Artikel-id: 842242 - Visa produkter som artikeln gäller.
Om du är en Small Business-kund kan hitta ytterligare felsökning och utbildningsresurser på den Stöd för småföretag -webbplatsen.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

När du har installerat Windows XP Service Pack 3 (SP3), verkar vissa program inte fungera. Windows-brandväggen aktiveras och blockerar oönskade anslutningar till datorn. Den här artikeln beskrivs hur du gör ett undantag och aktiverar ett program ska köras genom att lägga till i listan över undantag. Den här proceduren gör att programmet fungerar som det gjorde innan service Pack-uppdateringen installerades.

INTRODUKTION

Om du vill skydda din dator med Windows XP SP3, blockerar Windows-brandväggen oönskade anslutningar till datorn. Ibland kanske du vill göra ett undantag och tillåter någon att ansluta till datorn. Till exempel beskrivs i följande scenarier tillfällen när du kanske vill att någon ska kunna ansluta till din dator:
  • Du spelar ett spel spelare över den Internet.
  • Du förväntar dig att få en fil som skickas via ett program för snabbmeddelanden.
När du har installerat Windows XP SP3, klientprogram får inte ta emot data från en server. Här följer några exempel:
  • En FTP-klient
  • Program för direktuppspelning av multimedia
  • Postmeddelanden om ny e-i vissa e-postprogram
Eller serverprogram som körs på en Windows XP SP3-baserade datorn svarar inte på klientförfrågningar. Följande är några exempel:
  • En webbserver, t ex Internet Information Services (IIS)
  • Fjärrskrivbord
  • Fildelning

Säkerhetsvarning

Ibland, när Windows-brandväggen blockerar ett program, en Säkerhetsvarning dialogrutan visas.

Lösning

Aktivera program med hjälp av dialogrutan "Säkerhetsvarning för Windows"

Avsnittet för avancerade användare

Detta avsnitt är avsett för avancerade datoranvändare. Om du inte själv kan genomföra avancerad felsökning kan du be någon om hjälp eller kontakta support. Information om hur du gör detta finns på följande Microsoft-webbplats:
http://support.microsoft.com/contactus

Använd någon av följande metoder för att aktivera ett program att kommunicera som före installationen av Windows XP SP3 och för att aktivera program som du vill köra.
Avancerade användare metod 1: aktivera program med hjälp av Windows-brandväggen
Avancerade användare metod 2: identifiera och öppna portar
Identifiera portar med hjälp av Netstat.exe
Öppna portar manuellt genom att använda Windows-brandväggen
Mer information om hur du konfigurerar Windows-brandväggen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
875357Felsökning av Windows-brandväggen i Windows XP Service Pack 2

Mer Information

Program som kan kräva att du manuellt öppnar portar
I följande tabell visas de program och spel som kan kräva att du öppna porten eller portarna manuellt, så att programmen kan fungera.

Program

Spel

Microsoft tillhandahåller kontaktinformation för tredje part som hjälper dig att hitta tekniska stöd. Den här kontaktinformationen kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft gör inte garantera riktigheten i denna information från tredje part.

Information om maskinvarutillverkaren finns på följande webbplats:
http://support.microsoft.com/gp/Vendors/en-us
Produkter från andra tillverkare som diskuteras i den här artikeln tillverkas av företag som är oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, underförstådda eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.Egenskaper

Artikel-id: 842242 - Senaste granskning: den 4 juni 2013 - Revision: 1.0
Informationen i denna artikel gäller:
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Nyckelord: 
kbresolve kbgraphxlink kbnomt kbscreenshot kbtshoot kbconfig kbsecurity kbappcompatibility kbfirewall kbsmbportal kbmt KB842242 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 842242

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com