
 • สำหรับการแก้ไขข้อมูลการเซ็ตอัพการจัดการการตั้งค่าคอนฟิกที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึง SQL แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb932163.aspx
 • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ยืนยันว่า บริการหลักชื่อ (SPN) ลงทะเบียนแล้ว และพร้อมใช้งานจากจุดการจัดการ แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb735885.aspx

ปัญหาเครือข่าย

สำหรับปัญหาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิก Network Load Balancing (NLB) ตรวจสอบข้อมูลที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
 • สำหรับคำแนะนำการตั้งค่าคอนฟิก NLB ทั่วไปและแนวทางที่ระบุสำหรับจุดการจัดการบนคำ NLB แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb633031.aspx
 • สำหรับปัญหาที่ระบุเรื่องชื่อหลักบริการ (SPN) ที่ มีการกำหนดค่า NLB แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb735879.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 838891 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007
Keywords: 
kbconfiguration kbsmsmp kbsmsinstall kbsms2003bug kbtshoot kbserver kberrmsg kbperformance kbsetup kbmt KB838891 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:838891

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com