ไม่สามารถสร้างการจัดตารางงานใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 841846 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างการจัดตารางงาน โดยใช้ตัวช่วยสร้างงานตามตารางเวลาใน Windows XP ตัวช่วยสร้างไม่ตอบสนอง ถ้าคุณเปิดตัวจัดการงาน และคลิก การโปรแกรมประยุกต์แท็บ แสดงตัวช่วยสร้างการจัดตารางงานเป็นไม่มีการตอบสนอง. ถ้าคุณคลิกการกระบวนการแท็บใน Windows Task Manager คุณค้นหาที่นั้นExplorer.exeกระบวนจะเปอร์เซ็นต์สูงสุดของรอบการ CPU กระบวนการโดยปกติจะระหว่าง 96 และเปอร์เซ็นต์รอบ CPU 99

หมายเหตุ:เมื่อต้องการเปิดตัวจัดการงาน กด CTRL + ALT + DEL

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้::
 • คุณจะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในฐานะสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้ภายใน ตัวอย่างเช่น คุณเข้าสู่ภายใต้Computer_Name\Users ที่ใดComputer_Nameมีชื่อของคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • สิทธิ์สำหรับผู้ใช้นี้และทุกคน กลุ่มถูกเอาออกจากความ NTFS แฟ้มระบบปลอดภัยให้กับรายการควบคุมการเข้าถึง (ACL) สำหรับโฟลเดอร์เมนู'เริ่ม'ในโปรไฟล์ผู้ใช้ทั้งหมด สิทธิ์เหล่านี้จะถูกเอาออกสำหรับโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดในโฟลเดอร์ของเมนู'เริ่ม'ในโปรไฟล์ผู้ใช้ทั้งหมด
ตัวอย่างเช่น นี้มักจะเกิดปัญหาหากสิทธิ์สำหรับผู้ใช้นี้และทุกคนกลุ่มได้ถูกเอาออกจากการรักษาความปลอดภัยระบบไฟล์ NTFS ACL สำหรับโฟลเดอร์เครื่องมือการจัดการในโปรไฟล์ผู้ใช้ทั้งหมด

ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อตัวช่วยสร้างการจัดตารางงานสร้างรายการของงานที่พร้อมใช้งาน ตัวช่วยสร้างสแกนตำแหน่งที่ตั้งต่าง ๆ การรวมทั้งโฟลเดอร์เครื่องมือการจัดการในโปรไฟล์ผู้ใช้ทั้งหมด ถ้าที่ตั้งเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้อง ตัวช่วยสร้างการจัดตารางงานอาจหยุดการตอบสนอง

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดของ Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
windows XP 64-บิต Edition
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  28-May-2004 21:11 5.1.2600.1536   635,392 Mstask.dll    IA-64
  11-Apr-2004 01:55 5.1.2600.1515   25,600 Mstinit.exe   IA-64
  28-May-2004 21:11 5.1.2600.1515   576,000 Schedsvc.dll   IA-64
  11-Apr-2004 03:33 5.1.2600.1515   592,896 Xpsp2res.dll   IA-64
  11-Apr-2004 04:04 5.1.2600.1515   593,408 Wxpsp2res.dll
Windows XP:
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  28-May-2004 21:07 5.1.2600.1536   259,584 Mstask.dll    
  11-Apr-2004 02:46 5.1.2600.1515   10,752 Mstinit.exe   
  28-May-2004 21:07 5.1.2600.1515   172,544 Schedsvc.dll   
  11-Apr-2004 04:04 5.1.2600.1515   593,408 Xpsp2res.dll

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คืนค่าสิทธิ์เริ่มต้น สำหรับโฟลเดอร์เมนู'เริ่ม' หรือโฟลเดอร์ย่อยที่มีสิทธิ์ในการเอาออก ตัวอย่าง การคืนค่าสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์เครื่องมือการจัดการในโปรไฟล์ผู้ใช้ทั้งหมด:
 1. ล็อกออนเข้าใช้เครื่องเป็นผู้ดูแลระบบ
 2. เริ่มการทำงานของ Windows Explorer แล้วจึง เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  C:\Documents และ Menu\Programs\ Users\Start Settings\All
 3. คลิกขวาเครื่องมือการดูแลระบบโฟลเดอร์ แล้วคลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ แล้วคลิกขั้นสูง.
 5. คลิกเพื่อเลือกนั้นสืบทอดจากแม่แบบรายการสิทธิ์ที่ใช้กับวัตถุลูก รวมเหล่านี้ ด้วยรายการที่ถูกกำหนดที่นี่อย่างชัดเจนกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกนำไปใช้.
 6. คลิกเพื่อเลือกนั้นแทนรายการการอนุญาตบนวัตถุลูกทั้งหมด ด้วยรายการที่แสดงที่นี่ซึ่งนำไปใช้กับวัตถุลูกกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกนำไปใช้.

  ข้อควรระวังถ้าคุณเลือกนั้นแทนรายการการอนุญาตบนวัตถุลูกทั้งหมด ด้วยรายการที่แสดงที่นี่ซึ่งนำไปใช้กับวัตถุลูกกล่องกาเครื่องหมาย ย่อย และแฟ้มจะมีสิทธิ์ทั้งหมดของการตั้งค่าใหม่จะเหมือนกับสิทธิ์ของวัตถุแม่ หลังจากที่คุณได้คลิกนำไปใช้หรือตกลงคุณไม่สามารถยกเลิกการดำเนินการนี้ได้ โดยการล้างกล่องกาเครื่องหมายไว้
 7. คลิกตกลงและจากนั้นสู่คอมพิวเตอร์ในฐานะสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้ในการตรวจสอบว่า คุณสามารถสร้างงานที่กำหนดเวลาไว้
หมายเหตุ:หากปัญหายังคงเกิดขึ้น คุณอาจต้องทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับโฟลเดอร์ย่อยอื่น ๆ ของโฟลเดอร์เมนู'เริ่ม'ในโปรไฟล์ผู้ใช้ทั้งหมด เมื่อต้องการตรวจสอบว่า ผู้ใช้นี้และทุกคนกลุ่มมีสิทธิ์สำหรับโฟลเดอร์ คลิกขวาที่โฟลเดอร์ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ. คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ และจากนั้น ตรวจสอบว่า การผู้ใช้และEveryoneกลุ่มที่ปรากฏอยู่ในนั้นชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้รายการ โดยค่าเริ่มต้น ออบเจ็กต์ต่อไปนี้จะแสดงรายการ:
 • (ผู้ดูแลComputer_Name\Administrators)
 • Everyone
 • (ผู้ใช้พลังงานComputer_Name\Power ที่ผู้ใช้)
 • ระบบ:
 • (ผู้ใช้Computer_Name\users)

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 841846 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbtshoot kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB841846 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:841846

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com