คุณจำเป็นต้องปรับรุ่นโปรแกรมควบคุมสำหรับตัวควบคุม SCSI ใน 2005 เซิร์ฟเวอร์เสมือนด้วยตนเองหลังจากที่คุณติดตั้งเพิ่มเข้าเครื่องเสมือน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 840575 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณได้ติดตั้งเครื่องเสมือนการเพิ่มเข้าใน Microsoft เสมือน Server 2005 และคุณเพิ่มตัวปรับต่อ SCSI เครื่องเสมือนแบบแล้ว หลังจากที่คุณทำเช่นนี้ คุณต้องอัพด้วยตนเองเดไดรเวอร์สำหรับอะแด็ปเตอร์ SCSI ในเครื่องเสมือน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากที่เพิ่มเข้าเครื่องเสมือนไม่ติดตั้งไดรเวอร์อะแด็ปเตอร์ SCSI optimized หากอะแดปเตอร์ SCSI ที่มีไม่อยู่ในเครื่องเสมือน

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เพิ่มตัวควบคุม SCSI ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเข้าเครื่องเสมือน ซึ่งทำให้แน่ใจว่า ไดรเวอร์ SCSI ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ โดยการเพิ่มเครื่องเสมือน เมื่อคุณกำหนด SCSI ฮาร์ดดิสก์สำหรับเครื่องเสมือนถัดไป คุณไม่มีไดรเวอร์คอนโทรลเลอร์ SCSI ที่ติดตั้งด้วยตนเอง เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุม SCSI เครื่องเสมือน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดหน้าเว็บไซต์ของเว็บในการดูแลเซิร์ฟเวอร์เสมือน
 2. ภายใต้เครื่องเสมือนชี้ไปที่ตั้งค่าคอนฟิกแล้ว คลิกเครื่องเสมือนที่คุณต้องการตั้งค่าคอนฟิก
 3. ภายใต้"ชื่อเครื่องเสมือน"การกำหนดค่าคลิกอะแด็ปเตอร์ SCSI.
 4. คลิกเพิ่มตัวปรับต่อ SCSI >>แล้ว คลิกตกลง.

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับอะแด็ปเตอร์ SCSI ในเครื่องเสมือนด้วยตนเอง การทำเช่นนี้ ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ guest ที่เรียกใช้เครื่องเสมือน:

สำหรับเครื่องเสมือนที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003

 1. เข้าสู่ระบบในระบบปฏิบัติการ guest ใช้บัญชีที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:devmgmt.mscแล้ว คลิกตกลง.
 3. ในการตัวจัดการอุปกรณ์หน้าต่างที่ปรากฏ ขยายSCSI และตัวควบคุม RAIDคลิกขวาตัวควบคุม SCSI PCI AIC 7870 adaptecแล้ว คลิกการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม.
 4. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อค้นหาโปรแกรมควบคุมจาก Windows Update เว็บไซต์ของ Microsoft คลิกไม่ใช่ ไม่ขณะนี้แล้ว คลิกถัดไป.
 5. ในตัวช่วยปรับปรุงฮาร์ดแวร์ คลิกติดตั้งจากรายการหรือตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะ (ขั้นสูง)แล้ว คลิกถัดไป.
 6. คลิกไม่ต้องค้นหา ฉันจะเลือกโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งแล้ว คลิกถัดไป.
 7. คลิกมีดิสก์คลิกเรียกดูค้นหา และคลิกแฟ้ม %WINDIR%\VMADD\Msvmscsi.inf คลิกOPENแล้ว คลิกถัดไป.
 8. คลิกเสร็จสิ้นแล้ว รีสตาร์ทเครื่องเสมือน

สำหรับเครื่องเสมือนที่ใช้ Microsoft Windows 2000

 1. เข้าสู่ระบบในระบบปฏิบัติการ guest ใช้บัญชีที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:devmgmt.mscในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 3. ในการตัวจัดการอุปกรณ์หน้าต่างที่ปรากฏ ขยายSCSI และตัวควบคุม RAIDคลิกขวาตัวควบคุม SCSI PCS AIC 7870 adaptecแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการไดรเวอร์แท็บ แล้วคลิกการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม.
 5. คลิกถัดไปแล้ว คลิกแสดงรายการของโปรแกรมควบคุมที่ทราบอยู่แล้วสำหรับอุปกรณ์นี้เพื่อให้ฉันสามารถเลือกโปรแกรมควบคุมที่ระบุ.
 6. คลิกมีดิสก์คลิกเรียกดูค้นหา และคลิกแฟ้ม %WINDIR%\VMADD\Msvmscsi.inf คลิกOPENแล้ว คลิกถัดไป.
 7. คลิกเสร็จสิ้นแล้ว รีสตาร์ทเครื่องเสมือน

สำหรับเครื่องเสมือนที่ใช้ Microsoft Windows NT 4.0

 1. เข้าสู่ระบบในระบบปฏิบัติการ guest ใช้บัญชีที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 3. คลิกสองครั้งการ์ดเชื่อมต่อ SCSI.
 4. คลิกการโปรแกรมควบคุมแท็บ แล้วคลิกadd.
 5. คลิกมีดิสก์คลิกเรียกดูค้นหา และคลิกแฟ้ม %WINDIR%\VMADD\Msvmscsi.inf และจากนั้น คลิกOPEN.
 6. คลิกตัวควบคุม SCSI PCI เครื่องเสมือน Microsoftแล้ว คลิกตกลง.
 7. คลิกตกลงแล้ว รีสตาร์ทเครื่องเสมือน

สำหรับเครื่องเสมือนที่ใช้ Microsoft Windows XP

 1. เข้าสู่ระบบในระบบปฏิบัติการ guest ใช้บัญชีที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:devmgmt.mscแล้ว คลิกตกลง.
 3. ในการตัวจัดการอุปกรณ์หน้าต่างที่ปรากฏ ขยายSCSI และตัวควบคุม RAIDคลิกขวาตัวควบคุม SCSI PCI AIC 7870 adaptecแล้ว คลิกการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม.
 4. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อค้นหาโปรแกรมควบคุมจาก Windows Update เว็บไซต์ของ Microsoft คลิกไม่ใช่ ไม่ขณะนี้แล้ว คลิกถัดไป.
 5. ในตัวช่วยปรับปรุงฮาร์ดแวร์ คลิกติดตั้งจากรายการหรือตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะ (ขั้นสูง)แล้ว คลิกถัดไป.
 6. คลิกไม่ต้องค้นหา ฉันจะเลือกโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งแล้ว คลิกถัดไป.
 7. คลิกมีดิสก์คลิกเรียกดูค้นหา และคลิกแฟ้ม %WINDIR%\VMADD\Msvmscsi.inf คลิกOPENแล้ว คลิกถัดไป.
 8. คลิกเสร็จสิ้นแล้ว รีสตาร์ทเครื่องเสมือน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มไดรเวอร์ของอะแดปเตอร์ SCSI เครื่องเสมือนด้วยตนเอง ให้ดูการเพิ่มโปรแกรมที่เครื่องจักรเสมือนเพิ่มเข้า Accelerated SCSI ตัวควบคุมควบคุมหลังจากที่เพิ่มเข้าเครื่องเสมือนเป็นการติดตั้งหัวข้อในบันทึกย่อที่วางจำหน่าย 2005 พีซีแบบเสมือน เมื่อต้องการดูหมายเหตุที่วางจำหน่าย ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดหน้าเว็บไซต์ของเว็บในการดูแลเซิร์ฟเวอร์เสมือน
 2. ภายใต้เซิร์ฟเวอร์เสมือนชี้ไปที่เอกสารแล้ว คลิกหมายเหตุการเผยแพร่.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 840575 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Virtual Server 2005 Standard Edition
Keywords: 
kbprb kbinfo kbmt KB840575 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:840575

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com