การแก้ไข: คุณได้รับการ System.ArgumentOutOfRangeException เมื่อคุณเรียกใช้วิธีการอ่านจากการเป็นคลาส XmlTextReader ใน ASP.NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 839588 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเรียกใช้การReadวิธีการจากการXmlTextReaderคลา โดยใช้รหัสดังต่อไปนี้:
String m_XmlDocument = "http://localhost/bug/file.xml";
XmlTextReader reader = new XmlTextReader (m_XmlDocument);
reader.Read();
คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ System.ArgumentOutOfRangeException ต่อไปนี้:
System.ArgumentOutOfRangeException: อาร์กิวเมนต์ที่ระบุถูกออกจากช่วงของค่าที่ถูกต้อง

ชื่อพารามิเตอร์: ค่าที่ระบุต้องมากกว่า 0
เมื่อ System.Net.ServicePoint.set_ConnectionLimit (Int32 ค่า)
เมื่อ System.Xml.XmlDownloadManager.GetNonFileStream (ทั่วไป uri ทั่วไป Uri ข้อมูลประจำตัวของ ICredentials)
เมื่อ System.Xml.XmlDownloadManager.GetStream (ทั่วไป uri ทั่วไป Uri ข้อมูลประจำตัวของ ICredentials)
เมื่อ System.Xml.XmlUrlResolver.GetEntity (ทั่วไป Uri absoluteUri สตริงการ role, ofObjectToReturn ชนิด)
เมื่อ System.Xml.XmlTextReader.CreateScanner() ที่ System.Xml.XmlTextReader.Init() ที่ System.Xml.XmlTextReader.Read()
เมื่อ ASP.t_aspx.__Render__control1 (HtmlTextWriter __output, parameterContainer ควบคุม)
หมายเหตุ:โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่สามารถใช้ได้บนระบบที่ใช้ Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 หากคุณติดตั้งใน.NET Framework 1.1 Service Pack 1 และ พบอาการที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ขอแพ็คเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 890673 เพื่อขอรับการแก้ไขปัญหาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
890673ความพร้อมใช้งานของ.NET Framework 1.1 Post-Service Pack 1 XML เว็บเซอร์วิสและการส่งข้อความ XML ยกเลิกคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 8

สาเหตุ

ข้อยกเว้นนี้ไม่มีปัญหาจากโปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้ไปXMLDownloadManagerคลาสที่ ปัญหาเกิดจากข้อจำกัดในการเชื่อมต่อกับ http://localhost จำกัดการเชื่อมต่อเริ่มต้นสำหรับ http://localhost ได้เปลี่ยนแปลงจาก 2 ให้ Int32.MaxValue (2,147,483,647) เมื่อการXmlDownloadManagerคลาเพิ่มค่า ข้อยกเว้นเกิดขึ้น

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงซอฟต์แวร์

สามารถโหลด hotfix ได้แล้วจาก Microsoft แต่มุ่งหวังให้ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น hotfix นี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการถัดไป Microsoft .NET Framework 1.1 ลงรายการบัญชี Service Pack 1 Rollup ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

การแก้ปัญหานี้ทันที ให้ติดต่อ Microsoft Product Support Services เพื่อรับ hotfix สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของ Microsoft Product Support Services และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณถ้าโปรแกรมประยุกต์หรือบริการกำลังทำงานที่ใช้แฟ้มที่ระบุไว้ในส่วน "ข้อมูลแฟ้ม" ได้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุงซอฟต์แวร์

การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ไม่ได้แทนปรับใด ๆ ซอฟต์แวร์ปรุงอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  10-Jun-2004 04:53 1.1.4322.1051   258,048 Aspnet_isapi.dll 
  10-Jun-2004 04:53 1.1.4322.1051   20,480 Aspnet_regiis.exe 
  10-Jun-2004 04:53 1.1.4322.1051   32,768 Aspnet_state.exe 
  10-Jun-2004 04:53 1.1.4322.1051   32,768 Aspnet_wp.exe
  05-Apr-2004 21:39           33,718 Installpersistsqlstate.sql
  05-Apr-2004 21:39           34,342 Installsqlstate.sql
  05-Apr-2004 21:39           35,243 Installsqlstatetemplate.sql
  10-Jun-2004 04:44 1.1.4322.1051   94,208 Perfcounter.dll
  10-Jun-2004 04:48           8,685 Smartnav.js
  11-Jun-2004 03:04 1.1.4322.1051  1,224,704 System.dll    
  11-Jun-2004 03:04 1.1.4322.1051   241,664 System.messaging.dll 
  11-Jun-2004 03:04 1.1.4322.1051   323,584 System.runtime.remoting.dll 
  11-Jun-2004 03:04 1.1.4322.1051   131,072 System.runtime.serialization.formatters.soap.dll 
  11-Jun-2004 03:04 1.1.4322.1051  1,257,472 System.web.dll  
  11-Jun-2004 03:06 1.1.4322.1051   819,200 System.web.mobile.dll 
  11-Jun-2004 03:04 1.1.4322.1051   569,344 System.web.services.dll 
  11-Jun-2004 03:07 1.1.4322.1051  1,339,392 System.xml.dll  
  03-Oct-2003 20:20           2,119 Uninstallsqlstatetemplate.sql
  10-Jun-2004 04:48           14,482 Webuivalidation.js

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 839588 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft ASP.NET 1.1
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbxml kbnetframe110sp1fix kbbug kbfix kbnetframe110presp1fix kbmt KB839588 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:839588

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com