โปรแกรมแก้ไขด่วนที่คุณสามารถควบคุมว่า ผู้ใช้สามารถบันทึกรหัสผ่านสำหรับเซสชันการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลไปยังเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล ใน Windows XP หรือ Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 839918 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่คุณสามารถควบคุมว่า Windows XP หรือ Windows 2000 ผู้ใช้ในองค์กรของคุณสามารถบันทึกรหัสผ่านในเซสชันการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเทอร์มินัล

การตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับรอบเวลาของการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลจะถูกบันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์เป็นเดสก์ท็อประยะไกล (.rdp) แฟ้ม แฟ้ม.rdp ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล ตัวอย่าง หากผู้ใช้คลิกการเลือกนั้นบันทึกรหัสผ่านของฉันกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นทั่วไปแท็บในนั้นการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลกล่องโต้ตอบ รหัสผ่านของผู้ใช้ที่ถูกบันทึกเป็นแฟ้ม.rdp

การตั้งค่านโยบายใหม่จะพร้อมใช้งาน ใน Windows XP และ Windows 2000 ที่คุณสามารถใช้เพื่อควบคุมว่าผู้ใช้สามารถบันทึกรหัสผ่านในเซสชันการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ คุณสามารถกำหนดค่าการตั้ง"ไม่อนุญาตให้รหัสผ่านที่บันทึก" นโยบายค่าการอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อบันทึกรหัสผ่านในเซสชันการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล คุณสามารถใช้'นโยบายกลุ่ม'เพื่อใช้การตั้งค่านโยบายกับ Windows XP และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 ในระบบโดเมนของคุณ หรือ คุณสามารถใช้นโยบายการตั้งค่าภายใน

การกำหนดค่าการตั้งค่านโยบายนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดวัตถุของนโยบายที่เหมาะสม และจากนั้น ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องการใช้นโยบายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายแม่แบบการดูแลระบบขยายคอมโพเนนต์ของ windowsแล้ว ขยายบริการเทอร์มินัล.
  • เมื่อต้องการนำนโยบายไปใช้กับผู้ใช้ ขยายการกำหนดค่าผู้ใช้ขยายแม่แบบการดูแลระบบขยายคอมโพเนนต์ของ windowsแล้ว ขยายบริการเทอร์มินัล.
 2. คลิกไคลเอ็นต์.
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งไม่อนุญาตให้รหัสผ่านที่บันทึกจากนั้น ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องการเปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายเพื่อให้ผู้ใช้ไม่สามารถบันทึกรหัสผ่าน คลิกที่เปิดใช้งาน.

   หมายเหตุ:หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการตั้ง"ไม่อนุญาตให้รหัสผ่านที่บันทึก" นโยบายค่าบันทึกรหัสผ่านของฉันกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นทั่วไปแท็บในนั้นการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลกล่องโต้ตอบจะไม่พร้อมใช้งาน (ปรากฏเป็นสีทึบ)
  • เมื่อต้องการปิดใช้งานการตั้งค่านโยบายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถบันทึกรหัสผ่าน คลิกที่ปิดใช้งาน.
 4. คลิกตกลง.
การตั้งค่านโยบายที่ถูกเก็บอยู่ในนั้น
DisablePasswordSaving
รายการรีจิสตรีในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
บริการ NT\Terminal HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows
เมื่อคุณเปิดใช้งานที่ "ไม่อนุญาตให้รหัสผ่านที่บันทึก" การตั้งค่าเพื่อให้ผู้ใช้ไม่สามารถบันทึกรหัสผ่าน
DisablePasswordSaving
รายการรีจิสทรีถูกกำหนดเป็น 1 เมื่อคุณปิดการตั้งค่านี้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถบันทึกรหัสผ่าน
DisablePasswordSaving
รายการรีจิสทรีถูกกำหนดเป็น 0 (ศูนย์)

หมายเหตุ:
 • windows 2000 กับ 4 ชุดบริการ (SP4) ไม่สามารถบันทึกรหัสผ่านในเซสชันการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเทอร์มินัล ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ หรือยกเลิกการปรับปรุง 1 สำหรับ SP4 2000 Windows เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะที่นำไปใช้
 • 5.1 การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลสำหรับ Windows XP Service Pack 1 (SP1) ไม่สามารถบันทึกรหัสผ่าน ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เปิดใช้งานลักษณะการทำงานใช้งาน
 • 5.2 การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลสำหรับ Windows XP มี Service Pack 2 (SP2) สามารถบันทึกรหัสผ่าน
 • ระยะไกลเดสก์ท็อปที่เชื่อมต่อ 5.2 สำหรับ Microsoft Windows Server 2003 และ Windows Server 2003 SP1 สามารถบันทึกรหัสผ่าน
 • เฉพาะ Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP1 สนับสนุนการรับรองความถูกต้องในสถานการณ์นี้ และได้การรักษาความปลอดภัยแท็บที่คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือก

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows XP:

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

คุณลักษณะที่สนับสนุน ซึ่งปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานค่าเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์จาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม ให้ใช้คุณลักษณะนี้สำหรับการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น นำคุณลักษณะนี้ไปใช้กับระบบที่จำเป็นต้องใช้งานโดยเฉพาะเท่านั้น คุณลักษณะนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าระบบของคุณไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการไม่มีคุณลักษณะนี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีคุณลักษณะนี้

หากมีคุณลักษณะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับคุณลักษณะ

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในคุณลักษณะเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาที่มีลักษณะการทำงานที่ไม่พร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีคุณลักษณะสำหรับภาษานั้น
ข้อกำหนดเบื้องต้น
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จำเป็นต้องใช้ Windows XP Service Pack 1 (SP1)
ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ
ข้อมูลแฟ้ม
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Date     Time  Version      Size  File name
-----------------------------------------------------------
30-Mar-2004 16:47         1,521,538 System.adm
01-Apr-2004 19:55 5.1.2600.1502   389,120 Mstsc.exe    
10-Jan-2004 02:23 5.1.2600.1331   134,144 Regedit.exe

Windows 2000:

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น
ข้อกำหนดเบื้องต้น
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จำเป็นต้องใช้ Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ
ข้อมูลแฟ้ม
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Date     Time  Size   File name
---------------------------------------
05-Apr-2004 08:37 759,404 System.adm
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
816915แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 839918 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbmt KB839918 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:839918

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com