จบการทำงานสำรองข้อมูลที่กำหนดเวลาไว้โดยไม่คาดคิดงานใน Windows Server 2003 เมื่อเทปสำรองข้อมูลเต็ม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 839591 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ออกเมื่อคุณจัดตารางเวลาการสำรองข้อมูล โดยใช้โปรแกรมที่ Windows Backup ใน Microsoft Windows Server 2003, Windows Backup โดยไม่คาดคิดจากเมื่อเทปสำรองข้อมูลเต็ม นอกจากนี้ หากคุณดูแฟ้มบันทึกการสำรองข้อมูล รายละเอียดต่อไปนี้จะแสดง:
ไม่สามารถกำหนดใช้สื่อร้องขอ การดำเนินการถูกยกเลิก
คุณคาดว่า Windows Backup เพื่อแสดงพร้อมท์ให้คุณใส่เทปเพิ่มเติม และดำเนินการเสร็จสิ้นการดำเนินการสำรองข้อมูล

สาเหตุ

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
 • คุณจัดตารางเวลาการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติบนอุปกรณ์เทปแบบสแตนด์อโลน
 • อุปกรณ์เทปต้องการการเทปมากกว่าหนึ่งการดำเนินการสำรองข้อมูล
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบใน Windows Server 2003 ใน Microsoft Windows 2000, Windows Backup พร้อมท์คุณสำหรับเทปเพิ่มเติมเมื่อเทปแรกเต็ม อย่างไรก็ตาม ใน Windows Server 2003 คุณได้รับไม่พร้อมท์ให้ใส่เทปเพิ่มเติมในระหว่างการดำเนินการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงที่ทำการเพราะ บ่อย ๆ ผู้ใช้ไม่มีการใส่เทปเพิ่มเติมในระหว่างการดำเนินการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
windows Server 2003 64 บิตรุ่น
  Date     Time  Version      Size  File name    Platform
  ------------------------------------------------------------------------
  07-Sep-2004 23:29 5.2.3790.209  3,342,848 Ntbackup.exe   IA-64
Windows Server 2003, 32-Bit Editions
  Date     Time  Version      Size  File name
  -----------------------------------------------------------
  07-Sep-2004 22:27 5.2.3790.209  1,171,968 Ntbackup.exe  

ข้อมูลการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ใหม่/upสวิตช์จะพร้อมใช้งานสำหรับใช้ในสคริปต์การสำรองข้อมูลของ Windows เมื่อคุณระบุนั้น/upสวิตช์ในของคุณสำรองข้อมูลสคริปต์ Windows Backup พร้อมท์ให้คุณใส่เทปเพิ่มเติมในระหว่างงานการสำรองข้อมูล

หมายเหตุ:กระบวนการ/upสลับเป็น case-sensitive คุณต้องพิมพ์สวิตช์นี้ในอักขระตัวพิมพ์ใหญ่

ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างสำรองข้อมูลสคริปต์การที่แสดงวิธีใช้นี้/upสลับ:
C:\WINDOWS\system32\ntbackup.exe backup "@C:\Documents and Settings\Administrator.TESTSERVER\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\Test.bks" /v:no /r:no /rs:no /hc:on /m normal /j "Test" /l:s /p "4mm DDS" /um /UP

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งไลบรารีของเทปให้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เทปแบบสแตนด์อโลน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 839591 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbmt KB839591 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:839591

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com