ข้อผิดพลาด "ไม่สามารถเขียนล่าช้า" ข้อเมื่อคุณใช้ 3 กิกะสลับใน Windows XP Professional

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 839490 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าคุณใช้การ/ จี 3สลับไปในแฟ้ม Boot.ini ในเวิร์กสเตชันใช้ Microsoft Windows XP Professional เวิร์กสเตชันมีการกำหนดค่า ด้วยอะแดปเตอร์กราฟิกบาง Windows อาจ exhaust หน่วยความจำที่พร้อมใช้งานสำหรับบริการเคอร์เนล ดังนั้น บริการดิสก์ของ Windows อาจล้มเหลว ด้วยแฟ้มที่ไม่สามารถกู้คืนความเสียหายของระบบ และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เลื่อนดิสก์ที่เขียน" ที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
เขียนล่าช้าล้มเหลว
ไม่สามารถเขียนแฟ้มชื่อแฟ้ม
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นล่างหลังจากที่ Windows จะเริ่มต้น

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากอะแดปเตอร์กราฟิกบนเวิร์กสเตชันของคุณใช้ Windows XP Professional จะหลายระบบรายการตารางเพจ (PTE), และที่อยู่หน่วยความจำที่เพียงพอจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับเคอร์เนลของ Windows

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  04-May-2004 19:13 5.1.2600.1524  1,912,320 Ntkrnlmp.exe   
  04-May-2004 19:13 5.1.2600.1524  1,968,128 Ntkrnlpa.exe   
  04-May-2004 19:13 5.1.2600.1524  1,940,480 Ntkrpamp.exe   
  04-May-2004 21:07 5.1.2600.1524  2,064,256 Ntoskrnl.exe   หมายเหตุ:โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ปัญหาของความเสียหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นหากคุณใช้การ/ จี 3สลับบนเวิร์กสเตชันขึ้นอยู่กับ Windows XP Professional ที่มีการกำหนดค่า ด้วยอะแดปเตอร์กราฟิกที่จะรายการตารางเพจระบบมาก อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่เกิดขึ้นจากไดรเวอร์ของอะแดปเตอร์กราฟิก เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่เกิดขึ้นจากไดรเวอร์ของอะแดปเตอร์กราฟิก ติดต่อผู้ผลิตอะแดปเตอร์กราฟิกเพื่อดูว่าการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมพร้อมใช้งาน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ผลิตการ์ดกราฟิกของคุณ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors

การหลีกเลี่ยงปัญหา

คุณอาจสามารถแก้ปัญหานี้ โดยใช้การ/ userva = 2944ตัวเลือก boot.ini เพื่อลดพื้นที่หน่วยความจำที่อยู่ของผู้ใช้ที่พร้อมใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ /USERVA สลับ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
316739วิธีการใช้สวิตช์ /USERVA ในแฟ้ม Boot.ini เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าคอนฟิก 3 GB

หมายเหตุ:การตั้งค่านี้ควรจัดทำซ้ำ 90 กิโลไบต์ของระบบที่ว่าง PTES ซึ่งควรจะเพียงพอในการตอบสนองใด ๆ ระบบปฏิบัติการ ฐานข้อมูล และการใช้การสำรองข้อมูล
สิ่งสำคัญแนะนำบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ขอให้ใช้ช่วงของหน่วยความจำสำหรับการ/ uservaสวิตช์ที่ทำงานอยู่ภายในช่วงของ 2900 3030 ช่วงนี้ไม่เพียงพอที่ความกว้างให้พูของระบบที่ใหญ่พอรายการตารางเพจสำหรับการตัดสินค้าจากคลังในปัจจุบัน observed ทั้งหมด

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐาน ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 839490 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbqfe kbhotfixserver kbmt KB839490 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:839490

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com