การสนับสนุนสำหรับการเปลี่ยนแปลงไปยังฐานข้อมูลที่ใช้ โดยการผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Office และ Windows SharePoint Services

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 841057 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office ที่แสดงไว้ในส่วน "Applies to" จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้ขั้นตอนต่าง ๆ ที่เก็บไว้สำหรับการประมวลผลทั่วไป ดังนั้น ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server มีความสำคัญต่อการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ในส่วน "Applies to" ได้ถูกทดสอบ โดยใช้โครงสร้างฐานข้อมูลตามการออกแบบ โดยทีมพัฒนา SharePoint และได้รับการอนุมัติสำหรับการนำออกใช้ที่ยึดตามโครงสร้างนั้น Microsoft ไม่สามารถเชื่อถือทำนายผลการทำงานของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เมื่อฝ่ายอื่นที่ไม่ใช่ตัวแทนทีมพัฒนาของ SharePoint Microsoft หรือ Microsoft SharePoint สนับสนุนได้ทำการเปลี่ยนแปลงกับ schema ของฐานข้อมูล ปรับเปลี่ยนข้อมูล หรือดำเนินการแบบสอบถามเฉพาะกิจโดยเทียบกับฐานข้อมูลของ SharePoint ข้อยกเว้นได้อธิบายไว้ในส่วน "ได้รับการสนับสนุนแก้ไขฐานข้อมูล"

ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลที่สนับสนุนรวมถึง แต่ไม่จำกัด ดังต่อไปนี้:
 • เพิ่มทริกเกอร์ในฐานข้อมูล
 • เพิ่มดัชนีใหม่หรือเปลี่ยนดัชนีที่มีอยู่ภายในตาราง
 • เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบความสัมพันธ์ของคีย์หลัก หรือต่างประเทศ
 • การเปลี่ยนแปลงหรือการลบกระบวนงานที่เก็บไว้ที่มีอยู่
 • การเรียกกระบวนงานที่เก็บไว้ที่มีอยู่โดยตรง ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในการ โพรโทคอล SharePoint เอกสาร
 • เพิ่มใหม่กระบวนงานที่เก็บไว้
 • เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลใด ๆ ในตารางใด ๆ ใด ๆ ของฐานข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ในส่วน "ใช้กับ"
 • เพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบคอลัมน์ใด ๆ ในตารางใด ๆ ใด ๆ ของฐานข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ในส่วน "ใช้กับ"
 • ทำการปรับเปลี่ยน schema ฐานข้อมูลใด ๆ
 • เพิ่มตารางลงในฐานข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ในส่วน "Applies to" ใด ๆ
 • เปลี่ยนแปลงการเรียงของฐานข้อมูล
 • เรียกใช้ DBCC_CHECKDB กับ REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS (อย่างไรก็ตาม เรียกใช้ DBCC_CHECKDB กับ REPAIR_FAST และ REPAIR_REBUILD จะได้รับการสนับสนุน ตามคำสั่งเหล่านี้ปรับปรุงดัชนีของฐานข้อมูลเกี่ยวข้องเท่านั้น)
 • การเปิดใช้งานการจับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของ SQL Server (CDC)
 • การเปิดใช้งานการจำลองแบบทรานแซคชันของ SQL Server
 • การเปิดใช้งานการจำลองแบบผสานของ SQL Server


ถ้ามีการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลที่ไม่สนับสนุนถูกค้นพบในระหว่างการเรียกสนับสนุน ลูกค้าต้องทำหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย:
 • ดำเนินการคืนค่าฐานข้อมูลจากรู้จักกันดีสำรองข้อมูลล่าสุดที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล
 • ย้อนกลับการแก้ไขฐานข้อมูลทั้งหมด

ถ้าฐานข้อมูลที่ไม่มีการแก้ไขที่ไม่สนับสนุนรุ่นก่อนหน้าไม่พร้อมใช้งาน หรือถ้าลูกค้าไม่สามารถย้อนกลับการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล ลูกค้าต้องกู้คืนข้อมูลด้วยตนเอง ฐานข้อมูลต้องสามารถคืนค่าสถานะ unmodified ก่อนที่สนับสนุนของ Microsoft SharePoint สามารถให้ความช่วยเหลือการโยกย้ายข้อมูลใด ๆ

ถ้ามีกำหนดว่า มีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็น กรณีสนับสนุนควรเปิดเพื่อกำหนดว่า มีข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ และควรได้รับ

การปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลที่สนับสนุน

มีข้อยกเว้นของ prohibition ที่มีการปรับฐานข้อมูลสำหรับสถานการณ์การใช้งานเฉพาะ:
 • การดำเนินงานที่เริ่มต้นมาจากอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ในการดูแล SharePoint
 • เครื่องมือเฉพาะของ SharePoint และโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ได้รับมาโดยตรงจาก Microsoft (ตัวอย่างเช่น Ststadm.exe)
 • การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยทางโปรแกรมผ่านโมเดลวัตถุของ SharePoint และที่จะเป็นไปที่เอกสาร SharePoint SDK
 • กิจกรรมที่ compliance กับ โพรโทคอล SharePoint เอกสาร
นอกจากนี้ ในกรณีที่ไม่ค่อยระหว่างกับเหตุการณ์สนับสนุน ตัวแทนฝ่ายสนับสนุน SharePoint ของ Microsoft อาจให้แก่ลูกค้าสคริปต์ที่ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลที่ใช้ โดยผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ในส่วน "ใช้กับ" ได้ ในกรณีเหล่านี้ แก้ไขทั้งหมดจะถูกตรวจทาน โดยทีมพัฒนา SharePoint เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานที่กำลังดำเนินจะไม่ทำให้มีสถานะไม่เสถียร หรือไม่สนับสนุนฐานข้อมูล ฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคำแนะนำของตัวแทนฝ่ายสนับสนุน SharePoint ของ Microsoft ในระหว่างการดำเนินการกับเหตุการณ์สนับสนุน จะไม่ทำให้ในสภาวะที่ฐานข้อมูลที่ไม่สนับสนุน ลูกค้าอาจนำสคริปต์การเปลี่ยนแปลงโดยการสนับสนุนของ Microsoft SharePoint ภายนอกกับเหตุการณ์สนับสนุน

ภาคผนวกการดำเนินการอ่าน

อ่านจากฐานข้อมูลของ SharePoint ทางการเขียนโปรแกรม หรือด้วยตน เอง อาจทำให้เกิดการล็อกภายใน Microsoft SQL Server ซึ่งสามารถมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่คาดคิด การดำเนินการใด ๆ อ่านกับ SharePoint ฐานข้อมูลที่สร้างจากแบบสอบถาม สคริปต์ แฟ้ม.dll (ฯลฯ) ที่ไม่มี โดย ทีมพัฒนา Microsoft SharePoint หรือ โดยการ สนับสนุนของ Microsoft SharePoint จะถือว่าไม่สนับสนุนถ้าจะมีระบุเป็นการกีดขวางเพื่อแก้ปัญหาของการหมั้นสนับสนุนของ Microsoft

ถ้าการดำเนินการอ่านที่ไม่สนับสนุนจะระบุเป็นการกีดขวางเพื่อแก้ปัญหาของข้อตกลงการให้การสนับสนุน จะมีพิจารณาฐานข้อมูลอยู่ในสถานะไม่สนับสนุน เมื่อต้องการกลับฐานข้อมูลไปยังสถานะที่ได้รับการสนับสนุน ต้องหยุดกิจกรรมการอ่านที่ไม่สนับสนุนทั้งหมด

ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระเชิงพาณิชย์ (บุคคลที่สาม) ภาคผนวก

นอกจากนี้ Microsoft เคร่งครัดห้ามแก้ไขฝ่ายที่สามไปยังฐานข้อมูลของ SharePoint ทั้งหมด ลักษณะดังกล่าว ติดตั้ง หรือการใช้เครื่องมือของบริษัทใด ๆ ที่ 3 ซึ่งปรับเปลี่ยนข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลของ SharePoint จะส่งผลให้ฟาร์ม SharePoint ทั้งหมดกลายเป็นไม่ได้สนับสนุนที่


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนสำหรับการเปลี่ยนแปลงไปยังฐานข้อมูลที่ใช้ โดย SharePoint และที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Office ทบทวนบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
932744 ข้อมูล เกี่ยวกับตัว ช่วยการวางแผนการบำรุงรักษาใน SQL Server 2005 และงานที่ผู้ดูแลสามารถดำเนินการกับฐานข้อมูลของ SharePoint
930887 คุณพบปัญหา กับการแจ้งเตือนพอร์ทัลใน SharePoint Portal Server 2003 หรือ มีประสิทธิภาพในการค้นหาใน SharePoint Server 2007 หลังจากที่คุณสร้างแผนการบำรุงรักษาของ SQL Server 2005

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 841057 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2557 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft SharePoint Foundation 2013
 • Microsoft SharePoint Server 2013
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Office Forms Server 2007
 • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
 • Microsoft Content Management Server 2001 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Windows SharePoint Services
Keywords: 
kbinfo kbmt KB841057 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:841057

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com