כיצד לחלץ מידע מקבצי Office באמצעות תבניות קבצים וסכימות של Office

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 840817 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

אם עליך לחלץ פרטים מחוברות עבודה של Microsoft Excel, ממצגות של Microsoft PowerPoint או ממסמכים של Microsoft Word, באפשרותך להשתמש בכמה שיטות. שיטות אלה כוללות קריאות לתיכנות API,? Office Open XML,? XML,? RTF או HTML. אם שיטות אלה אינן מטפלות בצרכים שלך, ייתכן שאתה זכאי להשתתף בתוכנית Royalty-Free File Format Program ולקבל תיעוד טכני עבור תבניות קבצים בינאריות מסוימות של Microsoft Office.

מבוא

מאמר זה מתאר כמה שיטות זמינות לחילוץ פרטים מחוברות עבודה של Excel, ממצגות של PowerPoint וממסמכים של Word.

מידע נוסף

Office Open XML

תבניות Office Open XML מתוכננות כך שיישומים מרובים בפלטפורמות מרובות יכולים ליצור מסמכי Office Open XML ולגשת אליהם. באמצעות תבנית Office Open XML, באפשרותך לתפעל ישירות את תבנית הקובץ. אינך צריך להשתמש ביישומי Microsoft Office כדי ליצור את הקבצים או לגשת אליהם.

היתרונות של תבנית Office Open XML

 • תבנית פתוחה. תבנית Office Open XML מורשית ומתועדת באופן פתוח. היא מזוקקת בתהליך Ecma פתוח כך שתוכל לפעול במגוון רחב של פלטפורמות, יישומים ושימושים.
 • שימוש ב- XML. Office Open XML היא טכנולוגיה סטנדרטית שבה כלים ויישומים רבים יכולים להשתמש בקלות ובשקיפות.
 • טכנולוגיה זו מציעה תאימות לאחור ויכולת פעולה הדדית. תכונות אלה מאפשרות לשמור מסמכים בצורתם המקורית כאשר הם עוברים המרה לתבנית פתוחה ומודרנית. בנוסף, יישומים שונים יכולים להשתמש בתבנית Office Open XML עם תוצאות ניתנות לניבוי.
 • היא פועלת באמצעות תמיכה בסכימת XML מותאמת אישית, באמצעות עדכונים הניתנים בחינם לגירסאות קיימות של Office ובאמצעות תמיכה בפונקציות נגישות חשובות עבור רכיבי עובד מושבתים.
 • מוכנה לעתיד. באמצעות Office Open XML, באפשרותך להשתמש בכל התכונות הכלולות בתוכניות Microsoft Office 2007 ליצירת מסמכים. תבנית Office Open XML מספקת דרכים לצמצם או להרחיב תכונות אלה תוך שמירה על קונפורמיות.
 • יכולה לסייע בשיפור האבטחה. הליכים ויישומים של אבטחת IT יכולים לזהות ולפתור בקלות רבה יותר בעיות פוטנציאליות והסבירות שמסמכים ייפגמו נמוכה יותר.
לקבלת מידע נוסף אודות תבנית Office Open XML,קרא את טיוטת Office Open XML v1.0 באתר האינטרנט הבא של Ecma International:
http://www.ecma-international.org/news/TC45_current_work/TC45-2006-50_final_draft.htm
בנוסף, בקר באתר האינטרנט הבא של OpenXMLDeveloper.org:
http://openxmldeveloper.org
תבניות Office Open XML משתמשות ב- Open Packaging Conventions כדי לאחסן את פרטי קבצי Office Open XML בדיסק. לקבלת מידע נוסף אודות Open Packaging Conventions כפי שהוא נמצא בשימוש על-ידי Office Open XML, ראה טיוטת Office Open XML v1.0, חלק 2, "Open Packaging Conventions".

ממשקי תיכנות יישומים? (API) של Office

תבניות קבצים בינאריות של Office מיועדות לאפשר גישה אליהן באמצעות ממשקי תיכנות יישומים (API) של Office, במקום על-ידי תפעול ישיר של תבנית הקובץ. בשל מורכבות התבניות, תפעול ישיר עלול לגרום נזק ומאוד לא מומלץ להשתמש בו.

לקבלת מידע נוסף אודות רכיבי API של Office, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa165081(office.10).aspx
תבניות הקבצים הבינאריות של Office 97-2003 משתמשות ברכיבי API של Windows Structured Storage. המידע הספציפי ל- Office מאוחסן כזרמים בתבנית כללית יותר זו. ניתן לגשת אל רכיבים נפוצים, כגון מאפייני מסמך, באמצעות רכיבי ה- API של Structured Storage, והם אינם מחייבים גישה לתיעוד של תבנית הקבצים הבינאריות של Office.

לקבלת מידע נוסף אודות רכיבי API של Windows Structured Storage, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa380369.aspx
התבנית הבינארית של Microsoft Excel 2007 ?(*.xlsb) מאחסנת רשומות בינאריות. תבנית זו משתמשת באותו חלק ובאותן טכנולוגיות אריזה הנמצאות ב- SpreadsheetML. SpreadsheetML מהווה חלק מתבנית Office Open XML.

חשוב קריאה או תפעול ישירים של המבנה עלולים לגרום לנזק ומאוד לא מומלץ לבצע פעולות אלה.

XML

XML הוא מטה-שפה של טקסט רגיל, מבוססת Unicode (שפה להגדרת שפות סימון). XML לא קשור לשפת תיכנות כלשהי, למערכת הפעלה כלשהי או לספק תוכנה כלשהו. XML מספק גישה למגוון רחב של טכנולוגיות לצורך תפעול נתונים וכן לבנייה, שינוי וביצוע שאילתה על נתונים. ככל שהשימוש ב- XML הולך וגדל, מקובל לחשוב כעת ש- XML שימושי לא רק לתיאור תבניות מסמכים חדשות עבור האינטרנט, אלא מתאים גם לתיאור נתונים מובנים. דוגמאות לנתונים מובנים כוללות מידע הכלול בדרך כלל בגליונות אלקטרוניים, בקבצי תצורה של תוכניות ובפרוטוקולי רשת.

Microsoft Office כולל תמיכה בסכימות XML. Microsoft מנהלת תוכנית רישוי עבור סכימת מסוימות של Office XML.

כדי ללמוד עוד אודות סכימות Office XML, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft כדי להציג את המאמר Microsoft Office System and XML: Bringing XML to the Desktop :
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa159914(office.11).aspx

תבנית טקסט עשיר (RTF)

מפרט תבנית הטקסט העשיר (RTF) מציע שיטה לקידוד טקסט וגרפיקה מעוצבים להעברה נוחה בין תוכניות. מפרט RTF מספק תבנית להחלפת טקסט וגרפיקה, שבה ניתן להשתמש בעם התקני פלט שונים, סביבות הפעלה שונות ומערכות הפעלה שונות. RTF משתמש בערכות התווים American National Standards Institute ?(ANSI),? PC-8,? Macintosh או IBM PC לשליטה בייצוג ובעיצוב של מסמך, הן על המסמך והן בהדפסה. באמצעות מפרט RTF, ניתן להעביר מסמכים הנוצרים במערכות הפעלה שונות ובאמצעות תוכניות שונות בין מערכות הפעלה ותוכניות אלה.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן הכתיבה או אופן היישום של קורא RTF לדוגמה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft ולאחר מכן הקלד RTF Reader בתיבה Search MSDN For (חפש ב- MSDN):
http://msdn.microsoft.com

סכימת Visio XML

באמצעות תיעוד ורישיון פטור מתמלוגים של Microsoft, לקוחות ושותפים יכולים לנצל את היתרון של סכימת XML בכלי יצירת הדיאגרמות והוויזואליזציה שלה. הזמינות של סכימת Visio מספקת תיאור מלא ותואם W3C של תבנית הקובץ Visio Extensible Markup Language (XML)?, המאפשרת לארגונים לגשת למידע שנלכד בדיאגרמות Visio ולהשתמש בו בתוכניות אחרות התומכות ב- XML, כגון תוכניות לניהול קשרי לקוחול (CRM) ומערכות לתכנון משאבים ארגוניים (ERP), כחלק מהתהליכים העסקיים שלהם. לקבלת מידע נוסף ויכולות הורדה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=fe118952-3547-420a-a412-00a2662442d9

HTML

קבצי HTML הם קבצי טקסט הכוללים את המידע שמשתמשים ייראו, וכן תגים המציינים פרטי עיצוב אודות האופן שבו המידע יוצג. באפשרותך להשתמש ב- HTML לאחסון, הפצה והצגה של מסמכי Office ונתונים בתבנית הניתנת להצגה באמצעות רוב דפדפני האינטרנט, ובד בבד שומרת על התוכן והפונקציונליות העשירים של מסמכי Office.

הערה ב- Microsoft Excel 2007, תבנית קובץ HTML לא שומרת תכונות ספציפיות ל- Excel. בנוסף, תבנית HTML אינה מעבדת או תומכת בכל התכונות ב- Excel 2007 בעת שמירת חוברת עבודה כ- HTML.

לקבלת מידע נוסף אודות עריכת HTML, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa730778(vs.71).aspx
לקבלת מידע נוסף אודות עבודה עם קוד, HTML וקבצי משאבים, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/efc4xwkb(vs.71).aspx

תוכניות Royalty-Free File Format Program

תבניות קבצים בינאריות של Microsoft Office

Microsoft הופכת את מפרטי תבניות הקבצים הבינאריות ?.doc,? ?.xls,? ?.xlsb ו- ?.ppt לזמינים במסגרת אמנה פטורה מתמלוגים, המציינת כי אין לתבוע לדין אף אדם שמעוניין ליישם בכל המפרטים הללו, או בחלקם, במוצרים שלו. היישום כולל אפשרות להשתמש בתיעוד המפרט למטרות ניתוח וראיות משפטיות.

התבניות Microsoft Office Drawing File Format for 2007 ו- Visual Basic for Applications (VBA) File Format for 2007 זמינות אף הן במסגרת תוכנית זו. התיעוד המכסה את מפרטי תבניות הקבצים הבינאריות מצטבר ומכסה את הצורה העדכנית ביותר של תבניות הקבצים הבינאריות וכן של גירסאות מוקדמות יותר.

מפרטי תבניות קבצים בינאריות של Office זמינות במסגרת Open Specification Promise. כדי להשיג את התיעוד, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/interop/docs/officebinaryformats.mspx

מאפיינים

Article ID: 840817 - Last Review: יום שלישי 29 אפריל 2008 - Revision: 8.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 97 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
מילות מפתח 
kbhowto kbexpertiseinter kbinfo KB840817

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com