คุณได้รับข้อความแสดง "ข้อผิดพลาดการเข้าถึงแฟ้ม ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจมีการสูญหายไป"เมื่อคุณเรียกใช้แมโคร VBA ที่คัดลอกงานนำเสนองานนำเสนอใหม่ใน PowerPoint 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 842315 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft PowerPoint 2002 ของบทความนี้ ดู840652.
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเรียกใช้ใน Microsoft Visual Basic สำหรับแมโครแอปพลิเคชัน (VBA) ที่คัดลอกงานนำเสนองานนำเสนอใหม่ใน Microsoft Office PowerPoint 2003 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดแฟ้ม accessing การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจมีการสูญหาย

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด:
 • งานนำเสนอที่จะคัดลอกถูกสร้างใน Microsoft PowerPoint รุ่นก่อนหน้า
 • งานนำเสนอที่ถูกสร้างขึ้นใน PowerPoint รุ่นก่อนหน้านี้ประกอบด้วยแผ่นงาน Microsoft Excel แบบฝังตัวที่ยัง มีตัวควบคุม ActiveX ที่ฝังตัว
 • ประกอบด้วยแมโคร VBAOPENเหตุการณ์ที่ค้นหาวัตถุ OLE

การแก้ไข

ปัญหานี้ถูกแก้ไขในโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่ในขณะนี้ในเซอร์วิสแพ็คเป็นอันดับแรก หากคุณติดตั้ง Office 2003 service pack ล่าสุด คุณไม่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูล Service Pack

ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขใน Office 2003 Service Pack 2

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
870924วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003


หลังจากที่คุณติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ของบทความนี้ เพื่อตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ Hotfix12394 และเรียกใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

วิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน PowerPoint 2003 post-Service บรรจุแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 1 ที่ 20 สิงหาคม 2004 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
839630คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service PowerPoint 2003: 20 สิงหาคม 2004
หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ของบทความนี้ เพื่อตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ Hotfix12394 และเรียกใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน Office 2003 Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

เมื่อต้องการแก้ไขด่วนนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ออกจาก PowerPoint 2003
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ค้นหาและคลิกเพื่อเลือกรีจิสตรีคีย์ต่อไปนี้::
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Options
 4. หลังจากที่คุณเลือกคีย์ที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 3 ชี้ไปที่ใหม่ในการแก้ไขเมนู แล้วคลิกค่า DWORD.
 5. ประเภท:Hotfix12394แล้ว กด ENTER
 6. คลิกขวาHotfix12394แล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 7. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 8. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกexitเมื่อต้องการปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 842315 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
Keywords: 
kbqfe kboffice2003sp2fix kboffice2003presp2fix kbfix kbbug kbmt KB842315 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:842315

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com