คำอธิบายของ Windows SharePoint Services Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 841876 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Microsoft Windows SharePoint Services ในส่วน "ความเนื้อหา" ต่อไปนี้อธิบายข้อมูลที่บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับเซอร์วิสแพ็ค

บทนำ

Microsoft Windows SharePoint Services Service Pack 1 (SP1) ให้การปรับปรุงล่าสุดไปยัง Microsoft Windows SharePoint Services windows SharePoint Services SP1 ประกอบด้วยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญและการปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณติดตั้ง (การใช้งาน) นี้ service pack ที่ให้บริการ การตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
875358คุณต้องปรับปรุงทั้งหมดในเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows SharePoint Services ในฟาร์มแห่งแบบเว็บ

รายละเอียดของ service pack

การตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขใน service pack

ไม่มีปัญหารวมอยู่ใน Windows SharePoint Services SP1 ที่ได้รับการบันทึกถูกก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ได้

windows SharePoint Services SP1 แก้ปัญหาต่อไปนี้ที่ได้รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "การร้องขอไม่ถูกต้อง" เมื่อคุณพิมพ์ //localhost ในกล่องที่อยู่ของ Microsoft Internet Explorer


เมื่อคุณพิมพ์//localhostในการที่อยู่กล่องของ Internet Explorer บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
http 400 - การร้องขอไม่ถูกต้อง
Internet Explorer


ส่วนหนึ่งของเว็บไม่ถูกเพิ่มเมื่อคุณพยายามจะเพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของเว็บเพื่อเก็บ Web Part ของคุณแบบออนไลน์


เมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของเว็บเพื่อเก็บ Web Part ของคุณแบบออนไลน์ ส่วนหนึ่งของเว็บจะไม่เพิ่ม ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าชื่อแฟ้มของส่วนหนึ่งของเว็บที่ประกอบด้วยอักขระสากลหรือเฉพาะภาษาอักขระ


การเชื่อมโยงที่รากของเว็บไซต์กำลังใช้งานไม่ได้เมื่อคุณคืนค่าฐานข้อมูล Microsoft SQL ของคุณกับ Windows SharePoint บริการเว็บไซต์คุณ


เมื่อคุณคืนค่าฐานข้อมูล Microsoft SQL ของคุณไปยังไซต์ของคุณ Windows SharePoint บริการเว็บ การเชื่อมโยงที่อยู่ในรากของเว็บไซต์ของคุณกำลังใช้งานไม่ได้


ย้ายข้อความที่จัดรูปแบบเมื่อมีการเชื่อมโยงอีกคุณครั้งฟอร์มในไซต์ของคุณ Windows SharePoint บริการเว็บ


เมื่อเชื่อมโยงอีกคุณครั้งฟอร์มใน Windows SharePoint Services เว็บไซต์ของคุณที่ประกอบด้วยการจัดรูปแบบ Rich Text, Rich Text ทั้งหมดที่มีย้ายข้อความที่จัดรูปแบบจากตำแหน่งของต้นฉบับ และปรากฏขึ้นหลังจากข้อความที่อยู่ในรูปแบบข้อความล้วน


รายการที่เก่าที่สุดเสมอไว้ครั้งแรกเมื่อคุณพยายามที่จะเรียงลำดับรายการในมุมมอง Threaded ในกระดานสนทนา


เมื่อคุณพยายามที่จะเรียงลำดับรายการในมุมมอง Threaded ในกระดานสนทนา รายการที่เก่าที่สุดอยู่ในรายการได้เสมอก่อน


คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด"เขียนข้อผิดพลาด" เมื่อคุณพยายามสำรองข้อมูลของคุณ Windows SharePoint Services เว็บไซต์ของ


เมื่อคุณพยายามที่จะสำรองข้อมูลของคุณ Windows SharePoint Services เว็บไซต์ของตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เขียนข้อผิดพลาด" และการสำรองข้อมูลไม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว


คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาด 403.1" เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างไซต์ Windows SharePoint บริการเว็บใหม่


เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างไซต์ Windows SharePoint บริการเว็บใหม่บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดของ HTTP 403.1 - Forbidden: ปฏิบัติปฏิเสธการเข้าถึง บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)


ภาษาของชุดไม่ปรากฏอยู่ในรายการภาษาที่เลือกหลังจากที่คุณติดตั้ง service pack แม่แบบ Windows SharePoint Services เฉพาะภาษา


หลังจากที่คุณติดตั้ง service pack แม่แบบ Windows SharePoint Services เฉพาะภาษา ภาษาของชุดไม่ปรากฏอยู่ในนั้นเลือกภาษารายการบนหน้าไซต์และการทำงาน


คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "แบบฟอร์มการตรวจสอบผิดพลาด" เมื่อคุณพยายามที่จะอัปโหลดแฟ้มขนาดใหญ่


เมื่อคุณพยายามที่จะอัปโหลดแฟ้มขนาดใหญ่ไปของ Windows SharePoint Services เว็บไซต์ที่ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบแบบฟอร์ม

โปรดแก้ไขข้อมูลที่คุณโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้ จึงส่งข้อมูลอีกครั้ง

URL ' Library/docname.doc อาชีพภาพไม่ถูกต้อง คุณอาจอ้างถึงแฟ้มที่ไม่มีอยู่หรือโฟลเดอร์ หรืออ้างถึงแฟ้มที่ถูกต้องหรือโฟลเดอร์ที่ไม่ได้อยู่ในเว็บปัจจุบัน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการของ Windows SharePoint Services เว็บไซต์ของ การรายการแนะนำ windows SharePoint Services ของผู้ดูแลระบบ. เมื่อต้องการดูรายการแนะนำ windows SharePoint Services ของผู้ดูแลระบบไปต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a637eff6-8224-4b19-a6a4-3e33fa13d230


คุณไม่สามารถค้นหาอดีตหรือเหตุการณ์ในอนาคตเมื่อคุณพยายามค้นหาในไซต์ของคุณ Windows SharePoint บริการเว็บ


เมื่อคุณพยายามที่จะค้นหาในไซต์ของคุณ Windows SharePoint บริการเว็บ คุณไม่สามารถหาอดีตหรือเหตุการณ์ในอนาคต ผลลัพธ์การค้นหากลับเฉพาะเหตุการณ์ถัดไป


The Web site is provisioned when you install an update to a Windows SharePoint Services server


When you install an update to a Windows SharePoint Services server that contains a non-provisioned Web site, the Web site is provisioned by the update.


Stopped Microsoft Internet Information Services (IIS) services restart after you install the update to Windows SharePoint Services


When you install an update to a Windows SharePoint Services server that has some IIS services stopped, those services may restart automatically after you install the update.


Microsoft FrontPage quits unexpectedly when you open a Windows SharePoint Services Web page


FrontPage may quit unexpectedly when you try to open a Windows SharePoint Services Web page that contains a URL to an image that starts with certain characters and that contains more spaces in the URL than the length of the file name of the image.


FrontPage quits unexpectedly when you publish a disk-based Web site


When you publish a disk-based Web site in FrontPage that contain pages that have a theme applied and that have a page banner, FrontPage may quit unexpectedly, and you receive an error message.


An incorrect service pack level may appear in Microsoft Office programs when you install an update that contains the Mso.dll file


When you install an update that contains the Mso.dll file, an incorrect service pack level may appear in theเกี่ยวกับdialog box of a Microsoft Office program such as FrontPage. This service pack corrects this issue by using the earliest date of the Mso.dll file that is installed on your computer.


Certificate expiration dates are earlier than expected for some Windows SharePoint Services files


After you install an update to Windows SharePoint Services, some files, such as the Sqmsto.dll and the Sqmstoup.dll files, may have an earlier certificate expiration date than you expect.


UserInfo field is corrupted on the homepage of a user who was added by using a Microsoft Windows group


When you locate a home page for a user who was added to Windows SharePoint Services by using a Microsoft Windows group, theUserInfofield for that user appears to be corrupted.


"Access Violation" error message


You receive an access violation error message when multiple threads access the same document at the same time in a Windows SharePoint Services Web site. This issue may occur if the following functions access the same document at the same time:
 • Put
 • เรียกดู
 • Copy
 • เปลี่ยนชื่อ
 • PropFind
 • Unlock


"Not authorized" error message


When you locate a Windows SharePoint Services Web site by typing//localhostในการที่อยู่box of Internet Explorer on a Windows Server 2003-based computer, you receive the following error message:
You are not authorized to view this page.


Text that contains extended characters is not pasted in a new announcement


When you try to paste text in the body of a new announcement in a Windows SharePoint Services Web site, text that contains extended characters is not pasted.


Non-breaking space in the file properties corrupts the XML file in Windows SharePoint Services


When you type a non-breaking space in the properties of a file in a Windows SharePoint Services Web site and then save the changes to the XML file, the file is corrupted and the following programs cannot read the file:
 • Microsoft Word
 • Internet Explorer
 • Any XML reader


ปัญหาที่ทราบ

Known issues during installation of the service pack
875366"This system does not have required products" error message when you install Windows SharePoint Services Service Pack 1
875339ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่มีการปรับปรุงถูกติดตั้ง" เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows SharePoint Services Service Pack 1 จากเว็บไซต์ Windows Update


ปัญหาที่ทราบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค
871149หมายเลขรุ่นที่อยู่ในการตั้งค่าไซต์จะไม่ปรับปรุงเป็น 6.0.2.6361 หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows SharePoint Services Service Pack 1
841216"0x80040E14" หรือ "HTTP 500" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเชื่อมต่อของคุณ Windows SharePoint Services เว็บไซต์ของหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows SharePoint Services เซอร์วิสแพ็คหรือการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

รายละเอียดของการติดตั้ง

ดาวน์โหลด และติดตั้ง service pack

windows SharePoint SP1 บริการ พร้อม ด้วยคำแนะนำในการติดตั้งและกลยุทธ์การปรับใช้ จะพบในศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ เมื่อต้องการดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็คนี้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=875DA47E-89D5-4621-A319-A1F5BFEDF497

ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค

เซอร์วิสแพ็คประกอบด้วยรุ่นที่ปรับปรุงแฟ้มที่ใช้ต่อไปนี้:
File name             Version     Date     Time  Size
--------------------------------------------------------------------------------
Configup.sql                    06-Nov-2003 00:05    137 
Docicon.xml                    12-Jul-2003 01:31   6,906
Dw20.adm                      10-Oct-2002 07:44   34,066 
Dw20.exe              11.0.5515.0   21-Jul-2003 11:08  620,088 
Dwdcw20.dll            11.0.5904.0   10-Nov-2003 11:52   39,952 
Dwintl20.dll            11.0.5510.0   14-Jul-2003 21:53  109,120 
Dwtrig20.exe            11.0.5904.0   10-Nov-2003 11:52   34,832 
Fpencode.dll            2003.1100.5510 14-Jul-2003 21:51   87,104 
Fpext.msg                     12-Jul-2003 01:14  152,403 
Homepage.gif                    20-Jan-2003 12:58   5,384 
Microsoft.tmltrans.interface.dll  11.0.5510.0   14-Jul-2003 22:32   15,976
Mtgredir.asx                    04-Mar-2004 01:11   1,887 
Onetutil.dll            11.0.6361.0   04-Jun-2004 00:54 1,410,248 
Ows.css                      01-Aug-2003 00:54   34,684 
Ows.js                       14-Jul-2003 22:05  397,091 
Owssvr.dll             11.0.6361.0   04-Jun-2004 00:54 2,218,688 
Schema.xml                     12-Jul-2003 01:40  160,598 
Settings.gif                    04-Mar-2003 10:23   2,355 
Setup.htm                     20-Feb-2003 18:06   19,697 
Spdisco.asx                    12-Jul-2003 02:03   4,791 
Splogo.gif                     31-Mar-2003 16:48    589 
Sqmcfg.dll             11.0.6354.0   08-May-2004 10:19  178,888 
Sqmcfgup.dll            11.0.6354.0   08-May-2004 10:19   13,512 
Sqmsto.dll             11.0.6358.0   04-Jun-2004 00:35 2,194,120 
Sqmstoup.dll            11.0.6358.0   04-Jun-2004 00:35 2,128,584 
Store.sql                     02-Jun-2004 01:40 1,110,439 
Storeup.sql                    02-Jun-2004 01:40 1,076,607 
Stsadm.exe             11.0.6361.0   23-Jun-2004 22:23  137,920
Stsmmc.dll             11.0.6353.0   27-Apr-2004 23:21  162,496
Stssoap.dll            11.0.6361.0   23-Jun-2004 22:22  203,464 
Stswel.dll             11.0.6361.0   04-Jun-2004 00:57 1,051,328 
Treehelp.txt                    25-Apr-2000 10:58     42
คุณไม่มีการติดตั้ง service pack นี้ถ้าคุณมีรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้มที่ระบุไว้ในตาราง

ข้อมูลแฟ้ม MSP สำหรับผู้ดูแล

windows SharePoint Services SP1 ขึ้นของแฟ้มเต็ม Windows Installer โปรแกรมปรับปรุงแฟ้ม (แฟ้ม MSP) ที่รวมอยู่ในแฟ้มที่ปฏิบัติการได้เอง แฟ้ม MSP ต่อไปนี้คือกระจายใน service pack นี้:
Wsssp1ff.msp

รายละเอียดของลายเซ็นข้อผิดพลาด

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Microsoft FrontPage พบปัญหา และจำเป็นต้องปิด We are sorry for the inconvenience.

หากต้องการดูว่ารายงานข้อผิดพลาดนี้มีข้อมูลใด ให้ คลิกที่นี่
เมื่อคุณดูข้อมูลในรายงานข้อผิดพลาด รายงานประกอบด้วยลายเซ็นข้อผิดพลาดที่คล้ายกับลายเซ็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  Application name Application version Module name  Module version Offset
  -----------------------------------------------------------------------------

  Frontpg.exe    11.0.5516.0     Fpsrvutl.dll 11.0.5523.0   0000557a

  Frontpg.exe    11.0.5516.0     Fpsrvutl.dll 11.0.5523.0   00005ccc
นอกจากนี้ อื่น ๆ รุ่นของโปรแกรม รุ่นของโมดูล และ offsets จะเป็นไป

รุ่นวางจำหน่ายต้นฉบับของ Windows SharePoint Services ไม่มีฟังก์ชันในตัวที่ช่วยให้คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเช่นโปรแกรมแก้ไขด่วน ดังนั้น คุณไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุง Windows SharePoint Services เช่นโปรแกรมแก้ไขด่วนบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้รุ่นวางจำหน่ายต้นฉบับของ Windows SharePoint Services ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows SharePoint Services คุณต้องติดก่อนตั้ง Windows SharePoint Services SP1สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
891060คุณได้รับข้อความแสดงข้อความ "โปรแกรมปรับปรุงการปรับรุ่นไม่สามารถติดตั้งบริการ Windows Installer" เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows SharePoint Services บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้รุ่นวางจำหน่ายต้นฉบับของ Windows SharePoint Services

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 841876 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services
Keywords: 
kbgetsp kbtshoot kbfix kbupdate kbmt KB841876 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:841876

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com