คุณสมบัติ Outlook Find และการแจ้งข้อความใหม่ไม่ทำงานหลังจากใช้ Windows XP Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 839226 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

หลังจากที่คุณใช้ Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจสังเกตเห็นว่า อาการต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นใน Microsoft Outlook:
 • เมื่อคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange Server และได้รับข้อความอีเมลใหม่ คุณไม่ได้รับพร้อมท์เกี่ยวกับการแจ้งเตือน และข้อความอีเมลใหม่ไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติมาในกล่องขาเข้าของคุณ ถ้าคุณคลิกส่ง/รับหรือโฟลเดอร์ Outlook อื่น แล้วคุณคลิกโฟลเดอร์กล่องขาเข้าของคุณเพื่อปรับปรุงด้านความ Outlook ข้อความอีเมล์ใหม่ที่คุณจะปรากฏขึ้น
 • เมื่อคุณพยายามที่จะส่งข้อความอีเมลใน Outlook ข้อความอีเมล์อาจยังคงอยู่ในโฟลเดอร์กล่องขาออกของคุณเกินกว่าที่คาดไว้ หรือ อาจมีการหน่วงเวลาก่อนที่มีส่งข้อความอีเมล
 • เมื่อคุณใช้ลักษณะการทำงานในการค้นหา Outlook อาจหยุดการตอบสนอง ตัวอย่าง ถ้าคุณคลิกค้นหาในการเครื่องมือเมนู ชนิดที่คำในนั้นค้นหากล่อง และกด enter, Outlook อาจหยุดการตอบสนองได้

  หมายเหตุ:คุณไม่พบปัญหานี้ Microsoft Office Outlook 2007 หรือ Microsoft Office Outlook 2003 เมื่อคุณใช้ลักษณะการทำงานในการค้นหา คุณลักษณะการค้นหา ใน Outlook 2007 และ Outlook 2003 ทำงานอย่างที่คาดไว้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Outlook ใช้โพรโทคอของเดตาแกรมผู้ใช้ (UDP) เพื่อที่ได้รับข้อความใหม่อีเมลข้อความแจ้ง เพื่อปรับปรุงมุมมองโฟลเดอร์ และดำเนินการค้นหา โดยค่าเริ่มต้น เมื่อคุณใช้ Windows XP SP2 นั้นเปิด Windows Firewall Windows Firewall บล็อกการส่งข้อมูลทาง UDP ที่ Outlook ใช้ สำหรับการแจ้งเตือนข้อความอีเมล์ใหม่ และลักษณะการทำงานในการค้นหา

เนื่องจาก UDP เป็นโพรโทคอ connectionless และไคลเอนต์ Outlook ไม่เริ่มการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ Windows Firewall interprets แพคเก็ต UDP เป็นที่ไม่พึงประสงค์ และบล็อกไว้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกบาง Windows Firewall สำหรับ Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003 สำหรับ Microsoft Outlook 2002 และสำหรับ Microsoft Outlook 2000 เพื่อเพิ่มโปรแกรม Outlook.exe ข้อยกเว้นรายการ

สำหรับ Outlook 2002 และ 2000 คุณจะต้องสร้างคีย์ที่ใช้ในการรีจิสทรีเพื่อยกเลิกการตั้งค่าคีย์รีจิสทรีที่รักษาไว้ โดย Windows XP SP2

สำหรับ Outlook ทุกรุ่น

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มโปรแกรม Outlook.exe ไปข้อยกเว้นรายการของไฟร์วอลล์ Windows ของคุณ:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:firewall.cplแล้ว คลิกตกลง.
 2. คลิกข้อยกเว้นแล้ว คลิกเพิ่มโปรแกรม.
 3. ค้นหา และจากนั้น เลือกโปรแกรม Outlook.exe และคลิกadd.

ข้อมูลรีจิสทรีสำหรับ Outlook 2002

เมื่อต้องการเปิด RPC Polling ใน Outlook 2002, Microsoft Office XP Service Pack 1 ถูกต้อง

หมายเหตุ:Microsoft Office 2000 Service Pack 3 ไม่มีใช้ Outlook 2000 จะละเว้นคีย์รีจิสทรี ForcePolling

คุณต้องสร้างคีย์ต่อไปนี้เพื่อแทนที่ค่ารีจิสทรี ForcePolling ที่ถูกกำหนด โดย Windows XP SP2 ด้วยตนเอง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ค้นหาและคลิกเพื่อเลือกรีจิสตรีคีย์ต่อไปนี้::
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
 4. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มคีย์จากนั้น พิมพ์Office. คลาจะไม่มี
 5. คลิกการคีย์สำนักงานคลิกการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มคีย์จากนั้น พิมพ์10.0. คลาจะไม่มี
 6. คลิกการคีย์ 10.0คลิกการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มคีย์จากนั้น พิมพ์Outlook. คลาจะไม่มี
 7. คลิกการOutlookคลิกคีย์แก้ไขเมนู คลิกเพิ่มคีย์จากนั้น พิมพ์rpc. คลาจะไม่มี
 8. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าจากนั้น พิมพ์ForcePolling. ชนิดข้อมูลแบบ REG_DWORD และค่าเป็น0.

ข้อมูลรีจิสทรีสำหรับ Outlook 2000

การเปิดใช้ RPC polling ใน Outlook 2000, Microsoft Office 2000 Service Pack 3 ไม่จำเป็น หลังจากที่มีใช้การปรับปรุงระบบ คุณต้องเปลี่ยนรีจิสทรี โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ค้นหาและคลิกเพื่อเลือกรีจิสตรีคีย์ต่อไปนี้::
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
 4. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มคีย์จากนั้น พิมพ์Office. คลาจะไม่มี
 5. คลิกการOfficeคลิกคีย์แก้ไขเมนู คลิกเพิ่มคีย์จากนั้น พิมพ์9.0. คลาจะไม่มี
 6. คลิกการ9.0คลิกคีย์แก้ไขเมนู คลิกเพิ่มคีย์จากนั้น พิมพ์Outlook. คลาจะไม่มี
 7. คลิกการOutlookคลิกคีย์แก้ไขเมนู คลิกเพิ่มคีย์จากนั้น พิมพ์rpc. คลาจะไม่มี
 8. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าจากนั้น พิมพ์ForcePolling. ชนิดข้อมูลแบบ REG_DWORD และค่าเป็น0.
หมายเหตุ:Microsoft Office 2000 Service Pack 3 ไม่มีใช้ Outlook 2000 จะละเว้นคีย์รีจิสทรี ForcePolling

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณไม่สามารถเปิดหมายเลขพอร์ตภายนอกที่ระบุในไฟร์วอลล์ Windows เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ใน Outlook 2000 และ ใน Outlook 2002 เนื่องจาก Outlook assignthe UDP รุ่นดังกล่าวทั้งสองพอร์ตหมายเลขแบบไดนามิกระหว่าง 1024 และ 65535 ได้

outlook 2007 และ Outlook 2003 รวมถึงรีจิสทรีคีย์ที่อนุญาตให้มีการตั้งค่าพอร์ต UDP แบบคงที่สำหรับการส่งข้อมูลการแจ้งเตือนจดหมายใหม่ This registry key is available only in Outlook 2003 or in later versions of Outlook. You can modify the following registry key to specify a UDP port number:

outlook 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\RPC Key: FixedUDPPort

Outlook 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC Key: FixedUDPPort

Value: DWORD

The decimal value of the port number must be between 1024 and 65535.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
264035No way to configure port for UDP new mail notification packets
When you use the Find feature in Outlook 2003 or in Outlook 2007, you do not experience the symptoms that are described in the "Symptoms" section. Outlook 2003 and Outlook 2007 do not use the UDP to perform searches.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ICF คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
320855คำอธิบายของ Windows XP Internet Connection Firewall

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 839226 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 97 Standard Edition
Keywords: 
kbfirewall kbprb kbmt KB839226 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:839226

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com