รายการย่อยสำหรับ MDAC 2.5 Service Pack 3 (2.53.6200.2)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 842176
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงรายการวางจำหน่ายของ Microsoft ข้อมูลการเข้าถึงส่วนประกอบ (MDAC) 2.5 Service Pack 3 (SP3) และประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ MDAC 2.5 SP3 ต่อไปนี้:
  • ความต้องการกำหนดค่าต่ำสุดสำหรับ MDAC 2.5 SP3
  • คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ MDAC 2.5 SP3
  • ปัญหาที่พบกับ MDAC 2.5 SP3
  • แก้ปัญหาสำคัญของ MDAC 2.5 SP3
  • รายการของแฟ้มที่จะรวมอยู่ใน MDAC 2.5 SP3 และรุ่นของแฟ้มเหล่านี้

บทนำ

รายการนี้ออกใช้ไปยังอินเทอร์เน็ตรุ่น MDAC 2.5 SP3 (2.53.6200.2) รายการนี้รายการย่อยถามคำถามเกี่ยวกับ MDAC 2.5 SP3 บ่อย ๆ และอธิบายถึงปัญหาที่พบกับ MDAC 2.5 SP3 รายการนี้ออกนอกจากนี้ยังแสดงแฟ้มทั้งหมดที่รวมอยู่ใน MDAC 2.5 SP3 และรุ่นที่สอดคล้องกันของแฟ้มเหล่านี้แสดงรายการนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง ลบ การปรับรุ่น และ downgrading MDAC รุ่น ไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN):
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms810805.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดรุ่น MDAC ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/data/aa937730.aspx

หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์

MDAC 2.5 SP3 (2.53.6200.2), 2002 พฤศจิกายน

ฟังก์ชันการวางจำหน่าย

รุ่นนี้ให้ โดยตรงกับที่ชน MDAC ที่มาพร้อมกับ Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) รุ่นเดียวกัน

vehicle การจัดส่งออก

เมื่อต้องการดาวน์โหลด MDAC 2.5 SP3 (2.53.6200.2), แวะไป MSDN ต่อไปนี้เว็บไซต์:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/data/aa937695.aspx

เติมข้อมูล

MDAC 2.5 SP3 (2.53.6200.2) พร้อมใช้งานในภาษาต่อไปนี้:
  • ภาษาอังกฤษของสหรัฐอเมริกา
  • จีน (ดั้งเดิม และประยุกต์)
  • เยอรมัน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาเกาหลี

อ้างอิง

MDAC 2.5 SP3 (2.53.6200.2) จะขึ้นอยู่กับ Microsoft Internet Explorer รุ่น 3.02 หรือในภายหลัง

คุณลักษณะใหม่

MDAC 2.5 SP3 (2.53.6200.2) ไม่ได้นำออกใช้ลักษณะการทำงานใหม่

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ MDAC 2.5 SP3

Q1: ตำแหน่งที่ฉันสามารถค้นหาบทความฐานความรู้ของ Microsoft (KB) ที่ระบุสำหรับ MDAC 2.5 SP3 หรือไม่

A1::คุณสามารถค้นหาชนฐานความรู้สำหรับหมายเลขบทความ 810656

หมายเหตุ:คุณต้องค้นหา Microsoft Knowledge Base สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเฉพาะ ไม่ใช่ สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจุดบกพร่องเท่านั้น บทความเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นหลายอธิบายบักถาวรหรือบักที่รู้จักในรุ่นผลิตภัณฑ์

เมื่อต้องการค้นหาฐานความรู้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com
Q2: ตำแหน่งที่มีเอกสารประกอบของออปเจ็กต์ข้อมูล ActiveX (ADO) หรือไม่

A2::เอกสารประกอบ ADO ก่อนหน้าและ Kits พัฒนาซอฟต์แวร์ MDAC (SDKs) ถูกโรเข้า SDK แพลตฟอร์มที่ เมื่อต้องการดาวน์โหลด Platform SDK แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/msdownload/platformsdk/sdkupdate/default.htm
Q3: ทำโปรแกรมติดตั้ง MDAC 2.5 SP3 สนับสนุนย้อนกลับหรือไม่

A3::ไม่มี ตามโปรแกรมติดตั้งไม่สนับสนุนย้อนกลับ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมติดตั้งไม่ได้สนับสนุนย้อนกลับระหว่างการติดตั้งถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

Q4: มีสนับสนุนใน Microsoft Windows 3.1 หรือ Microsoft Windows NT SP3 2.5 MDAC 3.51 หรือไม่

A4::ไม่มี MDAC 2.5 SP3 ไม่สนับสนุนบนแพลตฟอร์มเหล่านี้

Q5: วิธีทำฉันติดตั้ง MDAC 2.5 SP3 บน Windows 2000 หรือไม่

A5::mdac 2.5 SP3 ติดตั้ง ด้วย Windows 2000 SP3 และได้รับการป้องกัน โดยการป้องกันแฟ้มระบบ โปรดสังเกตว่า คุณสามารถเอาเฉพาะออก MDAC 2.5 SP3 จาก Windows 2000 โดยการเอา Windows 2000 SP3

Q6: ทำ MDAC 2.5 SP3 รันบน Windows 9 x และ Windows NT 4.0 หรือไม่

A6::ใช่ MDAC 2.5 SP3 ทำงาน และสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://msdn.microsoft.com/data/Default.aspx
Q7: สามารถโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Microsoft Access ODBC ไดรเวอร์ 3.51 มีปัญหาในการติดตั้งใหม่ทั้งหมดของ Windows 2000 และการติดตั้งใหม่ทั้งหมดของ MDAC 2.5 SP3 หรือไม่

A7::เนื่องจาก MDAC 2.5 SP3 ไม่ติดตั้งโปรแกรมควบคุม ODBC Access 3.51you อาจต้องปรับรุ่นเป็น Microsoft Access ODBC ไดรเวอร์ 4.0 ถ้าโปรแกรมประยุกต์ของคุณใช้รุ่น 3.51 ของโปรแกรมควบคุมFor additional information about this issue and about changes that may affect your products, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
237994MDAC upgrade issues with Access ODBC Driver

Known issues with MDAC 2.5 SP3 (2.53.6200.2)

There are no known issues with MDAC 2.5 SP3.

File list for MDAC 2.5 SP3 (2.53.6200.2)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่น (x86)คำอธิบาย:
12520437.cpxN/Aตัวแปลหน้ารหัสของ sql Server
12520850.cpxN/Aตัวแปลหน้ารหัสของ sql Server
Adcjavas.incN/AADC/RDS JavaScript include file
Adcvbs.incN/AVBScript ADC/RDS รวมแฟ้ม
Adojavas.incN/Aado JavaScript รวมแฟ้ม
Adovbs.incN/AADO VBScript include file
Advpack.dllNot specified.Advanced .inf installer
Asycfilt.dll2.40.4277.1OLE 2.40 for Windows NT and Windows 95 operating systems
Cabinet.dll1.0.603.4Cabinet file API
Cliconf.hlpN/Aไคลเอนต์ของ sql Server แฟ้มวิธีใช้การตั้งค่าคอนฟิก
Cliconfg.DLL1999.10.20.1ไคลเอ็นต์ยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิก
Cliconfg.exe1999.10.20.1ไคลเอ็นต์ยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิก
Dbmsadsn.dll1999.10.20.0Pipes Net DLL for SQL clients
Dbmsrpcn.dll1999.10.20.1RPC Net-Library
Dbmsshrn.dll1999.10.20.0RPC Net-Library
Dbmssocn.dll1999.10.20.0Net DLL for SQL Server
Dbmsspxn.dll1999.10.20.0NWLINK SPX Winsock Net-Library
Dbmsvinn.dll1999.10.20.1VINES Net-Library
Dbnmpntw.dll1999.10.20.1Pipes Net DLL for SQL clients
Drvvfp.chmN/AVisual FoxPro ODBC driver HTML help
Ds16gt.dll3.510.3711.0ODBC 16-bit driver setup generic thunking
Ds32gt.dll3.520.6200.0Data Access - ODBC driver setup generic thunking
Expsrv.dll6.0.72.9414Basic for Applications Runtime - Expression Service
Handler.regN/A.reg file for setting up default RDS handler
Handsafe.regN/A.reg file for making RDS always runs with a safe handler
Handunsf.regN/A.reg file for making RDS not require a safe Handler
Instcat.sqlN/ASQL Server stored procedure catalog updater
Mdacrdme.htmN/AMDAC release notes
Msadce.dll2.53.6200.0Data Access - OLE DB cursor engine
Msadcer.dll2.53.6200.0Data Access - OLE DB cursor engine Resources
Msadcf.dll2.53.6200.0Data Access - Remote Data Services data factory
Msadcfr.dll2.53.6200.0Data Access - Remote Data Services data factory resources
Msadco.dll2.53.6200.0Data Access - Remote Data Services data control
Msadcor.dll2.53.6200.0Data Access - Remote Data Services data control resources
Msadcs.dll2.53.6200.0Data Access - Remote Data Services ISAPI library
Msadds.dll2.53.6200.0Data Access - OLE DB data shape provider
Msaddsr.dll2.53.6200.0Data Access - OLE DB data shape provider resources
Msader15.dll2.53.6200.0Data Access - ActiveX Data Objects resources
Msado15.dll2.53.6200.0Data Access - ActiveX Data Objects
Msado20.tlb2.53.6200.0Data Access - ActiveX Data Objects 2.0 type library
Msado21.tlb2.53.6200.0ข้อมูลการเข้าถึง - ไลบรารีชนิด 2.1 วัตถุข้อมูล ActiveX
Msadomd.dll2.53.6200.0ข้อมูลการเข้าถึง - ActiveX ข้อมูลวัตถุ (multi-dimensional)
Msador15.dll2.53.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - วัตถุ ActiveX ข้อมูล
Msadox.dll2.53.6200.0ข้อมูลการเข้าถึง - ส่วนขยายของออปเจ็กต์ข้อมูล ActiveX
Msadrh15.dll2.53.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - การช่วยเหลือ rowset ActiveX ข้อมูลวัตถุ
Mscpxl32.dll3.60.3.20ตัวแปลหน้ารหัสของ odbc
Msdadc.dll2.53.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - OLE DB stub แปลงข้อมูล
Msdaenum.dll2.53.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - OLE DB ราก stub แจงนับ
Msdaer.dll2.53.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - OLE DB stub คอลเลกชันของข้อผิดพลาดใน
Msdamg9x.dll2.53.6200.0ข้อมูลการเข้าถึง - การโยกย้าย Win98 DLL
Msdaora.dll2.53.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - OLE ผู้ให้บริการของ DB สำหรับ Oracle
Msdaosp.dll2.53.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - OLE ผู้ให้บริการแบบธรรมดาของฐานข้อมูล
Msdaprsr.dll2.53.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - OLE ทรัพยากรที่มีอยู่บริการ DB
Msdaprst.dll2.53.6200.0เข้าถึงข้อมูล - OLE บริการที่มีอยู่ DB
Msdaps.dll2.53.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - OLE DB ส่วนย่อยอินเทอร์เฟซ proxies/ก่อน
Msdarem.dll2.53.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - OLE ผู้ให้บริการระยะไกลของฐานข้อมูล
Msdaremr.dll2.53.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - OLE ทรัพยากรที่ผู้ให้บริการระยะไกล DB
Msdart32.dll2.53.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - OLE ตามปกติรันไทม์ของฐานข้อมูล
Msdasc.chmN/Aแฟ้มวิธีใช้ HTML ของคอมโพเนนต์ของบริการ ole DB
Msdasc.dll2.53.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - OLE DB stub คอมโพเนนต์บริการ
Msdasql.dll2.53.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - OLE ผู้ให้บริการฐานข้อมูลสำหรับโปรแกรมควบคุม ODBC
Msdasqlr.dll2.53.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - OLE ผู้ให้บริการฐานข้อมูลสำหรับทรัพยากรโปรแกรมควบคุม ODBC
Msdatl2.dll2.53.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - OLE DB ใช้งานการสนับสนุนตามปกติ
Msdatsrc.tlb9.0.6200.0ข้อมูลการเข้าถึง - อินเทอร์เฟซแหล่งข้อมูล
Msdatt.dll2.53.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - OLE DB บริการที่ตารางชั่วคราว
Msdaurl.dll9.1.6020.0การเข้าถึงข้อมูล - stub OLE DB RootBinder
Msdfmap.dll2.53.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - การจัดการโรงงานข้อมูล
Msdfmap.iniN/Aแฟ้ม.ini สำหรับการกำหนดค่าตัวจัดการ RDS เริ่มต้น
Msexch40.dll4.0.5325.0การแลกเปลี่ยนเจ็ตดัชนีวิธีเข้าถึงโดยลำดับ (ISAM)
Msexcl40.dll4.0.5919.0jet Microsoft Excel ISAM
Msjet40.dll4.0.6318.0ไลบรารีของโปรแกรมเจ็ต
Msjeto ~ 1.dll4.0.5919.0ผู้ให้บริการ ole DB สำหรับ Jet
Msjint40.dll4.0.2927.2ฐานข้อมูลเจ็ตโปรแกรม DLL นานาชาติ
Msjro.dll2.53.6200.0เจ็ตและการจำลองแบบวัตถุ
Msjter40.dll4.0.2927.2ข้อผิดพลาดโปรแกรมฐานข้อมูลเจ็ต DLL
Msjtes40.dll4.0.5914.0บริการนิพจน์เจ็ต
Msltus40.dll4.0.5325.0jet Lotus 1-2-3 ISAM
Msorcl32.chmN/Aโปรแกรมควบคุม ODBC ของ oracle วิธีใช้แฟ้ม (HTML ที่คอมไพล์แล้ว)
Msorcl32.dll2.573.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - การโปรแกรมควบคุม ODBC สำหรับ Oracle
Mspbde40.dll4.0.5325.0paradox เจ็ต ISAM
Msrd2x40.dll4.0.4910.0ISAM สีแดง
Msrd3x40.dll4.0.4325.0ISAM สีแดง
Msrecr40.dll4.0.2927.2Jet98
Msrepl40.dll4.0.6226.0ไลบรารีการจำลองแบบ
Mstext40.dll4.0.5325.0ข้อความเจ็ต ISAM
Msvcirt.dll6.0.8168.0ไลบรารีรันไทม์ของ c ++
Msvcrt.dll6.0.8397.0ไลบรารีรันไทม์ c
Mswdat10.dll4.0.3829.2ตารางการเรียงลำดับเจ็ต
Mswstr10.dll4.0.3829.2ไลบรารีการเรียงลำดับเจ็ต
Msxactps.dll2.53.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - OLE ส่วนย่อย DB ธุรกรรม proxies/ก่อน
Msxbde40.dll4.0.5427.0xBASE เจ็ต ISAM
Mtxdm.dll1999.6.902.0ใช้ MTS เชื่อมต่อร่วม - ตัวจัดการโปรแกรมควบคุม ODBC
Mtxoci.dll1999.6.854.0MTS - Oracle OCI
Odbc16gt.dll3.510.3711.0odbc 16 บิตทั่วไป thunking
Odbc32.dll3.520.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - ODBC ตัวจัดการโปรแกรมควบคุม
Odbc32gt.dll3.520.6200.0ข้อมูลการเข้าถึง - ODBC โปรแกรมควบคุมแบบทั่วไป thunk
Odbcad32.exe3.520.6200.0ข้อมูลการเข้าถึง - ODBC ผู้ดูแลระบบ
Odbcbcp.dll3.70.9.61bcp สำหรับ ODBC
Odbcconf.dll3.520.6200.1ข้อมูลการเข้าถึง - โปรแกรมการกำหนดค่าโปรแกรมควบคุม ODBC
Odbcconf.exe3.520.6200.1ข้อมูลการเข้าถึง - โปรแกรมการกำหนดค่าโปรแกรมควบคุม ODBC
Odbcconf.rspN/Aการเข้าถึงข้อมูล - แฟ้มการกำหนดค่าโปรแกรมควบคุม ODBC
Odbccp32.cpl3.520.6200.0การเข้าถึงข้อมูล'แผงควบคุม ODBC '
Odbccp32.dll3.520.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - การติดตั้ง ODBC
Odbccr32.dll3.520.6200.0ข้อมูลการเข้าถึง - ไลบรารีการเคอร์เซอร์ ODBC
Odbccu32.dll3.520.6200.0ข้อมูลการเข้าถึง - ไลบรารีการเคอร์เซอร์ ODBC
Odbcinst.chmN/Aวิธีใช้ odbc HTML
Odbcint.dll3.520.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - ODBC ทรัพยากร
Odbcjet.chmN/Aวิธีใช้ HTML ของ ODBC เจ็ต
Odbcji32.dll4.0.6200.0โปรแกรมควบคุมเดสก์ท็อปของ odbc ชุด 3.5
Odbcjt32.dll4.0.6200.0โปรแกรมควบคุมเดสก์ท็อปของ odbc ชุด 3.5
Odbcstf.dll3.520.6200.1การเข้าถึงข้อมูล - ODBC ไลบรารีการกระทำแบบกำหนดเอง
Odbctrac.dll3.520.6200.0ข้อมูลการเข้าถึง - ติดตามตัวจัดการโปรแกรมควบคุม ODBC
Oddbse32.dll4.0.6020.0โปรแกรมควบคุม odbc (3.0) สำหรับกับ DBase
Odexl32.dll4.0.6020.0โปรแกรมควบคุม odbc (3.0) สำหรับ Excel
Odfox32.dll4.0.6020.0โปรแกรมควบคุม odbc (3.0) สำหรับ Microsoft FoxPro
Odpdx32.dllodpdx32.dllโปรแกรมควบคุม odbc (3.0) สำหรับ Paradox
Odtext32.dll4.0.6020.0โปรแกรมควบคุม odbc (3.0) สำหรับแฟ้มข้อความ
Oleaut32.dll2.40.4277.1ole 2.40 สำหรับ Windows NT และ Windows 95 ระบบปฏิบัติการ
Oledb32.dll2.53.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - OLE บริการหลักฐานข้อมูล
Oledb32a.dll2.53.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - OLE ทรัพยากรที่หลักของบริการ DB
Oledb32r.dll2.53.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - OLE ทรัพยากรที่หลักของบริการ DB
Oledb32x.dll2.53.6200.0การเข้าถึงข้อมูล - OLE ส่วนขยายฐานข้อมูล
Oledbjvs.incN/Aole DB JavaScript รวมแฟ้ม
Oledbvbs.incN/Aole DB VBScript รวมแฟ้ม
Olepro32.dll5.0.4277.1ole 2.40 สำหรับ Windows NT และ Windows 95 ระบบปฏิบัติการ
Sqloledb.dll7.1.9.61ผู้ให้บริการฐานข้อมูล ole สำหรับ SQL Server
Sqlsodbc.hlpN/Aวิธีใช้ของ ODBC เซิร์ฟเวอร์ sql
Sqlsrv32.dll3.70.9.61SQL Server ODBC โปรแกรมควบคุม
Sqlstr.dll1999.10.20.1แฟ้ม.dll ฟังก์ชันสำหรับคอมโพเนนต์ขององค์กร SQL
Sqlwid.dll1999.10.20.0แฟ้ม.dll ฟังก์ชันสำหรับคอมโพเนนต์ขององค์กร SQL
Sqlwoa.dll1999.10.20.1แฟ้ม.dll ฟังก์ชันสำหรับคอมโพเนนต์ขององค์กร SQL
Stdole2.tlb2.40.4277.1ole 2.40 สำหรับ Windows NT และ Windows 95 ระบบปฏิบัติการ
Vbajet32.dll6.0.1.8268visual Basic สำหรับสภาพแวดล้อมการพัฒนาแอปพลิเคชัน - ตัวโหลดบริการนิพจน์
Vfpodbc.dll6.1.8629.1ODBC Foxpro ภาพโปรแกรมควบคุม

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์และการดาวน์โหลดการปรับปรุง ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/data/aa937712.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 842176 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbmt KB842176 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:842176

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com