การแก้ไข: คุณได้รับการเป็น "ข้อผิดพลาดในบริการช่วยเหลือทาง: บริการไม่ตอบสนองการร้องขอการเริ่มต้นหรือตัวควบคุมในเวลาที่ต้องการ" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณหยุด หรือหยุดชั่วคราวมีการจัดการบริการของ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 839174 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณหยุด หรือหยุดการบริการ Microsoft Windows ได้รับการจัดการ และกระบวนการของการหยุด หรือหยุดการบริการใช้เวลาที่มากกว่าเวลาเริ่มต้นการตั้งค่าคอนฟิก คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถหยุดการ ชื่อบริการของ Windows บริการบนเครื่องคอมพิวเตอร์
บริการช่วยเหลือทางข้อผิดพลาด: การบริการไม่ตอบสนองการร้องขอการเริ่มต้นหรือตัวควบคุมในเวลาที่ต้องการ
หมายเหตุชื่อบริการของ Windows คือตัวยึดสำหรับชื่อของบริการของ Windows ที่คุณสร้างขึ้น

สาเหตุ

คลาServiceBaseเรียกวิธีOnStopได้โดยตรงจากตัวจัดการบริการคำสั่งที่กำหนดไว้ใน ScDispatcherLoop ของแฟ้ม Advapi32.dll หลังจาก 30 วินาที ถ้าไม่มีเธรด ScDispatcherLoop พร้อมที่จะได้รับคำสั่งบริการใหม่จากตัวจัดการควบคุมบริการ ควบคุมบริการ Windows เครื่องบริการเป็น "หมดเวลา" ดังนั้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft .NET Framework 1.1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
885055 วิธีการขอรับ Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน" ก่อนแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack ที่ 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนเกิดลักษณะการทำงาน

 1. สร้างโครงการบริการของ Windows ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ใช้ Microsoft Visual Basic .NET เพื่อสร้างโครงการบริการของ Windows ชื่อบริการของ Windows SampleWS
  2. ในหน้าต่างคุณสมบัติของ SampleWS ตั้งค่าการ CanPauseAndContinue คุณสมบัติ การ CanShutDown คุณสมบัติ และ CanStop คุณสมบัติในการ จริง.
  3. การตั้งค่านี้ ServiceName คุณสมบัติในการ SampleWS.
  4. ในมุมมองโค้ดของแฟ้ม Service1.vb เพิ่มรหัสต่อไปนี้เมื่อเริ่มต้นของแฟ้มที่จะนำเข้า System.Threading namespace ที่ระบุไว้ในโครงการ
   Imports System.Threading
  5. เพิ่มการ OnPause วิธีการไปยังแฟ้ม Service1.vb
  6. เพิ่มรหัสต่อไปนี้เมื่อต้องการ OnStop วิธีการ และในการ OnPause วิธีการ
   Thread.Sleep(40000)
  7. เพิ่ม ServiceProcessInstaller1 โปรแกรมติดตั้งและ ServiceInstaller1 โปรแกรมติดตั้งโครงการ SampleWS ของคุณ
  8. ในหน้าต่างคุณสมบัติของการ ServiceProcessInstaller1 การตั้งค่าการติดตั้ง การ บัญชี คุณสมบัติของการ ServiceProcessInstaller1 โปรแกรมติดตั้งเมื่อต้องการ LocalSystem.
  9. ในหน้าต่างคุณสมบัติของการ ServiceInstaller1 การตั้งค่าการติดตั้ง การ StartType คุณสมบัติในการ โดยอัตโนมัติ.
  10. สร้างแอพลิเคชัน SampleWS
 2. สร้างการตั้งค่าโครงการ และเพิ่มผลผลิตของแอพลิเคชัน SampleWS เมื่อต้องการเซ็ตอัพโครงการ
 3. สร้างโซลูชัน SampleWS
 4. ค้นหาตำแหน่งแฟ้ม Setup1.msi แฟ้มนี้อยู่ในโฟลเดอร์โครงการ Setup1 ที่ถูกสร้างในขั้นตอนที่ 2
 5. คลิกสองครั้ง Setup1.msi แฟ้มการติดตั้งบริการ SampleWS Windows
 6. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด services.msc ในการ เปิด กล่อง และจากนั้นคลิก ตกลง. สแนปอินบริการ Microsoft Management Console (MMC) เปิดขึ้น
 7. ในบานหน้าต่างด้านขวา ค้นหาตำแหน่งของบริการ SampleWS และจากนั้น เริ่มต้นบริการ
 8. หยุด หรือหยุดชั่วคราวบริการ SampleWS
คุณสังเกตเห็นปัญหาที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างบริการของ Windows การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft Developer Network (MSDN):
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa983583 (VS.71)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 839174 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ธันวาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 1.1
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbnetframe110sp1fix kbserviceprocess kbservice kbbug kbfix kbnetframe110presp1fix kbmt KB839174 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:839174

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com