POPRAWKA: Komunikat o błędzie „Błąd 1053: Usługa nie odpowiada na sygnał uruchomienia lub sygnał sterujący w oczekiwanym czasie” w przypadku zatrzymania lub wstrzymania zarządzanej usługi systemu Windows

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 839174 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Jeżeli w przypadku zatrzymania lub wstrzymania zarządzanej usługi systemu Microsoft Windows zostanie przekroczony skonfigurowany domyślny czas trwania procesu zatrzymywania lub wstrzymywania usługi, wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Nie można zatrzymać usługi nazwa usługi systemu Windows na komputerze lokalnym.
Błąd 1053: Usługa nie odpowiada na sygnał uruchomienia lub sygnał sterujący w oczekiwanym czasie.
Uwaga: Nazwa usługi systemu Windows jest symbolem zastępczym nazwy usługi systemu Windows utworzonej przez użytkownika.

Przyczyna

Klasa ServiceBase wywołuje metodę OnStop bezpośrednio z programu obsługi polecenia Service zdefiniowanego w wątku ScDispatcherLoop pliku Advapi32.dll. Jeżeli po 30 sekundach wątek ScDispatcherLoop nie jest przygotowany do odebrania nowego polecenia dotyczącego usługi od Menedżera sterowania usługami, Kontroler usług systemu Windows oznacza daną usługę jako „przekroczenie limitu czasu”. Wyświetlany jest więc ten komunikat o błędzie.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Microsoft .NET Framework 1.1. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
885055 Jak uzyskać program Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1 (strona może być w języku angielskim)

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla programu Microsoft .NET Framework 1.1.

Więcej informacji

Kroki prowadzące do odtworzenia problemu

 1. Utwórz projekt usługi systemu Windows. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Utwórz projekt usługi systemu Windows w programie Microsoft Visual Basic .NET. Zapisz tę usługę systemu Windows z nazwą SampleWS.
  2. W oknie Właściwości usługi SampleWS ustaw właściwość CanPauseAndContinue, właściwość CanShutDown i właściwość CanStop z wartością True.
  3. Ustaw właściwość ServiceName z wartością SampleWS.
  4. W widoku kodu źródłowego pliku Service1.vb dodaj następujący kod na początku pliku, aby importować obszar nazw System.Threading do projektu.
   Imports System.Threading
  5. Dodaj metodę OnPause do pliku Service1.vb.
  6. Dodaj następujący kod do metody OnStop oraz do metody OnPause.
   Thread.Sleep(40000)
  7. Dodaj instalatora ServiceProcessInstaller1 oraz instalatora ServiceInstaller1 do projektu SampleWS.
  8. W oknie Właściwości instalatora ServiceProcessInstaller1 ustaw właściwość Account instalatora ServiceProcessInstaller1 z wartością LocalSystem.
  9. W oknie Właściwości instalatora ServiceInstaller1 ustaw właściwość StartType z wartością Automatic.
  10. Skompiluj aplikację SampleWS.
 2. Utwórz projekt Setup, a następnie dodaj dane wyjściowe aplikacji SampleWS do projektu Setup.
 3. Skompiluj rozwiązanie SampleWS.
 4. Zlokalizuj plik Setup1.msi. Ten plik znajduje się w folderze projektu Setup1 utworzonym w kroku 2.
 5. Kliknij dwukrotnie plik Setup1.msi, aby zainstalować usługę SampleWS systemu Windows.
 6. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie services.msc w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK. Otwierana jest przystawka Usługi programu MMC (Microsoft Management Console).
 7. W prawym okienku zlokalizuj usługę SampleWS, a następnie uruchom tę usługę.
 8. Zatrzymaj lub wstrzymaj usługę SampleWS.
Wystąpi problem opisany w sekcji „Symptomy”.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia usługi systemu Windows, odwiedź następującą witrynę usługi MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:
http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/aa983583(VS.71).aspx
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 839174 - Ostatnia weryfikacja: 6 marca 2013 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft .NET Framework 1.1
Słowa kluczowe: 
kbqfe kbhotfixserver kbnetframe110sp1fix kbserviceprocess kbservice kbbug kbfix kbnetframe110presp1fix KB839174

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com