คำอธิบายของ Outlook 2003 ด้วยตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 839881 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Microsoft Office Outlook 2003 ด้วยตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ ในส่วน "ความเนื้อหา" ต่อไปนี้อธิบายข้อมูลที่บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับเซอร์วิสแพ็ค

บทนำ

Microsoft Office Outlook 2003 ทางธุรกิจผู้ติดต่อ Manager Service Pack 1 (SP1) ให้การปรับปรุงล่าสุดกับ Outlook 2003 ด้วยตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ outlook 2003 ที่ติดตั้ง SP1 ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจประกอบด้วยการปรับปรุง usability ที่สำคัญและการปรับปรุงเสถียรภาพ แก้ไขที่มีอยู่ในตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ SP1 บางอย่างได้ถูกนำออกก่อนหน้านี้ใช้เป็นการปรับปรุงที่แยกต่างหาก service pack นี้รวมการปรับปรุงที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ลงในการปรับปรุงที่หนึ่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดของ service pack

รายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขใน service pack

outlook 2003 ที่ติดตั้ง SP1 ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจแก้ปัญหาที่อธิบายไว้ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:
831747ภาพรวมของการทางธุรกิจผู้ติดต่อ Manager สำหรับการปรับปรุง Outlook 2003: Windows Small Business Server 2003
842496คำอธิบายของการทางธุรกิจผู้ติดต่อ Manager สำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 2003 Outlook: เดือน 8 มิถุนายน 2004

outlook 2003 ที่ติดตั้ง SP1 ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจแก้ปัญหาต่อไปนี้ที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในฐานความรู้ของ Microsoft

คุณจะไม่ warned เมื่อคุณเปิดอีเมลโปรไฟล์ที่ประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนเป็นการบริการ


เมื่อคุณเปิดการโปรไฟล์อีเมล์ที่ประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนบริการแบบสแตนด์อโลนใน Outlook 2003 ด้วยตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจ คุณไม่ได้รับข้อความแจ้งเตือนที่บ่งชี้ว่า ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจไม่เข้ากันได้กับโพรไฟล์ที่ประกอบด้วยการบริการ Exchange

การปรับปรุงนี้กับ Outlook 2003 ด้วยตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจเพิ่มคำเตือนต่อไปนี้ ดังนั้น ถ้าคุณเปิดโปรไฟล์อีเมลข้อ ที่ประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนบริการ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้:
ตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจจะไม่ทำงานกับส่วนกำหนดค่า Outlook นี้ โพรไฟล์ใช้รุ่นของเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ที่ไม่สนับสนุนการจัดการการติดต่อทางธุรกิจ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ดูตัวจัดการการติดต่อทางธุรกิจใช้กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่ http://office.microsoft.com


คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Microsoft Office Outlook พบปัญหา และจำเป็นต้องปิด" เมื่อคุณทำงานใน Microsoft Office Outlook 2003


เมื่อคุณทำงานใน Outlook 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
Microsoft Outlook Express พบปัญหาและต้องปิดโปรแกรม We are sorry for the inconvenience.
โปรดแจ้งปัญหานี้ให้ Microsoft ทราบ
We have created an error report that you can send to help us improve Office Outlook. เราจะเก็บรายงานนี้เป็นข้อมูลลับและไม่เปิดเผยชื่อ
To see what data this error report contains, click here.
Note To view the details of the error signature, click the link in the following text:
To see what data this error report contains, click here.
Security bulletins that are associated with this service pack

Outlook 2003 with Business Contact Manager SP1 is associated with the following security bulletin:
842496Description of the Business Contact Manager for Outlook 2003 Security Update: June 8, 2004

รายละเอียดของการติดตั้ง

Obtain and install the service pack

The client and administrative service packs, installation instructions, and deployment strategies are found on the Microsoft Download Center. To download this service pack from the Microsoft Download Center, visit the following Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=D21F3D89-46AC-4A27-B4C7-BE05723D53E5&displaylang=en

Determine whether the service pack is installed

The service pack contains files with the versions that are listed in the following table:
  File name                         Version
  ----------------------------------------------------------------------
  IrisMS32.dll                        1.0.2002.8
  Microsoft.Interop.Mapi.Impl.dll              1.0.2002.8
  Microsoft.Iris.ImportExportDataAccess.dll         1.0.2002.8
  Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.dll     1.0.2002.8
  Microsoft.BusinessSolutions.eCRM.OutlookAddIn.CSUtils.dll 1.0.2002.4
  Iris.Mapi.MessageStore.dll                 1.0.2002.8
  Iris.DataDictionary.dll                  1.0.2002.8
  Common.dll                         1.0.2002.8
  BCMHelp.chm
  MSBCM.msi 
  CrystalDecisions.Web.dll                  9.01.9800.9
  MFC71.dll                         7.10.3077.0
  MSVCR71.dll                        7.10.3052.4

You do not have to install this service pack if you have a later version of the files that are listed in the table.

For additional information about how to determine the version of Outlook 2003 with Business Contact Manager Service Pack 1 that is installed on your computer, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
821549How to check the version of Office 2003

Error signature details

You may receive the following error message when you use Outlook 2003 with Business Contact Manager SP1:
Microsoftผลิตภัณฑ์พบปัญหา และจำเป็นต้องปิด We are sorry for the inconvenience. To see what data this error report contains, click here.
When you view the data in the error report, the report contains an error signature that is similar to one of the following error signatures. These error signatures are fixed by the service pack.
  EventTypeName Component BCM_Version Entry_Point      Exception_Point  Stack_Hash
  -------------------------------------------------------------------------------------------
  BCM      Mapi    1.0.2002.1  logonmanaged      exec        2ecced55
  BCM      Addin   1.0.2002.1  onconnection      init        034954d3
  BCM      Mapi    1.0.2002.1  getidsfromnamesmanaged exec        f5023b16
  BCM      Addin   1.0.2002.1  onstartupcomplete   checkerrorcode   54c512a5
  BCM      Mapi    1.0.2002.1  serviceentryimpl    serviceentry    23f21334
  BCM      Addin   1.0.2002.1  onconnection      init        034954d3
  BCM      Mapi    1.0.2002.1  logonmanaged      exec        6dfd31ab
  BCM      Mapi    1.0.2002.1  setpropsmanaged    getpropvalueobject cec4b905
  BCM      Mapi    1.0.2002.1  logonmanaged      exec        6dfd31ab
Additionally, other program versions, module versions, and offsets are possible.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 839881 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
Keywords: 
kbgetsp atdownload kbdownload kbfix kbupdate kbmt KB839881 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:839881

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com