หลังจากคุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 แล้ว คุณไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์บลูทูธได้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 840635 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) แล้วคุณพบอาการดังต่อไปนี้:
 • คุณไม่สามารถติดตั้งการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายบลูทูธ และพบอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณติดตั้งอุปกรณ์บลูทูธ อุปกรณ์ดูเหมือนจะติดตั้งได้อย่างถูกต้อง แต่เมื่อคุณดูรายการอุปกรณ์ที่ปรากฏภายใต้หมวด ตัวส่งสัญญาณบลูทูธ ใน 'ตัวจัดการอุปกรณ์' กลับพบว่าอุปกรณ์นั้นถูกระบุไว้ไม่ถูกต้อง
  • ถ้าคุณพยายามกำหนดค่าอุปกรณ์ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้:
   ไม่พบอุปกรณ์
 • ถ้าคุณทำการปรับรุ่นแบบ slipstreamed ของ Windows XP SP2 โดยใช้ Winnt32.exe อุปกรณ์บลูทูธที่ใช้งานอยู่อาจจะทำงานผิดพลาดได้ ตัวอย่างเช่น คุณลักษณะของอุปกรณ์บลูทูธบางอย่างอาจจะไม่ทำงาน

สาเหตุ

ปัญหานี้จะเกิดขึ้น หากมีเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้เป็นจริง:
 • คุณติดตั้ง Windows XP SP2 บนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายบลูทูธ แต่โปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่นสำหรับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายนั้นยังไม่ได้ถูกติดตั้ง หรือ คุณทำการปรับรุ่นแบบ slipstreamed ของ Windows XP SP2 บนคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์บลูทูธที่ติดตั้งโปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่นอยู่แล้ว
 • การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายบลูทูธ มีหมายเลขผู้จำหน่าย (VID) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (PID) ที่เข้ากันได้ทั้งกับสแตกบลูทูธของบริษัทอื่นและสแตกบลูทูธที่รวมอยู่ใน Windows XP SP2
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows XP SP2 ทำการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่รวมอยู่ใน Windows XP SP2 ให้โดยอัตโนมัติแทนที่จะติดตั้งโปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่นที่คุณต้องการจะติดตั้ง Windows XP SP2 เขียนทับโปรแกรมควบคุมบลูทูธของบริษัทอื่นที่ใช้งานอยู่ด้วยโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่มีอยู่ใน Windows ในระหว่างการปรับรุ่นแบบ slipstreamed

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ในการแก้ไขปัญหานี้และติดตั้งโปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่นสำหรับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายบลูทูธของคุณให้สำเร็จ คุณต้องใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งที่จะอธิบายต่อไปนี้

วิธีที่ 1: เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Bth.inf

เปลี่ยนชื่อแฟ้ม %WINDIR%\inf\Bth.inf ไปเป็นชื่อ Bth.bak ก่อนที่จะติดตั้งอุปกรณ์หรือสแตกของบริษัทอื่น เมื่อคุณทำการเปลี่ยนชื่อแฟ้มแล้ว คุณจะสามารถป้องกันไม่ให้ Windows Plug and Play PNP ใช้แฟ้ม INF ดังกล่าวในการ ติดตั้งโปรแกรมควบคุมบลูทูธที่มีอยู่ใน Windows XP SP2 การเปลี่ยนชื่อแฟ้ม ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ %windir%\inf ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 2. คลิกขวาที่ Bth.inf แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ
 3. เปลี่ยนชื่อ Bth.inf เป็น Bth.bak แล้วกด ENTER
 4. ติดตั้งโปรแกรมควบคุมบลูทูธของบริษัทอื่น

วิธีที่ 2: ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมบลูทูธใน 'ตัวจัดการอุปกรณ์'

การแทนที่การติดตั้งสแตกบลูทูธของ Windows XP SP2 ให้ทำการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมใน 'ตัวจัดการอุปกรณ์' เมื่อคุณดำเนินการแล้ว ให้ระบุโปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่นที่คุณต้องการ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมใน 'ตัวจัดการอุปกรณ์' ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ devmgmt.msc ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 2. ระบุตำแหน่งอุปกรณ์
 3. คลิกขวาที่อุปกรณ์ แล้วคลิก ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม
 4. ทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอในตัวช่วยสร้างการปรับปรุงฮาร์ดแวร์เพื่อระบุโปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่นสำหรับอุปกรณ์บลูทูธที่คุณต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณติดตั้ง Windows XP SP2 บนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมควบคุมการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายบลูทูธของบริษัทอื่นอยู่แล้ว Windows XP SP2 จะไม่เขียนทับโปรแกรมควบคุมดังกล่าว แต่ยกเว้นในกรณีที่คุณทำการปรับรุ่นแบบ slipstreamed ของ Windows XP SP2 อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณติดตั้ง Windows บนคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่น หรือถ้าคุณทำการปรับรุ่นแบบ slipstreamed Windows จะติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่ใน Windows XP SP2 สำหรับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายบลูทูธดังกล่าว

เมื่อคุณพยายามจะติดตั้งโปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่น คุณจะไม่สามารถทำได้ เนื่องจากโปรแกรมควบคุมของ Windows XP สำหรับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายบลูทูธได้รับการรับรองไว้ เนื่องจากโปรแกรมควบคุมของ Windows XP SP2 ได้รับการรับรองไว้ ดังนั้น Windows จะจัดอันดับมันไว้ในแบบ Plug and Play สูงกว่าโปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้รับการรับรอง หรือโปรแกรมควบคุมที่ได้รับการรับรองของบริษัทอื่น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 840635 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 มีนาคม 2550 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
Keywords: 
kbinfo kbperformance kbhardware kbsetup kbprb kb3rdparty kbdriver KB840635

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com