วิธีการเปิดใช้งานพอร์ตใน Windows XP SP2 สำหรับ Analysis Services และบริการ OLAP SQL Server 7.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 841549 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ข้อมูลรุ่น Beta
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ Microsoft ในรุ่นเบต้า ข้อมูลในบทความนี้มีให้ตามสภาพ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ไม่มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการจาก Microsoft สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นเบต้านี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับการสนับสนุนสำหรับรุ่นเบต้า โปรดดูเอกสารที่รวมมากับแฟ้มผลิตภัณฑ์รุ่นเบต้า หรือตรวจสอบตำแหน่งทางเว็บที่คุณดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

โดยค่าเริ่มต้น ไฟร์วอลล์ Windows ถูกใช้เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าคอนฟิก Windows Firewall ใน Windows XP SP2 ให้อนุญาตให้ Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services หรือบริการ OLAP SQL Server 7.0 สามารถสื่อสาร โดยใช้เครือข่าย

บริการการวิเคราะห์

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการบริการการวิเคราะห์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:firewall.cplแล้ว คลิกตกลง.
 2. คลิกการการตั้งค่าขั้นสูงแท็บ คลิกการข้อยกเว้นแท็บ แล้วคลิกเพิ่มพอร์ต.
 3. ในการหมายเลขพอร์ตกล่องโต้ตอบ ชนิด2725แล้ว คลิกTCP.
 4. พิมพ์ชื่อสำหรับพอร์ต เช่น Services1 การวิเคราะห์ และคลิกตกลง.
 5. คลิกเพิ่มพอร์ต
 6. ในการหมายเลขพอร์ตกล่องโต้ตอบ ชนิด2393แล้ว คลิกTCP.
 7. พิมพ์ชื่อสำหรับพอร์ต เช่น Service2 การวิเคราะห์ และคลิกตกลง.
 8. คลิกเพิ่มพอร์ต
 9. ในการหมายเลขพอร์ตกล่องโต้ตอบ ชนิด2394แล้ว คลิกTCP.
 10. พิมพ์ชื่อสำหรับพอร์ต เช่น Services3 การวิเคราะห์ และคลิกตกลง.
 11. คลิกการข้อยกเว้นแท็บ แล้วคลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละบริการใหม่
 12. คลิกตกลง
หมายเหตุ:การใช้ SQL Server 2000 พอร์ต 2393 และพอร์ต 2394 สำหรับความเข้ากันได้ย้อนหลังกับ SQL Server 7 ไคลเอนต์.0 (บริการตารางสาระสำคัญ (PTS) รุ่นxxx). พอร์ตเหล่านี้ไม่ได้ถูกเปิดจนกว่าคุณต้องสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์ของไคลเอ็นต์ SQL Server 7.0

บริการของ sql Server 7.0 OLAP

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการบริการ OLAP SQL Server 7.0 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:firewall.cplแล้ว คลิกตกลง.
 2. คลิกการการตั้งค่าขั้นสูงแท็บ คลิกการข้อยกเว้นแท็บ แล้วคลิกเพิ่มพอร์ต.
 3. ในการหมายเลขพอร์ตกล่องโต้ตอบ ชนิด2393แล้ว คลิกTCP.
 4. พิมพ์ชื่อสำหรับพอร์ต เช่น OLAP1 และคลิกตกลง.
 5. ในการหมายเลขพอร์ตกล่องโต้ตอบ ชนิด2394แล้ว คลิกTCP.
 6. พิมพ์ชื่อสำหรับพอร์ต เช่น OLAP2 และคลิกตกลง.
 7. คลิกการข้อยกเว้นแท็บ แล้วคลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละบริการใหม่
 8. คลิกตกลง.
หมายเหตุ:ถ้าคุณปิดใช้งานพอร์ตต่าง ๆ คุณสามารถคลิกยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละบริการใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณส่ง หรือรับข้อมูลจากเว็บ โดยใช้ตัวให้บริการการบริการในตารางสาระสำคัญ (PTS) OLE DB คุณยังต้องเปิดพอร์ต HTTP ที่จำเป็นบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) เมื่อต้องการเปิดการใช้งานพอร์ตเหล่านี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:firewall.cplแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในการWindows Firewall:กล่องโต้ตอบ คลิกการข้อยกเว้นแท็บ แล้วคลิกเพิ่มพอร์ต.
 3. ในการหมายเลขพอร์ตกล่องโต้ตอบ ชนิด80แล้ว คลิกTCP.
 4. พิมพ์ชื่อสำหรับพอร์ต เช่น HTTP และคลิกตกลง.
 5. ถ้าคุณกำลังใช้ HTTPS พิมพ์443ในการหมายเลขพอร์ตกล่องโต้ตอบ แล้วคลิกTCP.
 6. พิมพ์ชื่อสำหรับพอร์ต เช่น HTTPS และคลิกตกลง.
 7. คลิกการข้อยกเว้นแท็บ แล้วคลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแต่ละบริการใหม่
 8. คลิกตกลง.
หมายเหตุ:ถ้าคุณกำลังใช้สถานการณ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารทางเทคนิคดังต่อไปนี้ คุณต้องเปิดพอร์ตต่าง ๆ:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa902670 (SQL.80)
คุณต้องเปิดพอร์ต TCP ต่อไปนี้:
 • 135
 • 137
 • 138
 • 139
 • 445

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิก Analysis Services หรือบริการ OLAP SQL Server 7.0 เป็นข้อยกเว้นใน Windows Firewall คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
841256วิธีการเปิดใช้งาน SQL Server 2000 Analysis Services และ OLAP บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP Service Pack 2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิก SQL Server 2000 และ Windows XP SP2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
841249วิธีการกำหนดค่า Windows XP Service Pack 2 สำหรับใช้กับ SQL Server

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 841549 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server OLAP Services
 • Microsoft Windows XP Embedded
Keywords: 
kbinfo kbmt KB841549 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:841549

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com