След инсталиране на Windows XP Service Pack 2 опитите за инсталиране на Bluetooth устройство завършват неуспешно

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 840635 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

СИМПТОМИ

След инсталиране на Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) се появяват следните симптоми:
 • Не можете да инсталирате Bluetooth адаптер и са налице един или няколко от следните симптоми:
  • Ако инсталирате Bluetooth устройство, инсталацията му изглежда протича по правилен начин. Въпреки това при разглеждане на устройствата, показващи се под Bluetooth radios ("Bluetooth радиоустройства") в Device Manager ("Диспечер на устройствата"), забелязвате, че устройството е неправилно разпознато.
  • Ако се опитате да конфигурирате устройството, се появява съобщение за грешка, сходно със следното съобщение:
   Device not found. ("Устройството не е намерено.")
 • Ако извършите интегрирано надграждане на Windows XP SP2 с помощта на Winnt32.exe, наличните Bluetooth устройства могат да престанат да функционират правилно. Например е възможно някои функции на Bluetooth устройство вече да не функционират.

ПРИЧИНА

Този проблем може да възникне, ако са налице следните условия:
 • Инсталирате Windows XP SP2 на компютър с инсталиран Bluetooth адаптер, при което драйверът на производителя на този адаптер все още не е инсталиран. Или извършвате интегрирано надграждане на Windows XP SP2 на компютър с вече налично инсталирано Bluetooth устройство, използващо драйвери на друг производител.
 • Bluetooth адаптерът има Vendor ID (идентификатор на производителя; VID) или продуктов идентификатор (PID), който съвпада с Bluetooth стека на производителя и Bluetooth стека, включен в Windows XP SP2.
Този проблем се дължи на това, че Windows XP SP2 автоматично инсталира драйвера за устройство, включен в Windows XP SP2, вместо драйвера на производителя, който искате да инсталирате. По време на интегрирано надграждане Windows XP SP2 заменя наличния Bluetooth драйвер на друг производител с драйвера на устройството, включен в Windows.

ЗАОБИКАЛЯНЕ

За да заобиколите този проблем и да инсталирате успешно драйвера на вашия Bluetooth адаптер, произведен от друга компания (не Microsoft), използвайте един от методите, описани в разделите по-долу.

Метод 1: Преименувайте файла Bth.inf

Преименувайте файла %WINDIR%\inf\Bth.inf на Bth.bak, преди да инсталирате или преинсталирате устройството или стека на друга компания-производител. Чрез преименуване на файла вие предотвратявате възможността Windows Plug and Play PNP да използва този INF файл за инсталиране на включения в Windows XP SP2 Bluetooth драйвер. За да преименувате файла, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни), въведете %windir%\inf в полето Open ("Отвори") и натиснете OK.
 2. Щракнете с десния бутон на мишката върху Bth.inf и изберете Rename ("Преименувай").
 3. Преименувайте Bth.inf на Bth.bak и натиснете ENTER.
 4. Инсталирайте Bluetooth драйвера на другата компания-производител..

Метод 2: Актуализирайте Bluetooth драйвера в Device Manager ("Диспечер на устройствата")

За да замените инсталацията на Bluetooth стека от Windows XP SP2, актуализирайте драйвера в Device Manager ("Диспечер на устройствата"). При това действие е необходимо да посочите драйвера на другия производител. За да актуализирате драйвера в Device Manager ("Диспечер на устройствата"), изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), след това върху Run ("Изпълни"), въведете devmgmt.msc в полето Open ("Отвори") и след това натиснете OK.
 2. Намерете устройството.
 3. С десния бутон на мишката щракнете върху него и изберете Update Driver ("Актуализирай драйвера").
 4. Следвайте стъпките, показващи се на екрана в Hardware Update Wizard (Съветника за актуализиране на хардуер), за да посочите драйвера на другия производител за Bluetooth устройството.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

При инсталиране на Windows XP SP2 на компютър с вече инсталиран драйвер за Bluetooth адаптер Windows XP SP2 не заменя този драйвер. Изключение на това поведение е случаят, когато извършвате интегрирано надграждане на Windows XP SP2. Ако инсталирате Windows на компютър, на който няма инсталиран драйвер на друг производител, или ако извършвате интегрирано надграждане, Windows инсталира включения в Windows XP SP2 драйвер за Bluetooth адаптер.

Опитът за инсталиране на драйвер на друга компания-производител завършва неуспешно, защото драйверът на Windows XP за Bluetooth адаптера е подписан. Тъй като версията на този драйвер за Windows XP SP2 е подписана, Windows я третира по-високо в схемата на Plug and Play в сравнение с неподписани драйвери и подписани драйвери на други компании-производители.

Свойства

ID на статията: 840635 - Последна рецензия: 12 юни 2007 г. - Редакция: 3.0
ВАЖИ ЗА
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
Ключови думи: 
kbinfo kbperformance kbhardware kbsetup kbprb kb3rdparty kbdriver KB840635

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com