ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับไลบรารีเอกสารของ SharePoint ของ Windows: "ระบบ 5 เกิดข้อผิดพลาด"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 841215 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ถ้าคุณเป็นลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก ค้นหาการแก้ไขปัญหา และทรัพยากรในการเรียนรู้เพิ่มเติม การสนับสนุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ไซต์
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้

สถานการณ์สมมติที่ 1
 • คอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • Windows Vista
  • Windows XP Service Pack 2 (SP2) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows XP
  • เวอร์ชั่น 64 บิตของ Windows XP หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows XP
  • Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows Server
 • คุณสามารถใช้การnet useคำสั่งของ Windows เมื่อต้องแมปไดรฟ์ไปยังเว็บไซต์ 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows หรือ Windows SharePoint Services 2.0
 • คุณพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:

เกิดข้อผิดพลาดของระบบ 5

การเข้าถึงถูกปฏิเสธ

สถานการณ์สมมติ 2
 • คอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • Windows Vista
  • Windows XP Service Pack 2 (SP2) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows XP
  • เวอร์ชั่น 64 บิตของ Windows XP หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows XP
  • Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows Server
 • คุณได้พยายามที่ดูรารีเอกสาร 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows หรือ Windows SharePoint Services 2.0 โดยใช้มุมมอง Explorer
 • คุณพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณหลายครั้ง และจากนั้น คลิกยกเลิก
ในสถานการณ์สมมตินี้ เว็บโฟลเดอร์จะแสดงโดยไม่คาดคิดขึ้น


สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้ามีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ 3.0 บริการ SharePoint ของ Windows หรือ Windows SharePoint Services 2.0 เมื่อต้องใช้การพิสูจน์ตัวจริงพื้นฐาน

หมายเหตุ สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัย Windows Vista และ Windows XP SP2 ปิดใช้การรับรองความถูกต้องเบื้องต้นในการแจกจ่ายการเขียนแก้เว็บและการเปลี่ยนเส้นทางในการกำหนดรุ่น (WebDAV) ทั้งมุมมอง Explorer ใน Windows SharePoint Services และคำสั่งเชลล์ของ Windows ที่เกี่ยวข้องกับ Windows SharePoint Services ใช้เทคโนโลยีของตัวเปลี่ยนเส้นทาง WebDAV

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ การรับรองความถูกต้องพื้นฐานที่เปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ เมื่อต้องให้เราในการเปิดใช้งานการพิสูจน์ตัวจริงพื้นฐานบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์สำหรับคุณ ไป "Fix it for me"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

Fix it for meเมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิก การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปุ่มหรือการเชื่อมโยง ในการ การดาวน์โหลดแฟ้ม กล่องโต้ตอบ คลิกเรียกใช้และจากนั้น ทำตามขั้นตอนในการแก้ไขการนั้นตัวช่วยสร้าง


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50623


บันทึกย่อ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่ประสบปัญหา บันทึกการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโซลูชันแฟลชไดรฟ์หรือซีดีแล้ว เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วนให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

Windows XP และ Windows Server 2003

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องเบื้องต้นบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ปฏิบัติตาม ขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก รีสตาร์ทแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการ เปิด กล่อง ชนิดregeditแล้ว คลิก ตกลง.
 3. ค้นหา และจากนั้น คลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 4. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 5. ชนิด UseBasicAuthแล้ว กด Enter
 6. ในการ แก้ไข เมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 7. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด1แล้ว คลิก ตกลง.

  หมายเหตุ การรับรองความถูกต้องพื้นฐานถูกเปิดใช้งานถ้าการ รีจิสทรี UseBasicAuth รายการถูกตั้งค่าเป็นค่าที่ไม่ใช่ศูนย์ การรับรองความถูกต้องพื้นฐานถูกปิดใช้งานถ้าการ รีจิสทรี UseBasicAuth รายการไม่มีหรือถ้ามีการตั้งค่ารายการรีจิสทรี UseBasicAuth เป็น 0 (ศูนย์)
 8. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี และจากนั้น เริ่มการทำงานนี้ คอมพิวเตอร์

Windows Vista

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องเบื้องต้นบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ปฏิบัติตาม ขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก รีสตาร์ท
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
  ชนิด regedit ในการ เริ่มการค้นหา กล่อง และคลิก regedit.exe ในการ โปรแกรม รายการ
 2. ค้นหา และจากนั้น คลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 4. ชนิด BasicAuthLevelแล้ว กด Enter
 5. ในการ แก้ไข เมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด2แล้ว คลิก ตกลง.

  หมายเหตุ การแมปเป็นดังนี้:
  • 0 - ปิดใช้งานการพิสูจน์ตัวจริงพื้นฐาน
  • 1 - พื้นฐานการรับรองความถูกต้องที่เปิดใช้งานสำหรับการแบ่งปัน Secure Sockets Layer (SSL) เท่านั้น
  • 2 หรือ มากกว่า - รับรองความถูกต้องพื้นฐานที่เปิดใช้งาน สำหรับเว็บไซต์ SSL ที่ใช้ร่วมกัน และที่ไม่ใช่ของ SSL ที่ใช้ร่วมกัน
 7. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี และจากนั้น เริ่มการทำงานนี้ คอมพิวเตอร์

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

 • ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข ถ้าได้รับการแก้ไขปัญหา คุณจะเสร็จสิ้นส่วนนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหา คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เราขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หาก ต้องแสดงความคิดเห็น หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดฝากความคิดเห็นในการ "Fix it for me"บล็อก หรือส่งให้เรามี อีเมล.

ข้อมูลเพิ่มเติม

WebDAV คือ ส่วนขยายของโพรโทคอล HTTP WebDAV รวมถึงการรับรองความถูกต้องพื้นฐาน

หมายเหตุ รับรองความถูกต้องคือ วิธีระบุผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์

เมื่อมีใช้การรับรองความถูกต้องเบื้องต้น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ที่ไม่ได้เข้ารหัสลับ และสามารถถูกดัก โดยผู้อื่น ซึ่งสามารถมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ตัวเปลี่ยนเส้นทางของ DAV ใน Windows XP Service Pack 1 และ Windows รุ่นก่อนหน้าไม่สนับสนุนโพรโทคอล HTTP ที่เข้ารหัสลับถ้ามีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การใช้การพิสูจน์ตัวจริงพื้นฐาน เพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีความปลอดภัย Windows Vista และ Windows XP SP2 รวมฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยให้คุณควบคุมการใช้การพิสูจน์ตัวจริงพื้นฐานโดยตัวเปลี่ยนเส้นทางของ DAV

ตัวเปลี่ยนเส้นทางของ DAV สนับสนุนโพรโทคอล HTTP ที่เข้ารหัสลับใน Windows Vista และ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า ข้อมูลนี้รวมถึงโพรโทคอล SSL โดยค่าเริ่มต้น การรับรองความถูกต้องพื้นฐานถูกปิดใช้งานจนกว่ามีการเปิดใช้งาน SSL


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 3.0 บริการของ Windows SharePoint แวะไป Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 เว็บไซต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows SharePoint Services 2.0 แวะไป Windows SharePoint Services 2.0 ใน Windows Server 2003 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 841215 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 สิงหาคม 2555 - Revision: 6.1
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Windows SharePoint Services
 • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme kbmt KB841215 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:841215

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com