אין אפשרות להתקין התקן Bluetooth אחרי שמתקינים את Windows XP Service Pack 2

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 840635 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

אחרי שמתקינים את Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), נתקלים בתופעות הבאות:
 • אין אפשרות להתקין מתאם Bluetooth ונתקלים באחת או יותר מהתופעות הבאות:
  • אם מתקינים התקן Bluetooth, ההתקנה פועלת כהלכה, לכאורה. אבל כאשר מציגים את ההתקנים שמופיעים תחת משדרי רדיו של Bluetooth ב'מנהל ההתקנים', זיהוי ההתקן שגוי.
  • אם מנסים להגדיר את תצורת ההתקן, מתקבלת הודעת שגיאה בנוסח דומה להודעת השגיאה הבאה:
   Device not found (התקן לא נמצא).
 • אם מבצעים שדרוג slipstreamed של Windows XP SP2 באמצעות Winnt32.exe, התקני Bluetooth קיימים עלולים להפסיק לעבוד כהלכה. לדוגמה, תכונות מסוימות של התקן ה-Bluetooth עלולות להפסיק לפעול.

סיבה

הבעיה עשויה להתעורר כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
 • מתקינים Windows XP SP2 במחשב בו מותקן מתאם Bluetooth, אך לא הותקן בו עדיין מנהל ההתקן מתוצרת ספק חיצוני עבור אותו מתאם. לחלופין, מבצעים שדרוג slipstreamed של Windows XP SP במחשב שכבר הותקן בו התקן Bluetooth, המשתמש במנהל התקן של ספק חיצוני.
 • זיהוי הספק (VID) או מזהה המוצר (PID) של מתאם Bluetooth תואמים הן למחסנית Bluetooth של ספק חיצוני והן למחסנית Bluetooth הכלולה ב-Windows XP SP2.
בעיה זו מתרחשת כיוון ש-Windows XP SP2 מתקין אוטומטית את מנהל ההתקן הכלול ב-Windows XP SP2 במקום את מנהל ההתקן של הספק החיצוני שברצונך להתקין. במהלך שדרוג slipstreamed, מחליף Windows XP SP2 את מנהל התקן Bluetooth הקיים של ספק חיצוני באמצעות מנהל ההתקן הכלול ב-Windows.

דרכים לעקיפת הבעיה

כדי לעקוף בעיה זו ולהתקין בהצלחה מנהל התקן של ספק חיצוני עבור מתאם Bluetooth, השתמש באחת מהשיטות המפורטות בסעיפים שלהלן.

שיטה 1: שנה את שמו של הקובץ Bth.inf

שנה את שמו של הקובץ %WINDIR%\inf\Bth.inf ל-Bth.bak לפני שאתה מתקין או מתקין-מחדש את מנהל ההתקן או המחסנית של הספק החיצוני. שינוי שמו של הקובץ מונע מ-Windows Plug and Play PNP להשתמש בקובץ INF כדי להתקין את מנהל התקן Bluetooth הכלול ב-Windows XP SP2. כדי לשנות את שם הקובץ, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד %windir%\inf בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על Bth.inf ולאחר מכן לחץ על שנה שם.
 3. שנה את שמו של Bth.inf ל-Bth.bak ולאחר מכן הקש ENTER.
 4. התקן את מנהל התקן Bluetooth של ספק חיצוני.

שיטה 2: עדכן את מנהל התקן Bluetooth ב'מנהל ההתקנים'

על מנת להחליף את התקנת Windows XP SP2 של מחסנית Bluetooth, עדכן את מנהל ההתקן ב'מנהל ההתקנים'. כאשר אתה עושה זאת, ציין את מנהל ההתקן של הספק החיצוני שברשותך. כדי לעדכן את מנהל ההתקן שב'מנהל ההתקנים', בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד devmgmt.msc בתיבה פתח את:, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את ההתקן.
 3. לחץ לחיצה ימנית על ההתקן, ולחץ על עדכון מנהל התקן.
 4. בצע את הפעולות המופיעות על גבי המסך באשף עדכון החומרה כדי לציין את מנהל ההתקן של הספק החיצוני עבור התקן Bluetooth.

מידע נוסף

כאשר מתקינים Windows XP SP2 במחשב בו הותקן כבר מתאם Bluetooth של ספק חיצוני, Windows XP SP2 לא דורס את מנהל ההתקן הזה. היוצא מן הכלל להתנהגות זו מתרחש כאשר מבצעים שדרוג slipstreamed של Windows XP SP2. אולם אם מתקינים Windows במחשב בו לא הותקן מנהל התקן של ספק חיצוני, או אם מבצעים שדרוג slipstreamed, מתקין Windows את מנהל ההתקן הכלול ב-Windows XP SP2 עבור מתאם Bluetooth.

כאשר מנסים להתקין מנהל התקן של ספק חיצוני, ההתקנה נכשלת כיוון שמנהל ההתקן של Windows XP עבור מתאם Bluetooth חתום. כיוון שגירסת Windows XP SP2 של מנהל התקן זה חתומה, Windows מדרג אותה בעדיפות גבוהה יותר בסכימת 'הכנס-הפעל' מאשר את מנהל ההתקן הלא-חתום או את מנהל ההתקן החתום של ספק חיצוני.

מאפיינים

Article ID: 840635 - Last Review: יום שני 06 מרץ 2006 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
מילות מפתח 
kbinfo kbperformance kbhardware kbsetup kbprb kb3rdparty kbdriver KB840635

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com