ไม่ใช้ภาษาที่ระดับสูง ไลบรารี frameworks เครื่องเสมือน หรือ runtimes ในกระบวนการที่ระบบปฏิบัติการหลัก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 841927 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

เราขอแนะนำว่า คุณใช้เฉพาะภาษา C และ APIs Win32 สำหรับเพิ่มในไปป์ใด ๆ ที่โหลด โดยการประมวลผลของระบบปฏิบัติการหลัก ตัวอย่างที่สองของกระบวนการที่ระบบปฏิบัติการหลักที่มีการ Winlogon.exe และ Lsass.exe

ลักษณะการทำงานของทุกภาษาพื้นฐาน กรอบงาน หรือรันไทม์ในคอมโพเนนต์ที่โหลด โดยการประมวลผลของระบบปฏิบัติการหลักที่ไม่ได้กำหนดไว้ได้ ออกแบบตัวอย่างเช่น Framework Microsoft .NET และรันไทม์ภาษาทั่วไปได้ไม่มาทำงานในบริบทของกระบวนการที่ระบบปฏิบัติการหลัก ต่อไปนี้คือ รายการบางส่วนของภาษาพื้นฐาน frameworks และ runtimes ที่ undefined ลักษณะการทำงานในบริบทของกระบวนการที่ระบบปฏิบัติการหลัก:
 • ภาษาของกรอบการทำงานของ.NET
  • c#
  • visual Basic .NET
  • ส่วนต่อขยายที่มีการจัดการสำหรับ c ++
 • Common Language Runtime
 • จาวา
 • รูปแบบของวัตถุคอมโพเนนต์ของ Microsoft (COM)
 • Microsoft COM +
 • Microsoft แจกจ่ายส่วนประกอบของรูปแบบของวัตถุ (DCOM)
 • ระดับชั้นมูลฐาน Microsoft (MFC)
 • กรอบการทำงานของไลบรารีแม่แบบ ActiveX ของ Microsoft (ATL)

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถเสียบค่าคอมโพเนนต์ต่อไปนี้เพื่อประมวลผลของระบบ Winlogon:
 • การระบุและการรับรองความถูกต้อง (Gina) DLL ที่แสดงเป็นรูปภาพ
 • แพคเกจการแจ้งเตือนของ winlogon
คุณสามารถเสียบค่าคอมโพเนนต์ต่อไปนี้เพื่อประมวลผลของระบบในระบบความปลอดภัยผู้ให้บริการ (LSASS):
 • ตัวกรองรหัสผ่าน
 • ผู้ให้บริการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย (SSPs)
 • แพคเกจการรับรองความถูกต้องแบบกำหนดเอง
 • แพคเกจ subauthentication แบบกำหนดเอง
 • โหมดความปลอดภัยผู้ให้บริการออก (LSA) ท้องถิ่นให้เข้ารหัสลับบริการบริการ (CSPs), เช่นสถานี Secure (SChannel) CSP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 841927 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition
 • Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition
 • Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C++ 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# 2005 Express Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic 2005
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual J# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft .NET Framework 2.0
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 1.0
Keywords: 
kbsweptvs2008 kbinfo kbmt KB841927 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:841927

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com