การเรียกดูโฟลเดอร์เอกสารของฉันบนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันกับ Windows Explorer จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ใช้เวลานานขึ้นกว่าที่คาดไว้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 840309 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเปิดโฟลเดอร์เอกสารของฉันใน Windows Explorer, Windows Explorer อาจใช้เวลานานเกินกว่าที่คาดว่าจะแสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์'เอกสารของฉัน'

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อโฟลเดอร์'เอกสารของฉัน'ที่อยู่บนเครือข่ายใช้ร่วมกัน และคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ปรับปรุงข้อมูลการยกเลิก

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


30 กรกฎาคม 2004: ติดเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตั้งยกเลิกการปรับปรุง 871260

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการปรับปรุง 871260 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
871260ยกเลิกการปรับปรุงมีอยู่สำหรับ Internet Explorer รุ่น 5.x และ 6.0


สิ่งสำคัญถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 840309 คุณอาจพบปัญหาหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 867801 เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุง 871260 แทนการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 867801 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ ให้ดูปัญหาที่ทราบส่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

Windows XP:

  Date     Time  Version    Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  08-Apr-2004 20:12 6.0.2800.1514 8,349,184 Shell32.dll
  08-Apr-2004 20:12 6.0.2800.1514  406,528 Shlwapi.dll
  08-Apr-2004 20:12 5.1.2600.1363  676,864 Sxs.dll
  10-Mar-2004 17:59 5.1.2600.1363  593,408 Xpsp2res.dll
  08-Apr-2004 20:12 6.0.2800.1514  921,600 Comctl32.dll
  08-Apr-2004 20:12           1,812 Controls.man
  08-Apr-2004 20:12            621 Comctl.man

windows XP 64-บิต Edition

  Date     Time  Version      Size  File name   Platform
  ----------------------------------------------------------------------
  08-Apr-2004 20:05 6.0.2800.1514 14,377,984 Shell32.dll  IA-64
  08-Apr-2004 20:05 6.0.2800.1514  1,112,576 Shlwapi.dll  IA-64
  08-Apr-2004 20:05 5.1.2600.1363  2,018,816 Sxs.dll    IA-64
  08-Apr-2004 20:12 6.0.2800.1514  8,349,184 Wshell32.dll  x86
  08-Apr-2004 20:12 6.0.2800.1514   406,528 Wshlwapi.dll  x86
  08-Apr-2004 20:12 5.1.2600.1363   676,864 Wsxs.dll    x86
  10-Mar-2004 17:59 5.1.2600.1363   593,408 Wxpsp2res.dll x86
  10-Mar-2004 17:59 5.1.2600.1363   592,896 Xpsp2res.dll  IA-64
  08-Apr-2004 18:47 6.0.2800.1514  2,639,360 Comctl32.dll  IA-64
  08-Apr-2004 20:05           1,813 Controls.man
  08-Apr-2004 20:05            623 Comctl.man
หลังจากที่คุณติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุง 871260 หรือโปรแกรมแก้ไขด่วน 840309 คุณต้องเพิ่มรายการใหม่สำหรับคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer

ชื่อรายการ: UseDesktopIniCache
ชนิด: DWORD
ค่า: 1

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ แล้วออกจาก 'ตัวแก้ไขรีจิสทรี':
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหา และคลิกที่คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสตรี::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:UseDesktopIniCacheแล้ว กด ENTER
 5. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ประเภท:1แล้ว คลิกตกลง.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบ

ถ้ามีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 840309 คุณอาจพบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถกู้คืนใน Windows Explorer (Explorer.exe) หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 867801

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยการปรับปรุง 867801 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
867801ms04-025: สะสม Security Update สำหรับ Internet Explorer

ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 867801 ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้เพื่อป้องกันปัญหานี้:
 • การติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุง 871260 แทนการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 867801

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการปรับปรุง 871260 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  871260ยกเลิกการปรับปรุงมีอยู่สำหรับ Internet Explorer รุ่น 5.x และ 6.0
 • เอาโปรแกรมแก้ไขด่วน 840309 ก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 867801
 • กำหนดค่า UseDesktopIniCache DWORD เป็น 0 โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
  2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
  3. คลิกขวาUseDesktopIniCacheค่า dword แล้วคลิกปรับเปลี่ยน.
  4. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด0แล้ว คลิกตกลง.
  5. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexitแล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้หากคุณได้ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 867801 ได้เรียบร้อยแล้ว กำหนดค่า UseDesktopIniCache DWORD เป็น 0 แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. กด CTRL + ALT + DEL และจากนั้น คลิกตัวจัดการงาน.
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกสร้างงาน (เรียกใช้...)).
 3. ในการOPENกล่อง ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
 4. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer
 5. คลิกขวาUseDesktopIniCacheค่า dword แล้วคลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด0แล้ว คลิกตกลง.
 7. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexitแล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 840309 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB840309 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:840309

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com