คุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่ถูกกำหนดค่าให้ใช้ไลบรารีเครือข่ายเนมไปป์เซิร์ฟเวอร์บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 839269 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1

[ชื่อไปป์]SQL Server ไม่มีอยู่ หรือเข้าถึง ปฏิเสธ
[ชื่อไปป์]ConnectionOpen (Connect())


ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ชื่ออินสแตนซ์ของ SQL Server>

เซิร์ฟเวอร์: ข่าวสารเกี่ยวกับ 17 ระดับ 16 สถานะ 1
[Microsoft][ODBC SQL เซิร์ฟเวอร์โปรแกรมควบคุม][ชื่อไปป์]ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือเข้าถึงถูกปฏิเสธ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 3

ไม่สามารถเชื่อมต่อชื่ออินสแตนซ์ของ SQL Server>
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณดำเนินการหนึ่งต่อไปนี้:
 • คุณได้พยายามที่เชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • คุณได้พยายามที่เชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่ถูกกำหนดค่าให้ฟังบนเนมเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายราเท่านั้น

สาเหตุ

โดยค่าเริ่มต้น เปิดไฟร์วอลล์ Windows บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows XP Pack บริการ 2 Windows ไฟร์วอลล์ปิดพอร์ตที่เช่น 445 ที่ใช้สำหรับแฟ้มและเครื่องพิมพ์ ร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับแฟ้มและการพิมพ์ที่ใช้ร่วมกัน บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อมีการกำหนดค่า SQL Server เพื่อฟังสำหรับ การเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ขาเข้า โดยใช้ไปป์ที่มีชื่อผ่านเซสชัน NetBIOS, SQL เซิร์ฟเวอร์สื่อสารผ่านพอร์ต TCP 445 เช่นเดียวกับแฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน ดังนั้น ได้รับการไคลเอ็นต์ SQL Server ที่กำลังพยายามเชื่อมต่อกับ SQL Server ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ"

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องเปิดใช้งานพอร์ต TCP 445 อย่างชัดเจนขึ้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้
 • การเปิดใช้งานTCP พอร์ต 445 โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย.

  ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
  2. ในการ เรียกใช้ กล่องโต้ตอบ ชนิด Firewall.cplแล้ว คลิกตกลง
  3. ในการ ไฟร์วอลล์ Windows กล่องโต้ตอบ คลิก ขั้นสูง แท็บ
  4. ภายใต้ เชื่อมต่อเครือข่าย การตั้งค่าคลิกการเชื่อมต่อเครือข่าย และจากนั้น คลิก การตั้งค่า.
  5. ในการ ตั้งค่าขั้นสูง กล่องโต้ตอบ คลิก เพิ่ม ในการ บริการ แท็บ
  6. ในการ การตั้งค่าบริการ กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าตามที่ระบุไว้ด้านล่าง และจากนั้น คลิก ตกลง.
   ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
   คุณสมบัติค่า
   คำอธิบายของบริการ:ชื่อเซิร์ฟเวอร์ SQL บน ท่อแบบ
   ชื่อหรือที่อยู่ IP (ตัวอย่างเช่น 192.168.0.12) ของคอมพิวเตอร์ที่เป็นโฮสต์การบริการนี้บนเครือข่ายของคุณ:ที่อยู่ IP ปัจจุบัน ของคอมพิวเตอร์
   หมายเลขพอร์ตภายนอกสำหรับบริการนี้445
   หมายเลขพอร์ตภายในสำหรับบริการนี้445

   หมายเหตุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกตัวเลือก TCP ในการ การบริการ การตั้งค่า กล่องโต้ตอบ
 • การเปิดใช้งานพอร์ต TCP 445 โดยการเปิดใช้งานแฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน.

  ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
  2. ในการ เรียกใช้ กล่องโต้ตอบ ชนิด Firewall.cplแล้ว คลิกตกลง
  3. ในการ ไฟร์วอลล์ Windows กล่องโต้ตอบ คลิก ข้อยกเว้น แท็บ
  4. ภายใต้ โปรแกรมและบริการคลิกเพื่อเลือกนั้น แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก แก้ไข.
  5. ในการ แก้ไขการบริการ กล่องโต้ตอบ คลิกเพื่อเลือกนั้น TCP 445 กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง สองครั้ง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณสามารถใช้ในไลบรารีเครือข่ายสำหรับซ็อกเก็ต TCP/IP คุณสามารถสร้างนามแฝงสำหรับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server ที่ใช้ไลบรารีของซ็อกเก็ต TCP/IP หรือคุณสามารถใช้ TCP/IP เป็นโพรโทคอลเริ่มต้นที่เปิดใช้งานเท่านั้น เมื่อต้องเพิ่มนามแฝงของ SQL Server ที่ใช้ไลบรารีของซ็อกเก็ต TCP/IP ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด cliconfgแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ในการ ยูทิลิตี้การเครือข่ายไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ SQL กล่องโต้ตอบ คลิก นามแฝง แท็บ และคลิก เพิ่ม.
 3. ในการ เพิ่มการตั้งค่าคอนฟิกไลบรารีของเครือข่าย กล่องโต้ตอบ ภายใต้ ไลบรารีของเครือข่ายคลิก TCP/IP.
 4. ในการ นามแฝงของเซิร์ฟเวอร์ กล่อง พิมพ์อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์หรือชื่อของคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server และจากนั้น คลิก ตกลง.

สถานะ

นี้ ลักษณะการทำงาน โดยการออกแบบได้

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟร์วอลล์อินเทอร์เน็ต คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
298804ไฟร์วอลล์ของอินเทอร์เน็ตสามารถป้องกันการเรียกดู และใช้แฟ้มร่วมกัน
308127 วิธีการเปิดพอร์ตในไฟร์วอลล์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใน Windows XP ด้วยตนเอง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุอื่น ๆ ทั่วไปของข้อผิดพลาด ข้อความ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
328306 สาเหตุที่เป็นไปได้ของข้อผิดพลาด "SQL Server ไม่ไม่มีอยู่หรือ Access Denied"


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิก SQL Server 2000 และ Windows XP Service Pack 2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
841249วิธีการกำหนดค่า Windows XP Service Pack 2 (S) สำหรับใช้กับ SQL Server

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 839269 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Embedded
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Keywords: 
kbtshoot kbconnectivity kbfirewall kbclientserver kbsqlclient kbserver kbnetwork kbinput kberrmsg kbprb kbmt KB839269 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:839269

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com