การแก้ไข: มีข้อยกเว้นการละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะทำการดำเนินการนำเข้าขนาดใหญ่เพื่อใส่ข้อมูลในตาราง SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 839458 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 471263 (SQL Server 8.0)
การแก้ไขของ Microsoft SQL Server 2000 กระจายเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2000 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะทำการดำเนินการนำเข้าขนาดใหญ่ในการถ่ายโอนข้อมูลจากแฟ้มต้นทาง เช่นแฟ้มข้อความ ตาราง SQL Server โดยใช้อย่างใดอย่างหนึ่งกับ Transact SQL สั่ง ตัวอย่างเช่นแทรกเป็นกลุ่มหรือ โดยใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้า/ส่งออก DTS ข้อยกเว้นการละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้น ข้อมูลจะไม่สำเร็จไปยังตาราง SQL Server นำเข้า

เมื่อเกิดข้อยกเว้นการละเมิดการเข้าถึง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
odbc: ข่าวสารเกี่ยวกับ 0 ระดับ 19 รัฐ 1
SqlDumpExceptionHandler: 52 ของกระบวนสร้างข้อยกเว้นร้ายแรง EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION c0000005 sql Server จะหยุดขั้นตอนนี้
ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
 • การดำเนินการนำเข้าขนาดใหญ่พยายามที่จะใส่ค่าในคอลัมน์ข้อมูลเฉพาะของตาราง SQL Server โดยใช้พารามิเตอร์ KEEPIDENTITY

  หมายเหตุ:ถ้าคุณใช้ตัวช่วยนำเข้า/ส่งออก DTS,การเปิดใช้งานการแทรกรหัสประจำตัวตัวเลือกถูกเปิดอยู่สำหรับการแปลง
 • ตารางมีการอ้างอิง โดยมุมมองจัดทำดัชนีไว้
 • ดัชนีคลัสเตอร์มีกำหนดในมุมมองที่อ้างอิงตาราง SQL Server

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name
  ----------------------------------------------------------------------
  31-May-2003 05:15 2000.80.818.0   78,400 Console.exe   
  27-Oct-2003 14:51 2000.80.873.0   315,968 Custtask.dll   
  30-Jan-2004 02:59 2000.80.911.0   33,340 Dbmslpcn.dll   
  24-Apr-2003 12:42          786,432 Distmdl.ldf
  24-Apr-2003 12:42         2,359,296 Distmdl.mdf
  29-Jan-2003 12:25            180 Drop_repl_hotfix.sql
  11-Sep-2003 13:56 2000.80.859.0  1,905,216 Dtspkg.dll    
  26-Aug-2003 06:46 2000.80.854.0   528,960 Dtspump.dll   
  23-Jun-2003 09:10 2000.80.837.0  1,557,052 Dtsui.dll    
  23-Jun-2003 09:10 2000.80.837.0   639,552 Dtswiz.dll    
  23-Apr-2003 13:21          747,927 Instdist.sql
  02-May-2003 12:26           1,581 Inst_repl_hotfix.sql
  30-Jan-2004 02:59 2000.80.911.0   90,692 Msgprox.dll   
  31-Mar-2003 12:37           1,873 Odsole.sql
  30-Jan-2004 02:59 2000.80.911.0   62,024 Odsole70.dll   
  30-Jan-2004 02:59 2000.80.911.0   25,144 Opends60.dll   
  30-Jan-2004 02:59 2000.80.911.0   57,904 Osql.exe     
  02-Apr-2003 09:45 2000.80.797.0   279,104 Pfutil80.dll   
  04-Aug-2003 04:47          550,780 Procsyst.sql
  11-Sep-2003 11:07           12,305 Qfe469315.sql
  22-May-2003 09:27           19,195 Qfe469571.sql
  29-Jan-2004 11:47         1,090,380 Replmerg.sql
  30-Jan-2004 02:59 2000.80.911.0   221,768 Replprov.dll   
  30-Jan-2004 02:59 2000.80.911.0   307,784 Replrec.dll   
  29-Jan-2004 09:54 2000.80.911.0   159,813 Replres.rll
  05-Sep-2003 10:30         1,087,150 Replsys.sql
  13-Aug-2003 02:58          986,603 Repltran.sql
  30-Jan-2004 02:59 2000.80.911.0   287,304 Rinitcom.dll   
  30-Jan-2004 02:59 2000.80.911.0   57,916 Semnt.dll    
  29-Jul-2003 06:43 2000.80.819.0   492,096 Semobj.dll    
  31-May-2003 04:57 2000.80.818.0   172,032 Semobj.rll
  02-Jan-2004 06:12 2000.80.904.0   53,832 Snapshot.exe   
  09-Dec-2003 06:37          117,834 Sp3_serv_uni.sql
  04-Feb-2004 11:16 2000.80.913.0   28,672 Sqlagent.dll   
  04-Feb-2004 11:17 2000.80.913.0   311,872 Sqlagent.exe   
  19-Feb-2004 04:32 2000.80.916.0   168,001 Sqlakw32.dll   
  11-Mar-2004 15:04 2000.80.923.0   33,344 Sqlctr80.dll   
  30-Jan-2004 02:59 2000.80.911.0  4,215,360 Sqldmo.dll    
  07-Apr-2003 04:14           25,172 Sqldumper.exe  
  29-Jan-2004 09:47 2000.80.911.0   28,672 Sqlevn70.rll
  05-Mar-2004 03:43 2000.80.922.0   180,792 Sqlmap70.dll   
  02-Sep-2003 13:26 2000.80.857.0   188,992 Sqlmmc.dll    
  02-Sep-2003 09:33 2000.80.857.0   479,232 Sqlmmc.rll
  21-Oct-2003 10:38 2000.80.871.0   401,984 Sqlqry.dll    
  30-Jan-2004 02:59 2000.80.911.0   57,920 Sqlrepss.dll   
  17-Mar-2004 09:24 2000.80.926.0  7,618,641 Sqlservr.exe   
  30-Jan-2004 02:59 2000.80.911.0   590,396 Sqlsort.dll   
  30-Jan-2004 02:59 2000.80.911.0   45,644 Sqlvdi.dll    
  30-Jan-2004 02:59 2000.80.911.0   106,588 Sqsrvres.dll   
  30-Jan-2004 02:59 2000.80.911.0   33,340 Ssmslpcn.dll   
  30-Jan-2004 02:59 2000.80.911.0   82,492 Ssnetlib.dll   
  30-Jan-2004 02:59 2000.80.911.0   25,148 Ssnmpn70.dll   
  27-Oct-2003 14:51 2000.80.873.0   123,456 Stardds.dll   
  30-Jan-2004 02:59 2000.80.911.0   158,240 Svrnetcn.dll   
  30-Jan-2004 02:59 2000.80.911.0   76,416 Svrnetcn.exe   
  30-Apr-2003 10:22 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll     
  30-Jan-2004 02:59 2000.80.911.0   98,872 Xpweb70.dll   

หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้ครั้งล่าสุดอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
837401การแก้ไข: แถวจะไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วใส่เข้าไปในตารางเมื่อคุณใช้คำสั่งขนาดใหญ่แทรกจะแทรกแถว
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 839458 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
Keywords: 
kbtable kbdatabase kbimport kberrmsg kbtsql kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbmt KB839458 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:839458

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com