คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถติดตั้งฮาร์ดแวร์นี้" หรือ "เกิดข้อผิดพลาดระหว่างติดตั้ง" เมื่อคุณพยายามจะติดตั้งอุปกรณ์ PCI

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 841567 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมโพเนนต์ Interconnect (PCI) ใหม่หรือไดรเวอร์ของอุปกรณ์ PCI คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
ไม่สามารถติดตั้งฮาร์ดแวร์นี้ มีปัญหาในการติดตั้งฮาร์ดแวร์นี้
เกิดข้อผิดพลาดขณะติดตั้งอุปกรณ์ ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าคุณพยายามติดตั้งโมเด็ม PCI หรือไดรเวอร์โมเด็ม PCI

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คีย์ย่อยของรีจิสทรีไม่มีสิทธิ์เริ่มต้นการตั้งค่าอย่างถูกต้อง ค่าเริ่มต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • โปรแกรมติดตั้งสำหรับอุปกรณ์ของคุณต้องมีสิทธิ์เพิ่มเติมที่ lenient ยิ่งกว่าค่าเริ่มต้น
หมายเหตุ:รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยสิทธิ์เริ่มต้นที่เกี่ยวข้องสำหรับคีย์ย่อยในรีจิสทรี:
 • Everyone: อ่าน
 • ระบบ:: ตัวควบคุมเต็ม

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

วิธีที่ 1: คืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นกับคีย์ย่อยของรีจิสทรีสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

ถ้าคุณสามารถกำหนดคีย์ย่อยที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ แก้ไขรีจิสทรีเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าที่ถูกต้องในคีย์ย่อยนั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ และตรวจสอบคีย์ย่อยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ ให้ดูที่ส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" การกำหนดค่าการตั้งค่าที่ถูกต้องในคีย์ย่อยที่ระบุ:
 1. ล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิของผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 3. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ENUM\PCI
 4. คลิกขวาที่คีย์ย่อยที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่คุณกำลังประสบกับอาการ และจากนั้น คลิกPermissions:.
 5. คลิกขั้นสูงแล้ว คลิกการPermissions:แท็บ
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการกำหนดค่าสิทธิ์เริ่มต้นต่อไปนี้:
  • Everyone: อ่าน
  • ระบบ:: ตัวควบคุมเต็ม
 7. คลิกเพื่อเลือกนั้นแทนรายการการอนุญาตบนวัตถุลูกทั้งหมด ด้วยรายการที่แสดงที่นี่ซึ่งนำไปใช้กับวัตถุลูกกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกนำไปใช้.
 8. คลิกใช่แล้ว คลิกตกลงสองครั้ง
 9. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 10. ถ้ามีการแก้ปัญหาไม่ได้ ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้ และให้สิทธิ์ควบคุมทั้งหมดสิทธิ์ในการทุกคนที่จัดกลุ่มในคีย์ย่อยนี้

วิธีที่ 2: การคืนค่าสิทธิ์เริ่มต้น สำหรับคีย์ PCI และคีย์ย่อยของ

 1. ล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิของผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 3. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ENUM\
 4. คลิกขวาpciแล้ว คลิกPermissions:.
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการกำหนดค่าสิทธิ์เริ่มต้นต่อไปนี้:
  • Everyone: อ่าน
  • ระบบ:: ตัวควบคุมเต็ม
 6. คลิกขั้นสูงคลิกเพื่อเลือกนั้นแทนรายการการอนุญาตบนวัตถุลูกทั้งหมด ด้วยรายการที่แสดงที่นี่ซึ่งนำไปใช้กับวัตถุลูกกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกนำไปใช้.
 7. คลิกใช่แล้ว คลิกตกลงสองครั้ง
 8. ออกจากโปรแกรม Registry Editor

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับการแก้ไขปัญหาขั้นสูง กำหนดแฟ้ม Setupapi.log ใช้บันทึก verbose และลองติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

หมายเหตุ:การบันทึก verbose เพิ่มขนาดของแฟ้ม Setupapi.log เราขอแนะนำให้ คุณใช้เฉพาะ verbose ล็อกขณะที่คุณแก้ไขปัญหา เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ลบLogLevelค่าการปิดใช้งานการบันทึก verbose

บันทึกอาจบันทึกอย่างแน่นอนคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่เกี่ยวข้องกับอาการที่อธิบายในบทความนี้ การกำหนดค่าการเข้าสู่ระบบ verbose:
 1. ล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิของผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 3. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
 4. คลิกขวาการตั้งค่าชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 5. ประเภท:LogLevelเมื่อต้องการตั้งชื่อค่าใหม่ และกด enter
 6. คลิกขวาLogLevelค่าที่คุณเพิ่งสร้าง คลิกปรับเปลี่ยนประเภท:0xFFFFในการค่าdata box, and then clickตกลง.
 7. Rename the existing Setupapi.log file to Setupapi.old.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 841567 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB841567 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:841567

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com