Podczas używania programu Outlook w celu uzyskania dostępu do skrzynki pocztowej na serwerze programu Exchange 2000 Server lub Exchange Server 2003 jest wyświetlany komunikat o błędzie „Nie można wyświetlić folderu” lub „Nie można rozwinąć folderu”

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 839531 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Gdy program Microsoft Outlook zostanie użyty w celu uzyskania dostępu do skrzynki pocztowej na serwerze programu Microsoft Exchange Server 2003 lub Microsoft Exchange 2000 Server, może wystąpić jeden z następujących symptomów:
 • Nie można zalogować się do programu Exchange 2003 lub Exchange 2000 i uzyskać dostępu do skrzynki pocztowej. Podczas próby wykonania tej czynności jest wyświetlany jeden z następujących komunikatów o błędach:
  Nie można wyświetlić folderu. Nie masz odpowiednich uprawnień, aby wykonać tę operację. Nie masz uprawnień do wykonania tej operacji na tym obiekcie.
  Nie można wyświetlić folderu. Program Microsoft Office Outlook nie może uzyskać dostępu do określonej lokalizacji folderu. Operacja nie powiodła się.
 • Można zalogować się do programu Exchange 2003 lub Exchange 2000, ale nie można wyświetlić folderów, które znajdują się na liście Lista folderów w programie Outlook. Po kliknięciu folderu w celu wyświetlenia jego zawartości jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
  Nie można rozwinąć folderu. Nie masz odpowiednich uprawnień, aby wykonać tę operację. Nie masz uprawnień do wykonania tej operacji na tym obiekcie. Sprawdź kontakt dla tego folderu lub skontaktuj się z administratorem systemu.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli grupa Wszyscy nie ma przypisanego uprawnienia Tworzenie właściwości nazwanych w magazynie informacji do obiektu CN=Configuration,DC=Domena, DC=com,CN=Services, CN=Microsoft Exchange,CN=Organizacja w usłudze katalogowej Active Directory.

Rozwiązanie

Aby go rozwiązać, należy przypisać grupie Wszyscy uprawnienie Tworzenie właściwości nazwanych w magazynie informacji. W tym celu wykonaj następujące kroki: Ostrzeżenie Jeżeli jest używana przystawka Edycja ADSI, narzędzie LDP lub inny klient LDAP w wersji 3, a atrybuty obiektów usługi Active Directory zostaną zmodyfikowane niepoprawnie, mogą wystąpić poważne problemy. Konieczna może być ponowna instalacja systemu Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 lub zarówno systemu Windows, jak i programu Exchange. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że będzie możliwe rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawną modyfikacją atrybutów obiektu usługi Active Directory. Atrybuty te można modyfikować na własną odpowiedzialność.
 1. Uruchom narzędzie Edycja ADSI.
 2. Rozwiń węzeł Kontener konfiguracji, a następnie rozwiń węzeł CN=Configuration, DC=Domena, DC=com.
 3. Rozwiń węzeł CN=Services, a następnie rozwiń węzeł CN=Microsoft Exchange.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł CN=Organizacja, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 6. Na liście Nazwa kliknij pozycję Wszyscy, a następnie na liście Uprawnienia zaznacz pole wyboru Zezwalaj obok uprawnienia Tworzenie właściwości nazwanych w magazynie informacji.
 7. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 8. Kliknij kartę Uprawnienia.
 9. W polu Wpisy uprawnienia kliknij wpis dotyczący grupy Wszyscy, który zawiera uprawnienie Tworzenie właściwości nazwanych w magazynie informacji, a następnie kliknij przycisk Pokaż/Edytuj.
 10. Kliknij kartę Obiekt.
 11. W polu Zastosuj dla kliknij opcję Ten obiekt i wszystkie podrzędne, a następnie kliknij przycisk OK.
 12. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.

Więcej informacji

Narzędzie Edycja ADSI wchodzi w skład narzędzi obsługi systemu Microsoft Windows 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat instalowania narzędzi obsługi systemu Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301423 JAK: Instalowanie Narzędzi obsługi systemu Windows 2000 na komputerze z systemem Windows 2000 Server

Właściwości

Numer ID artykułu: 839531 - Ostatnia weryfikacja: 26 listopada 2007 - Weryfikacja: 3.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbprb KB839531

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com