Windows Server 2003 ไม่สามารถทำงานสำรองข้อมูลไปยังเทปอุปกรณ์บนเครือข่ายพื้นที่เก็บข้อมูล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 842411 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 อาจทำงานสำรองข้อมูลไปยังอุปกรณ์เทปบนเป็นไฟเบอร์แล้วหรือ iSCSI ข่ายพื้นที่เก็บข้อมูล (SAN), หรือสำรองข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรง

นอกจากนี้ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม DPM แบบใน DPM ใดมากกว่าหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ใช้ร่วมกันในไลบรารีเทป โดยใช้ช่องสัญญาณ Fiber สวิตช์หรือเชื่อมต่อ iSCSI

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อมีข้อขัดแย้งที่มีอยู่ระหว่างปลั๊ก และ การเล่นและการดำเนินการอื่นบนคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะของการสำรองข้อมูล อุปกรณ์ Plug and Play ที่ส่งคำขอพร้อมหน่วยทดสอบไปยังอุปกรณ์ทุก ๆ วินาที การร้องขอนี้อาจขัดแย้งกับการดำเนินงานอื่น ๆ บนเครื่อง คอมพิวเตอร์

การหลีกเลี่ยงปัญหา

มีอยู่สามวิธีในการแก้ไขปัญหานี้

วิธีที่ 1: การทดสอบหน่วยพร้อม (TUR) ทั้งหมดที่ร้องขอสำหรับบริการเทปที่ปิดใช้งาน

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการ ปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ถ้าคุณปรับเปลี่ยน รีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณได้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ อย่างรอบคอบ สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรี คลิกบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้, ชนิด regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาในเครื่อง
  \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum
  คีย์ย่อยของรีจิสทรีสำหรับอินสแตนซ์ทั้งหมดของคลาสค่าเท่านั่น TapeDrive
 3. ในคีย์ย่อยนี้ ค่าบริการบอกคุณว่าบริการใดบ้าง จัดการกับอุปกรณ์ นี้
  Service_Name
  คีย์ที่อยู่ในเครื่อง
  \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
  คีย์ย่อยของรีจิสทรี ใน
  Service_Name
  คีย์ คุณสามารถใช้การ
  Enum
  คีย์เพื่อยืนยันการ อุปกรณ์ที่มีจัดการ โดยบริการนี้
 4. ค้นหาคีย์ย่อยที่สอดคล้องกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล แล้ว คลิกขวาที่คีย์ย่อยของรี
 5. ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก DWORD ค่า. ชนิด ทำงานอัตโนมัติ เป็นชื่อรายการ จากนั้น กด ENTER
 6. คลิกขวาที่ ทำงานอัตโนมัติแล้ว คลิกการปรับเปลี่ยน. ใน ข้อมูลค่า กล่อง พิมพ์ค่า ของ 0 เมื่อต้องการปิดใช้งานคุณลักษณะการทำงานอัตโนมัติ

  คีย์: \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Service_Name
  ค่า: ทำงานอัตโนมัติ
  ชนิด: REG_DWORD
  ข้อมูล: 0 ถูกปิดใช้งาน การเปิดใช้งาน 1 (ค่าเริ่มต้น)

วิธีที่ 2: TUR ร้องขอเท่านั้นสำหรับอุปกรณ์ที่ระบุสำหรับบริการเทปการปิดการใช้งาน

 1. ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ในวิธีที่ 1 เพื่อค้นหาตำแหน่งของเทป บริการ
 2. ตั้งค่ารายการ REG_SZ AutoRunAlwaysDisable เป็นดังนี้ (Do ไม่ได้ตั้งค่ารายการการทำงานอัตโนมัติของ REG_DWORD)
  • อักขระ 8 ตัวแรกมี id ของผู้จัดจำหน่าย ถ้าผู้จัดจำหน่าย ID คือ น้อยกว่า 8 ตัว เป็น padded ด้วยช่องว่าง
  • อักขระที่ 16 ประการที่สองคือ รหัสผลิตภัณฑ์ ถ้า หมายเลขผลิตภัณฑ์มีอักขระน้อยกว่า 16 คือ padded ด้วยช่องว่าง
  • ถ้ามีเพิ่มอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งรายการ อุปกรณ์ถัดไปเป็น ผนวกไปยังอุปกรณ์ที่ก่อนหน้านี้

   คีย์:
   \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<service_name></service_name>

   รายการ: AutoRunAlwaysDisable
   ชนิด: REG_SZ
   ข้อมูล: สายอักขระเพื่อปิดใช้งาน นี้คือ สายอักขระ 8 ผู้ขาย ID อักขระที่ตาม ด้วยผลิตภัณฑ์ 16 อักขระ ID
ในตัวอย่างต่อไปนี้ คุณเห็นแบบสหสัมพันธ์กับอุปกรณ์ ภายใต้การ Enum คีย์:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\4MMdat\Enum] 
"0"="SCSI\Sequential&Ven_HP&Prod_C1537A&Rev_L907\5&347b98f7&0&060" 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\4mmdat] 
REG_SZ:AutoRunAlwaysDisable:"HP   C1537A     "
หมายเหตุ เครื่องหมายอัญประกาศในตัวอย่างนี้ใช้ในการแสดงเฉพาะ การใช้เติมช่องว่างที่ถูกต้อง ไม่ใช้เครื่องหมายอัญประกาศในที่แท้จริง ค่าที่บันทึกไว้ ถ้าไม่ได้ใช้การระยะห่างที่ถูกต้อง TUR จะไม่สามารถปิดใช้งาน คุณ ต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้มีผล

วิธีที่ 3: ปิดใช้งาน TUR การร้องขอสำหรับอุปกรณ์เฉพาะทางการเขียนโปรแกรม

TUR ที่ปิดใช้งานโดยทางโปรแกรมที่ร้องขอสำหรับอุปกรณ์เฉพาะ โทร DeviceIoControl ทำงานได้ด้วยการ IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL I/O รหัสของควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม Microsoft ต่อไปนี้ เว็บไซต์:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa363415.aspx
HP มีบูวิธีหลีกเลี่ยงปัญหาที่ต้องการให้คุณเริ่มโปรแกรม และ แล้ว หยุดเก็บแบบถอดได้บริการทุกครั้งที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ การเริ่มต้นใหม่ โซลูชันนี้ทำงานได้เนื่องจากทำให้การบริการเก็บแบบถอดได้ DeviceIoControl ฟังก์ชันการเรียกไปยังอุปกรณ์เทปทั้งหมดเมื่อมีการให้บริการถูกหยุด

วิธีการแก้ไขปัญหาการร้องขอทดสอบหน่วยพร้อมที่มีผลต่อการ Dell เทปสำรองข้อมูลหน่วย (TBU) อุปกรณ์

ความขัดแย้งใน Windows Server 2003 ทำให้การทดสอบหน่วยพร้อม (TUR) ปัญหาการร้องขอบนอุปกรณ์ SCSI-แนบ แนบ fiber หรือ แนบ iSCSI เมื่อปัญหานี้ เกิดขึ้น หน่วยเก็บข้อมูลไม่สามารถตอบสนองต่อการทำให้มีมากเกินไปของการร้องขอ TUR หรือ เมื่อต้องการตอบสนองได้ช้าไปยังคำสั่ง SCSI ใน fiber หรือ iSCSI SAN ระบบ Windows Server ใด ๆ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ 2003 ที่ zoned เพื่อตรวจสอบฮาร์ดแวร์ TBU สามารถส่ง TUR คำร้องขอ ถ้าคุณสามารถดูอุปกรณ์ในตัวจัดการอุปกรณ์บนเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์จะส่ง TUR ร้องขอแม้ว่าจะไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับตัว อุปกรณ์ คุณสามารถใช้วิธีการสองวิธีในการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ วิธีที่ 1 คือการ การแก้ไขปัญหาชั่วคราว วิธีที่ 2 ได้มีใช้รีจิสทรี วิธีที่ 2 จะมีผลบังคับใช้เท่านั้น จนกว่าคุณเปลี่ยนแปลงแฟ้มโปรแกรมควบคุม ถ้าคุณเปลี่ยนแปลง หรือการปรับรุ่นโปรแกรมควบคุม คุณ ต้องนำโปรแกรมแก้ไขนี้

วิธีที่ 1: ใช้บริการเก็บข้อมูลแบบถอดได้

คุณสามารถใช้บริการเก็บแบบถอดได้เพื่อปิดใช้งานชั่วคราว เกินของการร้องขอ TUR เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เปิดใช้งานบริการ เริ่มการทำงานแล้ว และ หยุดบริการ วิธีการนี้หยุดร้อง TUR จนกว่าคอมพิวเตอร์อยู่ restarted หรือจน กระทั่งโปรแกรมควบคุมที่มีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้น คือบริการเก็บข้อมูลแบบถอดได้ ปิดการใช้งาน

เมื่อต้องการหยุดการร้องขอ TUR ชั่วคราว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มการทำงานชนิดservices.mscแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้ง แบบถอดได้ จัดเก็บข้อมูล.
 3. ใน ชนิดการเริ่มต้น แสดงรายการ คลิกด้วยตนเองแล้ว คลิก นำไปใช้.
 4. คลิก เริ่มการทำงานแล้ว คลิกทำให้หยุดชะงัก.
 5. ใน ชนิดการเริ่มต้น แสดงรายการ คลิกปิดการใช้งานแล้ว คลิก ตกลง.

วิธีที่ 2: ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีเพื่อปิดใช้งานการร้องขอ TUR สำหรับอุปกรณ์ TBU

เมื่อต้องการใช้วิธีการนี้ ค้นหาแฟ้มโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ TBU กำหนดการตั้งค่าสำหรับแต่ละแฟ้มโปรแกรมควบคุมเหล่านี้แล้ว ในรีจิสทรี คุณ สามารถใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อค้นหาแฟ้มโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์แต่ละ TBU อุปกรณ์ ตัวจัดการยังแสดงรายการโปรแกรมควบคุมเครื่องเปลี่ยนแผ่นปานกลางที่ไม่รู้จัก

เมื่อต้องการค้นหา รายละเอียดแฟ้มโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ TBU ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มการทำงานชนิดsysdm.cplแล้ว คลิกตกลง.
 2. ใน คุณสมบัติของระบบ กล่องโต้ตอบ คลิก ฮาร์ดแวร์ แท็บ
 3. คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์.
 4. ใน ตัวจัดการอุปกรณ์ หน้าต่าง คลิกขวา อุปกรณ์ TBU คลิก คุณสมบัติแล้ว คลิกโปรแกรมควบคุม แท็บ
 5. ใน โปรแกรมควบคุม แท็บ คลิก โปรแกรมควบคุม รายละเอียด.
 6. ใน รายละเอียดแฟ้มโปรแกรมควบคุม กล่องโต้ตอบ หมายเหตุชื่อแฟ้มโปรแกรมควบคุม
 7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 ถึง 6 สำหรับอุปกรณ์ TBU ทั้งหมดบนเครื่อง คอมพิวเตอร์
หลังจากที่คุณจดบันทึกรายละเอียดของโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ TBU ตั้งค่าคอนฟิก การตั้งค่าสำหรับแต่ละแฟ้มโปรแกรมควบคุมเหล่านี้ในรีจิสทรี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตาม ขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มการทำงานชนิดregeditแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ค้นหา จากนั้น คลิกต่อไปนี้ คีย์ย่อยของรีจิสทรี:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
 3. ขยายตัว
  บริการ
  คีย์ย่อย และจากนั้นคลิกขวา คีย์ย่อยของรีจิสทรีที่มีชื่อของแฟ้มโปรแกรมควบคุมที่คุณจดบันทึกไว้ใน ตัวจัดการอุปกรณ์
 4. ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 5. ชนิด ทำงานอัตโนมัติแล้ว กด ป้อน
 6. คลิกขวาที่ ทำงานอัตโนมัติแล้ว คลิกการปรับเปลี่ยน.
 7. ใน ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด0 เมื่อต้องการปิดใช้งานคุณลักษณะการทำงานอัตโนมัติ
 8. ทำซ้ำขั้นตอน 3 ถึง 7 สำหรับโปรแกรมควบคุมแต่ละแฟ้มที่คุณ จดบันทึกไว้ใน'ตัวจัดการอุปกรณ์'
 9. ออกจาก Registry Editor แล้ว รีสตาร์ทเครื่อง คอมพิวเตอร์

วิธีแก้ปัญหาสำหรับอุปกรณ์ Overland

Overland แสดงวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาการร้องขอ TUR ที่คุณพบใน Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ วิธีแก้ปัญหา Overland เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://support.overlandstorage.com/jive/entry.jspa?externalID=6561&categoryID=442
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน โดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 842411 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 พฤษภาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB842411 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:842411

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com