รหัสเหตุการณ์ 9646 ถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ของคอมพิวเตอร์ Exchange Server 2003 เมื่อไคลเอนต์เปิดเซสชัน MAPI จำนวนมาก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 842022 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange Server 2003 เหตุการณ์ที่คล้ายกับเหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในโปรแกรมประยุกต์ที่ล็อก:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeIS
ประเภทเหตุการณ์: ทั่วไป
ID เหตุการณ์: 9646
คำอธิบาย::
การปิดเซสชัน Mapi " / o =องค์กร:/ou =กลุ่มผู้ดูแล/cn =ผู้ รับ/cn =ผู้รับ"เนื่องจากเกินจำนวนสูงสุดของวัตถุ 32 ชนิด"เซสชัน"

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ใน Microsoft Office Outlook 2003:
ไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์อีเมลการเริ่มต้นของคุณ คอมพิวเตอร์ Microsoft Exchange Server ไม่พร้อมใช้งาน อาจมีปัญหาเครือข่าย หรือ Microsoft Exchange Server ไม่ทำสำหรับการบำรุงรักษา

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้::
 • คุณได้ติดตั้ง Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1) บนคอมพิวเตอร์ Exchange Server
 • โปรแกรมที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เปิดเซสชัน MAPI จำนวนมากไปยังคอมพิวเตอร์ Exchange Server หมายเลขของเซสชัน MAPI มีขนาดใหญ่กว่าขีดจำกัดที่อนุญาต
 • คุณใช้ Microsoft Office Outlook 2007 และคุณเพิ่มกล่องจดหมายเพิ่มเติมที่มีขนาดใหญ่โปรไฟล์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้ากล่องจดหมายเพิ่มเติมประกอบด้วยมากกว่าหนึ่ง thousand โฟลเดอร์
exchange Server 2003 SP1 imposes ข้อจำกัดของจำนวนที่ใช้ในการเซสชัน MAPI อนุญาตต่อผู้ใช้ โดยค่าเริ่มต้น จำนวนสูงสุดของเซสชัน MAPI อนุญาตต่อผู้ใช้ถูกกำหนดเป็นค่าเลขฐานสิบหก 0x20 หลังจากที่คุณใช้ Exchange Server 2003 SP1

หมายเหตุ:ค่าเลขฐานสิบหก 0x20 แปลงค่า 32 เป็นเลขฐานสิบ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เราขอแนะนำว่า คุณก่อนกำหนดว่า ขีดจำกัดของเซสชัน MAPI ถึงเนื่องจากความ abuse อาจเกิดขึ้น เนื่องจากมีเพิ่มกล่องจดหมายเพิ่มเติมที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นผลลัพธ์ของจุดบกพร่อง ในโปรแกรมไคลเอนต์ หรือเนื่องจาก การออกแบบโปรแกรมไคลเอนต์

หากปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากกล่องจดหมายที่มีขนาดใหญ่ถูกเพิ่มไปยังโปรไฟล์โหมด Cached Exchange ใน Outlook 2007 คุณสามารถปิดใช้งานคุณลักษณะเริ่มต้น Outlook 2007 ใหม่ที่เป็นสาเหตุของปัญหานี้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หมายเหตุ:เมื่อคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันในขณะที่คุณกำลังทำงานแบบออฟไลน์ โดยการใช้ของโหมด Cached Exchange ส่วนกำหนดค่าได้
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกบัญชีการตั้งค่า.
 2. คลิกบัญชีผู้ใช้ Exchange Server และจากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลง.
 3. คลิกการตั้งค่าเพิ่มเติม.
 4. ในการขั้นสูงแท็บ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นดาวน์โหลดโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน (แยกโฟลเดอร์จดหมาย)กล่องกาเครื่องหมาย
 5. คลิกตกลงคลิกถัดไปแล้ว คลิกเสร็จสิ้น.
หากปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากมีปัญหาที่เกิดขึ้นในโปรแกรมไคลเอนต์ หรือเนื่องจาก การออกแบบโปรแกรมไคลเอนต์ เราขอแนะนำให้ คุณติดต่อผู้ขายเพื่อกำหนดว่า คุณสามารถใช้หนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้:
 • การขอรับการแก้ไข
 • สถานะการเก็บข้อมูลของมุมมองให้สิทธิการอนุญาตไปบัญชีภายใต้ซึ่งโปรแกรมทำงาน

  หมายเหตุ:โปรแกรมที่ทำงานภายใต้บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เหล่านี้ไม่ได้รับผลกระทบ โดยการจำกัดการเซสชันต่อผู้ใช้ของ MAPI
เมื่อต้องการให้สิทธิการดูสถานะการเก็บข้อมูลสิทธิ์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใน Exchange System Manager, Exchange Server คลิกขวาที่วัตถุหรือเก็บกล่องจดหมายที่คุณต้อง การให้สิทธิ์ที่ แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 2. คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ
 3. คลิกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการให้สิทธิ์ที่

  ถ้าไม่มีอยู่ในบัญชี คลิกaddคลิกชื่อบัญชี คลิกaddแล้ว คลิกตกลง.
 4. ภายใต้การอนุญาตให้คอลัมน์ คลิกเพื่อเลือกนั้นดูสถานะการเก็บข้อมูลกล่องกาเครื่องหมาย ถ้ากล่องกาเครื่องหมายนี้ไม่ได้เลือกไว้
 5. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการอนุญาตที่ไม่จำเป็น และจากนั้น คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:คุณอาจต้องทำตามขั้นตอนนี้ถ้าคุณคลิกaddเมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ในขั้นตอนที่ 3 This is because every check box in theอนุญาตให้column was selected when you added the account in step 3.
If you cannot obtain a fix, and if you cannot configure the account to run together with View Information Store Status permissions, you can adjust the number of MAPI sessions per user that are permitted by configuring the registry settings. If you do this, try to determine the minimum value that you can use so that the client program can run without problems. If you raise the limit too high, the client program might affect the performance of the Exchange Server computer.

If this issue occurs after you install the Scalable Networking pack or Windows 2003 Service Pack 2, see the following article in the Microsoft Knowledge Base:

936594You may experience network-related problems after you install Windows Server 2003 SP2 or the Scalable Networking Pack on a Windows Server 2003-based computer

ข้อมูลเพิ่มเติม

To change the value of the maximum permitted MAPI sessions per user from the default, you can configure the Maximum Allowed Sessions Per User registry entry. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
 3. ถ้าการMaximum Allowed Sessions Per Userentry does not exist, do the following:
  1. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  2. ประเภท:Maximum Allowed Sessions Per Useras the entry name, and then press ENTER.
 4. คลิกขวาMaximum Allowed Sessions Per Userรายการ แล้วคลิกปรับเปลี่ยน.
 5. คลิกฐานสิบ, type the value that you want to set in theข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
 6. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 7. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 8. คลิกการMSExchange Information Store serviceแล้ว คลิกRestart Service.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 842022 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB842022 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:842022

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com