การสนับสนุน Microsoft BizTalk Server บนเครื่องเสมือน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 842301 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนสำหรับการรัน Microsoft BizTalk Server ในสภาพแวดล้อมของ virtualization

Microsoft BizTalk Server 2004 และรุ่นที่ใหม่กว่าทั้งหมดสนับสนุนเมื่อติดตั้งบนระบบปฏิบัติการได้รับการสนับสนุนที่กำลังเรียกใช้ในสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์เสมือนดังต่อไปนี้:
 • Microsoft 2005 เซิร์ฟเวอร์เสมือน
 • Windows Server 2008 Hyper-V
 • Microsoft Hyper V Server 2008
 • วิธีแก้ไขปัญหาเครื่องเสมือนที่ถูกตรวจสอบโดยเซิร์ฟเวอร์จำลองเสมือนการตรวจสอบโปรแกรม (SVVP)
เซิร์ฟเวอร์ biztalk อาจไม่ทำตามที่คาดไว้ถ้าคุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์บนระบบปฏิบัติการได้รับการสนับสนุนที่กำลังเรียกใช้บนเครื่องเสมือน (VM) อื่นนอกเหนือจากสภาพแวดล้อม VM ที่ถูกแสดงไว้ก่อนหน้านี้

ตารางต่อไปนี้บ่งชี้การสนับสนุนของ BizTalk Server ในสภาพแวดล้อมเสมือนที่แตกต่างกัน ในตารางนี้ "ใช่" หมายความ ว่า ได้เต็มที่สนับสนุน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
โปรแกรม virtualizationbiztalk Server 2006 R2biztalk Server 2006biztalk Server 20042009 เซิร์ฟเวอร์ biztalk
Microsoft 2005 เซิร์ฟเวอร์เสมือนใช่ใช่ใช่ใช่
Windows Server 2008 Hyper-Vใช่ใช่ใช่ใช่
Microsoft Hyper V Server 2008ใช่ใช่ใช่ใช่
SVVP รับรอง *ใช่ใช่ใช่ใช่
ไม่มี-SVVP รับรองการสนับสนุนที่จำหน่ายที่เหมาะสมการสนับสนุนที่จำหน่ายที่เหมาะสมการสนับสนุนที่จำหน่ายที่เหมาะสมการสนับสนุนที่จำหน่ายที่เหมาะสม
หมายเหตุ:SVVP แสดงรายการผลิตภัณฑ์ที่มีการทดสอบ และตรวจสอบการทำงานกับ Windows Server บริษัท SVVP บางตัวเท่านั้นได้ถูกตรวจสอบสำหรับ Windows Server 2008สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุน โดยเซิร์ฟเวอร์ BizTalk คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
926628ข้อมูลสรุปของระบบปฏิบัติการและรุ่นของ sql server ที่ได้รับการสนับสนุน โดยเซิร์ฟเวอร์ BizTalk รุ่นต่าง ๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SVVP แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.windowsservercatalog.com/svvp/

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีให้บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ที่อยู่ใน VM แบบอื่นนอกเหนือจากระบบได้รับการสนับสนุน VM ที่ระบุไว้ในส่วน "รู้จัก" เป็นสนับสนุนจำหน่ายที่เหมาะสม การสนับสนุนที่เหมาะสมจำหน่ายถูกกำหนดเป็น efforts สนับสนุนที่เหมาะสมทั้งหมด ด้วยการบริการลูกค้าของ Microsoft และแก้ไขการบริการที่ไม่ต้องใช้รหัสในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ถ้าคุณมีปัญหาใน BizTalk Server บน VM แบบอื่นนอกเหนือจากระบบได้รับการสนับสนุน VM ที่ระบุไว้ในส่วน "รู้จัก" และปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไข โดยการสนับสนุนที่เหมาะสมจำหน่าย ปัญหาต้อง reproducible ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ VM หรืออยู่ในส่วน "รู้จัก" สำหรับปัญหาการถูก escalated กลุ่มผลิตภัณฑ์ BizTalk Server ที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ VM ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft และสภาพแวดล้อม virtualization สนับสนุน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
957006ซอฟต์แวร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft และสภาพแวดล้อม virtualization ที่ได้รับการสนับสนุน

Microsoft SQL Server มีคำแนะนำที่เข้มงวดและนโยบายอย่างเป็นทางการสนับสนุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ SQL Server ที่กำลังทำงานในสภาพแวดล้อมของ virtualization ฮาร์ดแวร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า SQL Server ติดตั้ง และกำหนดค่าอย่างถูกต้องในสภาวะแวดล้อมของ virtualization ฮาร์ดแวร์ นอกจากนี้ เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ทำให้การใช้ฐานข้อมูล SQL Server หลากหลาย คุณจำเป็นต้องระวังนโยบายการสนับสนุนสำหรับการเรียกใช้ SQL Server บนเครื่องเสมือน Hyper V

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนของ sql server ในสภาพแวดล้อมของ virtualization หรือ บนเครื่องเสมือน Hyper V คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956893สนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft SQL Server ที่กำลังทำงานในสภาพแวดล้อมของ virtualization ฮาร์ดแวร์

คำถามที่ถามบ่อย

Q: ระดับของฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคจะฉันได้รับถ้ามีรับรองของฉันกำหนดค่าผู้จัดจำหน่ายไม่ใช่ Microsoft ผ่าน SVVP หรือไม่

a:ฝ่ายบริการลูกค้าสนับสนุนจะทำงานร่วมกับตัวคุณ และ SVVP ผู้จัดจำหน่ายการตรวจสอบปัญหาที่มีรับรอง บริการลูกค้า และการสนับสนุน หรือผู้จัดจำหน่าย SVVP จะปฏิบัติตามกระบวนการที่ได้รับการบันทึกไว้บน SVVP เว็บไซต์ต่อไปนี้จะใช้โปรแกรม TSANet พร้อมกับสิทธิ์ของคุณในความพยายามในการแก้ปัญหา:
http://windowsservercatalog.com/svvp.aspx?svvppage=svvpsupport.htm
Q: ไรหากตั้งค่าคอนฟิก virtualization ของผู้ขายไม่ใช่ Microsoft จะไม่รับรองผ่าน SVVP หรือไม่

a:ฝ่ายบริการลูกค้าสนับสนุนจะปฏิบัติตามนโยบายการสนับสนุนที่ได้รับการบันทึกไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 897615สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
897615สนับสนุนนโยบายสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่ทำงานอยู่ในฮาร์ดแวร์ไม่ใช่ Microsoft virtualization ซอฟต์แวร์
ถ้าฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้ากำหนดว่า ปัญหาที่อาจเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ virtualization ของผู้ขาย ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าอาจต้องใช้ที่คุณพยายามที่จะทบทวนเกิดปัญหาด้านนอกสภาพแวดล้อม virtualization มีความสำคัญในการอ่านโดยละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ SVVP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.windowsservercatalog.com/svvp/
หมายเหตุ:การกำหนดค่าผู้จัดจำหน่ายทั้งหมดไม่จะถือว่าเป็นรับรอง โดย SVVP ถึงแม้ว่าผู้จัดจำหน่ายที่มีส่วนร่วมในโปรแกรม รายการของการตั้งค่าคอนฟิก validated อาจได้รับการปรับปรุงเป็นผู้จัดจำหน่ายเปลี่ยนแปลงที่ส่งถึงโปรแกรมนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 842301 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB842301 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:842301

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com