ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรม Office เพิ่มเติมโดยใช้.NET Framework

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 840585 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft Office XP และ Microsoft Office รุ่นที่ใหม่กว่ามีโปรแกรมเพิ่มเติมที่คุณสามารถสร้างขึ้น โดยใช้ Microsoft Visual Studio .NET หลายชนิด คุณสามารถสร้างชนิดของเพิ่มอินต่อไปนี้:
 • โปรแกรมสำนักงาน COM เพิ่มเติม
 • โปรแกรม Microsoft Excel อัตโนมัติเพิ่มเติม
 • เซิร์ฟเวอร์ RTD Excel
 • Microsoft Word WLLs
 • XLLs Excel
บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้.NET แพลตฟอร์มพัฒนาสำหรับการสร้างชนิดก่อนหน้านี้ของ Office คงคลังที่เพิ่มขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมใช้ COM เพิ่มเติม

โปรแกรม COM เพิ่มเติม โปรแกรมทำงานอัตโนมัติเพิ่มเติม และ เซิร์ฟเวอร์ RTD มีชนิดของโปรแกรม Office เพิ่มเติมที่ได้รับการออกแบบรอบ ๆ คอมโพเนนต์วัตถุแบบจำลอง (COM) บริการ Interop COM ได้โดยรันไทม์ภาษาทั่วไปเพื่อยอมให้มีการจัดการรหัสที่รันในสภาพแวดล้อมของ.NET การสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ COM โดยใช้การ wrapper ระหว่างรหัสของคุณได้รับการจัดการกับเซิร์ฟเวอร์ COM wrapper นี้เรียกว่าเป็นการ Interop แอสเซมบลี (IA)

ในขณะที่จำนวน IAs อาจมีอยู่ที่อธิบายถึงชนิดหนึ่ง ๆ ของ COM, IA เดียวเท่านั้นจะถือเป็นการหลัก Interop แอสเซมบลี (PIA) PIA ประกอบด้วยคำอธิบายเกี่ยวกับประเภททางตามที่กำหนด โดยผู้เผยแพร่ชนิดเหล่านั้น และอาจประกอบด้วยการกำหนดเองบางอย่างที่ทำให้ชนิดใช้จากรหัสที่ได้รับการจัดการได้ง่ายขึ้น IA ใด ๆ ที่ไม่มี โดยผู้เผยแพร่ชนิด COM จะถือเป็น unofficial และต้อง avoided Microsoft ให้ PIAs สำหรับ Office XP และรุ่นที่ใหม่กว่าของ Office เมื่อคุณพัฒนารหัสใช้ COM add-in สำหรับ Office ที่ได้รับการจัดการ คุณต้องใช้ PIA ที่ให้ไว้ โดย Microsoft ที่ตรงกับรุ่นของเป้าหมาย Office แอพลิเคชัน

ออกแบบ PIAs XP ของ Office จากใน.NET Framework 1.0 PIAs XP ของ Office พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด และอาจถูก redistributed ด้วยโซลูชัน.NET ของคุณ:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
328912PIAs XP Office Microsoft พร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด
office 2003 และ Office รุ่นที่ใหม่กว่ารวม PIAs กับ Office ติดตั้งโปรแกรม PIAs Office อาจมีการติดตั้ง ด้วยการติดตั้ง Office ที่ติดตั้งโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์ของคุณมีการ.NET Framework 1.1 หรือ.NET Framework รุ่นที่ใหม่กว่าแล้วอยู่ คุณสามารถกระจาย PIAs Office โดยใช้แอสเซที่ Microsoft Office หลัก Interop มบลี (PIAs) redistributable

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
897646การปรับปรุง 2003 สำนักงาน: แอสเซมบลี Interop Redistributable หลักไม่สามารถดาวน์โหลดได้
เมื่อคุณพัฒนาได้รับการจัดการรหัส Office add-in ที่ คุณต้องทราบข้อมูลต่อไปนี้:
 • หลายรุ่นของ Office

  Microsoft ไม่รับประกันว่า PIAs Office จะเข้ากันได้ backwardly หรือว่า PIAs Office รุ่นต่าง ๆ สามารถรันแบบเคียงข้างกันในอินสแตนซ์เดียวกันของโปรแกรมประยุกต์ Office office XP จัดการรหัสคงคลังที่เพิ่มต้องถูกสร้างจาก PIAs XP ของ Office โปรแกรม Office 2003 ที่มีจัดการรหัสเพิ่มเติมต้องถูกสร้างจาก PIAs 2003 ของ Office ต้องสามารถสร้างโปรแกรมใน Office 2007 ที่มีจัดการรหัสเพิ่มเติมเทียบกับ PIAs 2007 ของ Office ดังนั้น ถ้าคุณสร้างการเพิ่มในโซลูชันที่คุณต้องการใช้ที่ มีหลายรุ่น Office, Microsoft แนะนำให้ คุณสร้างรุ่นของคุณเพิ่มไว้สำหรับแต่ละรุ่นของ Office ที่คุณตั้งใจจะสนับสนุน
 • การรักษาความปลอดภัย

  เนื่องจากรหัสที่ได้รับการจัดการไม่ท้องถิ่น รายการรีจิสทรี COM ที่ทำงานสำหรับการคอมโพเนนต์ Office ที่คุณสร้าง ด้วย.NET ชี้ไป ยังโปรแกรมรันไทม์.NET (Mscoree.dll) และไม่ ให้แอสเซมบลีของคุณ เนื่องจาก Mscoree.dll จะไม่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล และ Office เป็นตัวกำหนดว่า การเพิ่มเข้ามีความปลอดภัยขึ้นอยู่กับลายเซ็นดิจิทัล ผู้ใช้ของคุณอาจได้รับกล่องโต้ตอบแมโครคำเตือนที่แสดงพร้อมท์ให้เปิดใช้งานของคุณเพิ่มเข้า หรือ การปิดใช้งานของคุณเพิ่มเข้า ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นแม้ว่าคุณเซ็นแอสเซมบลีของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่องโต้ตอบแมโครคำเตือน คุณสามารถใช้กำหนดเอง "shim" สำหรับคอมโพเนนต์ของคุณ

  For more information about deployment of managed COM add-ins in Office XP, visit the following Microsoft Developer Network (MSDN) Web site:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa164016(office.10).aspx
  For more information about using the COM add-in shim solution to deploy managed COM add-ins in Office XP, visit the following MSDN Web site:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa140200(office.10).aspx
  For more information about using the COM add-in shim to trust Outlook 2002 add-ins that are built by using Visual Studio .NET, visit the following MSDN Web site:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa140152(office.10).aspx
  For more information about using the smart tag shim solution to deploy managed smart tags in Office XP, visit the following MSDN Web site:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa163615(office.10).aspx
 • Isolation

  When you use a shim, your managed COM add-in is loaded in a separate AppDomain. This is an advantage and is particularly important in scenarios where there may be multiple managed COM add-ins in the same Office process. When your add-in is in its own AppDomain, your add-in may use whatever version of a dependent assembly that your add-in requires. Also, your add-in will be largely isolated from problems that may occur if there are other add-ins in other AppDomains.
 • การตั้งค่า

  If you create a COM add-in with Visual Studio .NET, a default Setup project is added to your solution. The default Setup project in the solution includes the PIAs that are referenced by your COM add-in. The default Setup project includes the PIAs in the Setup package. This is true even when your PIA references have theCopyLocalproperty set to false and aเส้นทางproperty that points to the PIA in the global assembly cache (GAC).

  You may redistribute Office XP PIAs. When you redistribute an Office XP PIA, you must install the Office XP PIA in the GAC. However, you must not deploy an Office 2003 PIA. When you build an add-in that targets Office 2003, you must exclude the Office 2003 PIAs from the Setup project. When the add-in loads in the target Office 2003 application, the add-in will correctly use the PIAs in the GAC at runtime. The add-in will correctly fail if the PIAs are not found in the GAC. The add-in will not fall back to load any other version of the PIA.

Word WLLs and Excel XLLs

Word WLLs and Excel XLLs are standard Windows DLLs that implement and export specific methods to extend Word functionality and Excel functionality. Word WLLs and Excel XLLs are based on older CAPI technologies. There have been no enhancements and no documentation updates to Word WLLs since Microsoft Office 97. For Excel, an updated Excel 2007 XLL SDK is available athttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb687883.aspx. Microsoft has not tested managed code with these older technologies. Therefore, Microsoft does not recommend using managed code with a WLL solution or with an XLL solution.

Managed code solution types that were introduced in Office 2003

Office 2003 introduced several new technologies that target the .NET development environment, as follows:

For more information about Visual Studio Tools for Office managed code extensions for Excel and Word, visit the following MSDN Web site:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/office/aa905533.aspx
For more information about managed smart tags, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=c6189658-d915-4140-908a-9a0114953721
For more information about managed smart documents, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=24A557F7-EB06-4A2C-8F6C-2767B174126F
Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Word 2003, and Microsoft Office Excel 2003 include a loader that is designed specifically to load managed-code extensions, managed smart tag solutions, and managed smart document solutions.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
311452Develop Microsoft Office solutions with Visual Studio .NET
830519BUG: Cancel parameter for Office events is ignored in Visual Studio .NET 2003
For more information about Microsoft Office development with Visual Studio, visit the following MSDN Web site:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa188489 (office.10)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 840585 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB840585 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:840585

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com