คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดร้ายแรงพลาด LNK1181" เมื่อคุณสร้างโครงการ c ++ Visual ใน Visual Studio .NET หรือ Visual Studio 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 839286 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณสร้างโครงการ Microsoft Visual c ++.NET ใน Microsoft Visual Studio .NET หรือโครงการ Microsoft Visual c ++ 2005 ใน Microsoft Visual Studio 2005 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดร้ายแรง LNK1181: ไม่สามารถเปิด inputfile ‘ f:\temp\test.obj ’

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการให้เส้นทางของโฟลเดอร์แฟ้มระดับปานกลางหรือเส้นทางของโฟลเดอร์แฟ้มผลลัพธ์ในโครงการ c ++แสดงผลเริ่มต้น ด้วยเครื่องหมายคำนำหน้าย้อนหลังทับ (\) IDE ใช้ไดรฟ์จากตำแหน่งดังกล่าวถูกเปิดใช้ IDE ไม่ได้ใช้ไดรฟ์ที่ใช้ในโครงการ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ รวมชื่อไดรฟ์ สำหรับโฟลเดอร์ระดับปานกลางแฟ้ม และโฟลเดอร์ของแฟ้มออก เมื่อต้องการแก้ไขรายการ สำหรับโฟลเดอร์ IntDir หรือโฟลเดอร์ OutDir ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ในการProjectเมนู คลิกหน้าคุณสมบัติ.
  2. ในการหน้าคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ คลิกคุณสมบัติการตั้งค่าคอนฟิก.
  3. ในการทั่วไปรายการ ชนิดรายการใหม่สำหรับการไดเรกทอรีของเอาพุตสินค้า และสำหรับการไดเรกทอรีปานกลางรายการที่มีชื่อไดรฟ์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 839286 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition
  • Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition
  • Microsoft Visual C++ 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB839286 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:839286

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com