วิธีการแก้ไขปัญหาการซิงโครไนส์เมื่อคุณซิงโครไนส์กล่องจดหมาย Exchange Server ของคุณกับแฟ้ม.ost ของคุณใน Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 842284 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณซิงโครไนส์กับกล่องจดหมาย Microsoft Exchange Server กับแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) ใน Microsoft Office Outlook 2003 หรือ ใน Microsoft Office Outlook 2007

คำแนะนำ

ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณทำข้อมูลในกล่องจดหมาย Exchange Server ด้วยแฟ้ม.ost

กำหนดว่า จะมีการซิงโครไนส์โฟลเดอร์แบบออฟไลน์

เพื่อตรวจสอบว่า โฟลเดอร์แบบออฟไลน์ทำได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการตรวจสอบ และคุณสมบัติthenclick
 2. คลิกแท็บการทำข้อมูลให้ตรงกัน ไม่ถ้า donot คุณเห็นแท็บการประสานเวลาคุณได้ตั้งค่า yourprofile ให้ใช้แฟ้มออฟไลน์
 3. ภายใต้สถิติสำหรับโฟลเดอร์นี้verifythe การตั้งค่าในฟิลด์ต่อไปนี้:

  Synchronizedon ล่าสุด: วันที่

  Foldercontains เซิร์ฟเวอร์:# สินค้า

  Offlinefolder ประกอบด้วย:# สินค้า
ถ้ามีการซิงโครไนซ์ทำงานได้อย่างถูกต้อง จำนวนสินค้า ในโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์ประกอบด้วยฟิลด์ และ ในฟิลด์ประกอบด้วยโฟลเดอร์ออฟไลน์จะเหมือนกัน ถ้ามีการซิงโครไนซ์ทำงานไม่ถูกต้อง หรือ ถ้ามีการซิงโครไนซ์ทำงานได้อย่างถูกต้องระหว่างโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์และโฟลเดอร์แบบออฟไลน์ คุณต้องตรวจสอบการตั้งค่าโพรไฟล์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามความเหมาะสมสำหรับรุ่นของ Outlook ที่คุณกำลังใช้งาน

Outlook 2003

 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกE-mailAccounts
 2. แอคเคาท์อีเมลกล่องโต้ตอบ makesure ที่ optionisมุมมองหรือการเลือกภายใต้ส่วนของอีเมลและจากนั้น คลิกถัดไป
 3. ในรายการส่งอีเมลใหม่ไปยัง followinglocationตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องจดหมาย -<b00> </b00> ชื่อบัญชีมีเลือก
 4. คลิกที่วัตถุMicrosoft Exchange Serverและจากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลง
 5. ยืนยันว่า ตัวเลือกใช้โหมด Cached Exchangeเลือก แล้ว คลิกถัดไป
 6. คลิกเสร็จสิ้นและจากนั้น คลิกตกลง
 7. ออกจาก Outlook และจากนั้น เปิด Outlook ใหม่อีกครั้ง

Outlook 2007

 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกAccountSettings
 2. คลิกแท็บแฟ้มข้อมูลและจากนั้น makesure ที่กล่องจดหมาย -<b00> </b00> ชื่อบัญชีisset เป็นค่าเริ่มต้น
 3. คลิกที่แท็บอีเมล
 4. คลิกล่องจดหมาย -<b00> </b00> ชื่อบัญชีแล้ว คลิกการตั้งค่า
 5. คลิกแท็บขั้นสูงการตรวจสอบว่า ตัวเลือกใช้โหมด Cached Exchangeเลือก และจากนั้น คลิกตกลง
 6. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าบัญชีคลิกปิด
 7. ออกจาก Outlook และจากนั้น เปิด Outlook ใหม่อีกครั้ง

Outlook 2010

 1. บนเมนูแฟ้มคลิAccountSettingsและเลือกการตั้งค่าบัญชีจากรายการ
 2. คลิกแท็บแฟ้มข้อมูลและจากนั้น makesure ที่กล่องจดหมาย -<b00> </b00> ชื่อบัญชีisset เป็นค่าเริ่มต้น
 3. คลิกที่แท็บอีเมล
 4. คลิกล่องจดหมาย -<b00> </b00> ชื่อบัญชีแล้ว คลิกเปลี่ยนแปลง
 5. ตรวจสอบว่า ตัวเลือกใช้โหมด Cached Exchangeไว้ และจากนั้น คลิกตกลง
 6. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าบัญชีคลิกปิด
 7. ออกจาก Outlook และจากนั้น เปิด Outlook ใหม่อีกครั้ง

ทำโฟลเดอร์ให้ตรงกันอีกครั้ง

หลังจากที่คุณตรวจสอบการตั้งค่าเหล่านี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ให้ตรงกัน

การปรับให้ตรงกันด้วยตนเอง

 1. ในบานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์ คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ tosynchronize
  ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์ คลิFolderListบนเมนูไป
 2. บนเมนูเครื่องมือชี้ไปที่ส่ง/รับแล้วคลิกโฟลเดอร์นี้ (เซิร์ฟเวอร์ MicrosoftExchange)เพื่อให้ตรงกันแบบออฟไลน์ หรือคลิกส่ง/รับทั้งหมดเพื่อปรับให้ตรงกันของโฟลเดอร์แบบออฟไลน์
ใน Outlook 2010 คลิกส่ง/รับแล้ว คลิ กส่ง/รับทั้งหมดเพื่อปรับให้ตรงกันของโฟลเดอร์แบบออฟไลน์ทั้งหมด

เมื่อเริ่มต้นกระบวนการซิงโครไนส์ คุณเห็นข้อความแสดงสถานะการซิงโครไนส์ในส่วนด้านล่างขวาของหน้าจอ ถ้าคุณมีรายการหลายรายการในกล่องจดหมาย และคุณไม่ซิงโครไนส์ออฟไลน์ชั่วขณะ กระบวนการซิงโครไนส์อาจใช้เวลามากกว่า 30 นาที

ซิงโครไนส์โดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการซิงโครไนส์โฟลเดอร์แบบออฟไลน์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณออนไลน์และทุกครั้งที่ออกจาก Outlook ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกตัวเลือก
 2. คลิกแท็บการตั้งค่าจดหมาย
 3. ในส่วนของการส่ง/รับคลิ toselect กล่องกาเครื่องหมายส่งทันทีเมื่อเชื่อมต่อ
 4. คลิกส่ง/รับ
 5. ในกล่องโต้ตอบกลุ่มส่ง/รับโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกตัวเลือกการทำ whenexiting การส่ง/รับโดยอัตโนมัติและจากนั้น คลิกปิด
 6. คลิกตกลง

สร้าง.ostfile แบบใหม่ และทำโฟลเดอร์แบบออฟไลน์ให้ตรงกันอีกครั้ง

ถ้ามีการซิงโครไนส์โฟลเดอร์ทั้งหมดยกเว้นโฟลเดอร์กล่องขาเข้า หรือ ถ้าคุณไม่ทำโฟลเดอร์ให้ตรงกัน คุณก็อาจมีแฟ้ม.ost ที่เสียหาย เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ สร้างแฟ้ม.ost ใหม่ และจากนั้น ตรงกัน

วิธีการสร้างแฟ้ม.ost ใหม่ และทำให้ตรงกันของโฟลเดอร์

เมื่อต้องการสร้างแฟ้ม.ost ใหม่ เปลี่ยนชื่อแฟ้ม.ost เก่า แล้ว ซิงโครไนซ์ไฟล์.ost ใหม่กับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อแฟ้ม.ost เก่า Outlook สร้างแฟ้มใหม่ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ออกจากโปรแกรมทั้งหมด
 2. คลิกเริ่มชี้ไปที่ค้นหาและจากนั้น คลิกสำหรับแฟ้มหรือโฟลเดอร์
 3. ในกล่องโต้ตอบการค้นหา คลิandfolders แฟ้มทั้งหมด
 4. ในแท็บทั้งหมดหรือบางส่วนของชื่อแฟ้มพิมพ์ *.ost .
 5. พิมพ์อะไรลงในกล่องคำหรือวลีใน thefile
 6. คลิกฮาร์ดดิสก์ในรายการมองหาในจากนั้น ภายใต้ตัวเลือกตัวเลือกขั้นสูงเพิ่มเติมคลิกเพื่อกล่องกาเครื่องหมายรวมโฟลเดอร์ย่อยselectthe และคลิกค้นหา

  ในคอลัมน์ชื่อคุณ seethe แฟ้ม.ost ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับแฟ้ม.ost จะเป็นดังนี้

  สำหรับ Microsoft Windows 2000, Windows NT ของ Microsoft, Microsoft Windows XP และ Microsoft Windows Server 2003
  C:\Documents and Settings\user name\Local Settings\ApplicationData\Microsoft\Outlook
 7. คลิกขวาแฟ้ม.ost และจากนั้น คลิกเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อแฟ้ม โดยใช้แฟ้มอื่น nameextension เช่นมีส่วนขยายชื่อแฟ้ม.old แทน nameextension แฟ้ม.ost
 8. บนเมนูแฟ้มคลิกปิด
 9. Start Outlook ชี้ไปที่ส่ง/รับบนเมนูเครื่องมือแล้ว คลิ กส่ง/ReceiveAll
คุณเห็นสถานะของการซิงโครไนส์ใหม่ในส่วนด้านล่างขวาของหน้าจอ และขณะนี้คุณมีแฟ้ม.ost ใหม่

เนื่องจากแฟ้ม.ost คือ การจำลองแบบของข้อมูลที่เก็บอยู่ในกล่องจดหมาย Exchange Server กระบวนการนี้ทำให้เสียข้อมูลใด ๆ

แทนแฟ้มสนับสนุน Exchange Server ที่เสียหาย

ถ้าคุณยังไม่สามารถคืนค่าการซิงโครไนส์ ไฟล์สนับสนุนบริการ Microsoft Exchange Server อาจจะเสียหาย เมื่อต้องการแทนแฟ้มสนับสนุน Exchange Server ที่เสียหาย คุณต้องเอาแฟ้มการสนับสนุนบริการ Exchange Server ก่อน แล้ว แทนแฟ้มถูกลบไปแล้ว ด้วยแฟ้ม originalOutlook

เมื่อต้องการให้เราลบไฟล์สนับสนุนบริการ Exchange Server ของคุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการเอา การสนับสนุนบริการ Exchange Server แฟ้มด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกที่ปุ่มหรือลิงค์ แก้ไขปัญหา ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มคลิกเรียกใช้และจากนั้น ทำตามขั้นตอนในการแก้ไขแฟ้มตัวช่วยสร้าง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
เอาแฟ้มการสนับสนุนบริการ Exchange Server
Microsoft แก้ไข 50670
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2


หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกวิธีแก้นั้นโซลูชันไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้ว เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

วิธีการเอาแฟ้มการสนับสนุนบริการ Microsoft Exchange Server สำหรับ Outlook 2003

ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมและจากนั้น คลิกWindows Explorer
 2. เปลี่ยนชื่อแฟ้มต่อไปนี้ โดยใช้ nameextension เป็นแฟ้ม.old:
  • Emsabp32.dll
  • Emsmdb32.dll
  • Emsui32.dll
  หมายเหตุ
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อแฟ้ม คลิกขวาแฟ้ม แล้ว คลิ กเปลี่ยนชื่อ
  • ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับแฟ้มนี้จะเป็นดังนี้:
   C:\Program Files\CommonFiles\System\MSMAPI\1033

วิธีการเอาแฟ้มการสนับสนุนบริการ Microsoft Exchange Server สำหรับ Outlook 2007

ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเริ่มชี้ไปที่โปรแกรมและจากนั้น คลิกWindows Explorer
 2. เปลี่ยนชื่อแฟ้มต่อไปนี้ โดยใช้ nameextension เป็นแฟ้ม.old:
  Emsmdb32.dll
  หมายเหตุ
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อแฟ้ม คลิกขวาแฟ้ม แล้ว คลิ กเปลี่ยนชื่อ
  • ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับแฟ้มนี้จะเป็นดังนี้:
   C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE12

วิธีการเปลี่ยนไฟล์สนับสนุน Exchange Server การบริการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนไฟล์สนับสนุนที่คุณเปลี่ยนชื่อจากเดิม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด ตัวควบคุมแล้ว คลิกตกลง
 2. คลิกสองครั้งที่ เพิ่ม/เอาโปรแกรมออก
 3. Microsoft Officeคลิก แล้ว คลิ กเปลี่ยนแปลง
 4. คลิกติดตั้งใหม่หรือซ่อมแซมและจากนั้น คลิกติดตั้ง Office

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟลเดอร์แบบออฟไลน์และกระบวนการซิงโครไนส์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
195436 จดหมายระยะไกล ออฟไลน์ และทำงานแบบออฟไลน์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 842284 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
Keywords: 
kbprod2web kbhowto kbfixme kbmsifixme kbmt KB842284 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:842284

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com