การสนับสนุนสำหรับการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลที่ใช้ โดยเซิร์ฟเวอร์ผลิตภัณฑ์ของ Office และ Windows SharePoint Services

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 841057 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

ที่ ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Office ที่แสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน" การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้ต่าง ๆ ถูกจัดเก็บไว้ กระบวนงานที่ใช้สำหรับการประมวลผลทั่วไป ดังนั้น Microsoft SQL Server ฐานข้อมูลมีความสำคัญกับการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ในส่วน "Applies to" ได้ถูกทดสอบ โดยการใช้เป็นโครงสร้างของฐานข้อมูลตามที่กำหนด โดยทีมพัฒนาของ SharePoint และได้รับการอนุมัติสำหรับคำอธิบายที่ยึดตามโครงสร้างนั้น Microsoft ไม่สามารถเชื่อถือทำนายผลการทำงานของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เมื่อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ทำหน้าที่ทีมพัฒนาของ Microsoft SharePoint หรือฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft SharePoint ทำการเปลี่ยนแปลง schema ของฐานข้อมูล ปรับเปลี่ยนข้อมูล หรือเรียกใช้แบบสอบถามเฉพาะกิจสำหรับฐานข้อมูลของ SharePoint ข้อยกเว้นได้อธิบายไว้ในส่วน "ได้รับการสนับสนุนแก้ไขฐานข้อมูล"

ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลที่ไม่สนับสนุนรวมถึง แต่ไม่จำกัด ต่อไปนี้:
 • เพิ่มทริกเกอร์ของฐานข้อมูล
 • เพิ่มดัชนีใหม่หรือเปลี่ยนดัชนีที่มีอยู่แล้วภายในตาราง
 • การเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบความสัมพันธ์ของคีย์หลัก หรือต่างประเทศ
 • การเปลี่ยนแปลงหรือลบงานที่เก็บไว้ที่มีอยู่
 • การเรียกกระบวนงานที่เก็บที่มีอยู่โดยตรง การยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในการ เอกสารประกอบของโพรโทคอล SharePoint
 • เพิ่มใหม่กระบวนงานที่เก็บไว้
 • การเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลใด ๆ ในตารางใด ๆ ใด ๆ ของฐานข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
 • การเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือลบคอลัมน์ใด ๆ ในตารางใด ๆ ใด ๆ ของฐานข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"
 • ทำการปรับเปลี่ยนใด ๆ กับ schema ของฐานข้อมูล
 • การเพิ่มตารางไปยังฐานข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วน "Applies to" ใด ๆ
 • การเปลี่ยนแปลงการเปรียบเทียบฐานข้อมูล
 • เรียกใช้ DBCC_CHECKDB กับ REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS (อย่างไรก็ตาม เรียกใช้ DBCC_CHECKDB กับ REPAIR_FAST และ REPAIR_REBUILD สนับสนุนเป็น ตามคำสั่งเหล่านี้ปรับปรุงดัชนีของฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)
 • การเปิดใช้งานการจับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของ SQL Server (CDC)
 • การเปิดใช้งานการจำลองแบบทรานแซคชันของ SQL Server
 • การเปิดใช้งานการจำลองแบบผสานของ SQL Server


ถ้ามีการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลที่ไม่สนับสนุนถูกค้นพบในระหว่างการเรียกสนับสนุน ลูกค้าต้องดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • ดำเนินการคืนค่าฐานข้อมูลจากการสำรองครั้งล่าสุดทราบดีข้อมูลที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล
 • ย้อนกลับการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลทั้งหมด

ถ้าฐานข้อมูลที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนที่ไม่สนับสนุนรุ่นก่อนหน้าไม่พร้อมใช้งาน หรือถ้าลูกค้าไม่สามารถย้อนกลับการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูล ลูกค้าต้องกู้ข้อมูลด้วยตนเอง ฐานข้อมูลต้องสามารถคืนค่าสถานะ unmodified ก่อนฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft SharePoint สามารถให้ความช่วยเหลือการโยกย้ายข้อมูลใด ๆ

ถ้าถูกกำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็น กรณีสนับสนุนควรเปิดเพื่อตรวจสอบว่า ผลิตภัณฑ์พร่องอยู่ และควรให้ความสนใจ

การปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุน

มีข้อยกเว้น prohibition กับการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลสำหรับสถานการณ์การใช้งานเฉพาะ:
 • การดำเนินงานที่เริ่มต้นมาจากอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ระดับผู้ดูแล SharePoint
 • เครื่องมือเฉพาะของ SharePoint และโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ได้รับมาโดยตรงจาก Microsoft (ตัวอย่างเช่น Ststadm.exe)
 • การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยการโปรแกรมผ่านโมเดลวัตถุของ SharePoint และที่มีข้อจำกัดที่เอกสาร SharePoint SDK
 • กิจกรรมที่ compliance ด้วยการ เอกสารประกอบของโพรโทคอล SharePoint
นอกจากนี้ ในกรณีที่พบได้ยากในระหว่างเหตุการณ์การสนับสนุน ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft SharePoint อาจให้ลูกค้าสคริปต์ที่ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลที่ใช้งาน โดยผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน" ได้ ในกรณีเหล่านี้ ปรับเปลี่ยนทั้งหมดจะถูกตรวจทาน โดยทีมพัฒนาของ SharePoint เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานที่กำลังทำงานจะไม่ทำในสภาวะที่ไม่เสถียร หรือที่ไม่สนับสนุนฐานข้อมูล การเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลที่ มีคำแนะนำของบริษัทตัวแทนฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft SharePoint ระหว่างระยะเวลาของเหตุการณ์สนับสนุน จะไม่สามารถทำได้ในสภาวะที่ฐานข้อมูลที่ไม่สนับสนุน ลูกค้าอาจไม่ใช้อีกครั้งสคริปต์หรือการเปลี่ยนแปลงที่ได้มาจากฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft SharePoint ภายนอกเหตุการณ์สนับสนุน

ภาคผนวกของการดำเนินการอ่าน

อ่านจากฐานข้อมูลของ SharePoint โดยการเขียนโปรแกรม หรือด้วยตน เอง อาจทำให้เกิดการล็อกภายใน Microsoft SQL Server ซึ่งอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่คาดคิด การดำเนินการอ่านใด ๆ กับฐาน SharePoint ข้อมูลที่มาจากแบบสอบถาม สคริปต์ แฟ้ม.dll (ฯลฯ) ที่มีให้ โดย Microsoft SharePoint Team พัฒนา หรือฝ่าย สนับสนุนของ Microsoft SharePoint จะถือว่าไม่ได้สนับสนุนถ้าระบุเป็นแบบการกีดขวางไปยังความละเอียดของข้อตกลงการสนับสนุนใน Microsoft

ถ้ามีระบุที่ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่อ่านเป็นการกีดขวางไปยังความละเอียดของข้อตกลงการสนับสนุน ฐานข้อมูลจะถือว่าอยู่ในสภาวะที่ไม่สนับสนุน เมื่อต้องการคืนค่าฐานข้อมูลไปยังสถานะที่ได้รับการสนับสนุน ต้องหยุดกิจกรรมการอ่านที่ไม่สนับสนุนทั้งหมด


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนสำหรับการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลที่ใช้ โดย SharePoint และการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Office Server ตรวจทานบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
932744 ข้อมูล เกี่ยวกับการ ช่วยการวางแผนการบำรุงรักษาใน SQL Server 2005 และงานที่ผู้ดูแลสามารถดำเนินการสำหรับฐานข้อมูลของ SharePoint
930887 คุณพบปัญหา กับการแจ้งเตือนพอร์ทัลใน SharePoint Portal Server 2003 หรือที่ มีประสิทธิภาพในการค้นหาใน SharePoint Server 2007 หลังจากที่คุณสร้างแผนการบำรุงรักษาของ SQL Server 2005

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 841057 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มีนาคม 2556 - Revision: 7.1
ใช้กับ
 • Microsoft SharePoint Foundation 2013
 • Microsoft SharePoint Server 2013
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Office Forms Server 2007
 • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
 • Microsoft Content Management Server 2001 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Windows SharePoint Services
Keywords: 
kbinfo kbmt KB841057 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:841057

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com