วิธีการย้ายฐานข้อมูลบริการรายงานจากคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการการรายงานไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 842425 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการย้ายฐานข้อมูลบริการรายงานจากคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการรายงานของ Microsoft SQL Server ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น บทความนี้กล่าวถึงในสภาพแวดล้อมของบริการรายงานของ SQL Server 2005 และสภาพแวดล้อมของบริการรายงานของ SQL Server 2005

ถ้าคุณต้องการโยกย้ายปรับใช้บริการรายงานของ SQL Server 2000 กับอินสแตนซ์ของบริการรายงานของ SQL Server 2005 ใหม่ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms143724.aspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอาจต้องการย้ายฐานข้อมูลบริการรายงานจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหลายสาเหตุ ตัวอย่างเช่น คุณใช้บริการรายงานเพื่อสร้างรายงานในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมการพัฒนาของโปรแกรมประยุกต์ ถ้าคุณต้องการย้ายรายงานเหล่านี้ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมการผลิต คุณต้องย้ายฐานข้อมูลบริการรายงานพร้อมกับบริการรายงาน Windows Services และบริการรายงานงานของเว็บเซอร์วิส ถ้าคุณย้ายฐานข้อมูลบริการรายงานและการบริการบริการรายงานจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณไม่มีการจัดวางรายงานอีกครั้ง

บริการการรายงานของ sql Server 2000เมื่อต้อง การย้ายฐานข้อมูลบริการรายงานของ SQL Server 2000 กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และทำให้การบริการรายงานชี้ไปที่ฐานข้อมูล การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. สำรองฐานข้อมูลบริการรายงานและฐานข้อมูลบริการรายงานชั่วคราวในคอมพิวเตอร์ต้นทาง

  หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น คือชื่อของฐานข้อมูลบริการรายงานReportServerและชื่อของฐานข้อมูลชั่วคราวของบริการรายงานReportServerTempDB.
 2. คืนค่าฐานข้อมูลที่คุณสำรองในขั้นตอนที่ 1 บนอินสแตนซ์ที่เหมาะสมของ SQL Server บนคอมพิวเตอร์ปลายทาง
 3. เมื่อต้องการให้บริการรายงานชี้ไปที่ฐานข้อมูลที่คุณได้คืนค่าในขั้นตอนที่ 2 รันคำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่งบนคอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดค่าเป็นเซิร์ฟเวอร์รายงาน:

  RSConfig - c -sServer Name-วชื่อฐานข้อมูลบริการรายงาน-การ Sql|Windows -uชื่อผู้ใช้:-pรหัสผ่านของผู้ใช้

  หมายเหตุ:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง Rsconfig.exe เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:

  RSConfig /
เมื่อต้องการย้ายฐานข้อมูลบริการรายงานพร้อม ด้วยบริการรายงาน Windows Services และบริการบริการรายงานของเว็บจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณต้องเป็นอันดับแรกสำรองคีย์การเข้ารหัสลับบนคอมพิวเตอร์ต้นทาง You can then move the Reporting Services database from the source computer to the destination computer and then restore the encryption keys on the destination computer. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. On the source computer, use the Rskeymgmt.exe command-line utility to back up the symmetric encryption keys. To do this, run the following command at a command prompt:

  RSKeyMgmt.exe -e -fPath of file name-pStrong password

  หมายเหตุ:For more information about the Rskeymgmt.exe command-line utility, run the following command at a command prompt:

  RSKeyMgmt /?
 2. On the destination computer, follow these steps:
  1. Install Reporting Services.
  2. Stop the Report Server Windows service.
  3. Stop Microsoft Internet Information Services (IIS).
 3. Move the Reporting Services database and the Reporting Services temporary database from the source computer to the appropriate instance of SQL Server on the destination computer.

  หมายเหตุ:By default, the name of the Reporting Services database isReportServer, and the name of the Reporting Services temporary database isReportServerTempDB.

  For more information about how to move databases between computers that are running SQL Server, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  314546วิธีการย้ายฐานข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ที่ใช้ SQL Server
 4. On the destination computer, follow these steps:
  1. Start the Report Server Windows service.
  2. Start IIS.
  3. Use the Rsconfig.exe command-line utility to configure the report server instance to use the Reporting Services database that you moved to the destination computer in step 3. To do this, run the following command at a command prompt:

   RSConfig -c -sServer Name-วReporting Services database name-a Sql|Windows -uชื่อผู้ใช้:-pUser password

   หมายเหตุ:For more information about the Rsconfig.exe command-line utility, run the following command at a command prompt:

   RSConfig /?
  4. Use the Rskeymgmt.exe command-line utility to apply the symmetric encryption keys that you backed up in step 1. To do this, run the following command at a command prompt

   หมายเหตุ:Path of file nameis the path of the file name andStrong passwordis the password that you used in step 1):

   RSKeyMgmt -a -fPath of file name-pStrong password
หมายเหตุ:The solutions in this article do not account for problems that will occur if you are restoring a standard edition report server. The problem is that the row for the old instance will still be in the database after you follow the instructions. Standard edition will not start because it will think that the source computer and the destination computer have joined a Web farm.

To resolve this problem, manually runDelete from keys where client > -1before you apply a backup key. Manually runDelete from keys where client > -1only for Standard edition. If you have a Web farm, you must disable all the other nodes in the Web farm that are presumably still working.

SQL Server 2005 Reporting Services

หมายเหตุ:Assume the name of the SQL Server 2005 reporting services database you will move is ReportServer.

To move a SQL Server 2005 Reporting Services database to another computer and to make Reporting Services point to that database, follow these steps:
Operations on the source server
 1. Open SQL Server Management Studio, and then connect to the instance of SQL Server 2005.
 2. Back up the ReportServer database, the ReportServerTempDB database, and the rest of the databases that will be accessed by your reports.

  For more information about how to back up and restore a database, visit the following MSDN Web site:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms143724.aspx
 3. Back up the encryption key by using the Reporting Services configuration Manager.

  For more information about how to back up the encryption key, visit the following MSDN Web site:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms157275.aspx
 4. Copy the backup database files and the backup encryption key file to the destination server.
Operations on the destination server
 1. Stop Internet Information Services (IIS) service by running theiisreset /stopcommand at the command prompt.

  For more information about how to start and stop IIS, visit the following Microsoft Web site:
  http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/95826e7a-bac4-4e1f-bcb6-c52d49c9d7f4.mspx?mfr=true
 2. Open the Reporting Services Configuration Manager, and then connect to the instance of SQL Server 2005 Reporting Services.
 3. To stop reporting services windows service, clickServer Statusแล้ว คลิกSTOP:ในการReport Server Statuspage . ถ้าSTOP:is unavailable, the service has already been stopped,
 4. Open SQL Server Management Studio, and then connect to the instance of SQL Server 2005.
 5. Back up the ReportServer database and the ReportServerTempDB database if they exist.
 6. Detach the ReportServer database and the ReportServerTempDB database if they exist.
 7. Restore the backup databases from the source server.
 8. In the Reporting Services Configuration Manager, make sure that the configurations in the following pages are identical to those in the source server:
  • Configurations inReport Server Virtual Directory
  • Configurations inReport Manager Virtual Directory
  • Type of service account configuration inWindows Service Identity
  • กระบวนการReport Serverconfiguration and theReport Managerconfiguration inWeb Service Identity
 9. To start reporting services windows service, clickServer Statusin the Reporting Services Configuration Manager, and then clickเริ่มการทำงานในการสถานะของเซิร์ฟเวอร์รายงานหน้า
 10. เริ่มการทำงานของบริการของ IIS ด้วยการทำงานนี้iisreset /startคำสั่งที่พร้อมท์รับคำสั่ง
 11. เอาคีย์การเข้ารหัสลับจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง ถ้าการบริการ SQL Server 2005 Reporting คุณกำลังจะมาพร้อมกับ SQL Server 2005 องค์กร Edition คุณสามารถทำงานนี้โปรแกรมโดยตรงในการรายงานการกำหนดค่าจัดการบริการ ถ้าไม่ คุณจำเป็นต้องอาศัยการrskeymgmtโปรแกรมอรรถประโยชน์การดำเนินการนี้

  สภาพแวดล้อมของ sql Server 2005 Edition ไซต์องค์กร

  1. คลิกโปรแกรมในการจัดการบริการรายงานตั้งค่าคอนฟิกการเตรียมใช้งาน.
  2. เอาคีย์การเข้ารหัสลับจากอินสแตนซ์อื่นของ SQL Server 2005 เก็บคีย์ที่มีชื่อเซิร์ฟเวอร์เดียวกันของเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง เฉพาะ
  3. คลิกโปรแกรมในการจัดการบริการรายงานตั้งค่าคอนฟิกคีย์การเข้ารหัสลับแล้ว คลิกคืนค่าในการคีย์การเข้ารหัสลับหน้า
  4. ในการข้อมูลคีย์การเข้ารหัสลับหน้าต่าง ชนิดรหัสผ่านคุณใช้การสำรองคีย์การเข้ารหัสลับจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง ค้นหาในการเข้ารหัสลับข้อมูลสำรองคีย์จากเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง และจากนั้น คลิกการตกลง.

  รุ่นอื่น ๆ ของสภาพแวดล้อมของ SQL Server 2005  หมายเหตุ:วิธีการนี้ยังใช้กับสภาพแวดล้อมของ SQL Server 2005 Edition ไซต์องค์กร
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการเปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง
  2. ตรวจสอบคีย์เข้ารหัสลับที่มีอยู่ ขึ้นอยู่กับชนิดของอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 ติดตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง พิมพ์ต่อไปนี้ในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง

   อินสแตนซ์เริ่มต้น
   ประเภท:rskeymgmt -lแล้ว กดป้อน

   อินสแตนซ์ที่มีชื่อ
   ประเภท:rskeymgmt -l -iInstName,จากนั้น กดป้อน

   คุณจะเห็นข้อมูลที่เข้ารหัสลับคีย์ที่สองที่แสดงในรายการ เป็นจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง และอื่น ๆ จากเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง รูปแบบของคีย์การเข้ารหัสลับที่ระบุไว้เป็นดังนี้:
   computername\InstNameEncryptionKeyID

   หมายเหตุ:computernameชื่อของเซิร์ฟเวอร์ปลายทางได้InstNameตัวยึดสำหรับชื่อของอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทางEncryptionKeyIDเป็นตัวยึดสำหรับหมายเลขคีย์การเข้ารหัส
  3. ลบคีย์การเข้ารหัสลับจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง ขึ้นอยู่กับชนิดของอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์ต่อไปนี้ในหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง

   อินสแตนซ์เริ่มต้น
   ประเภท:rskeymgmt - rSourceEncryptionKeyIDแล้ว กดป้อน

   อินสแตนซ์ที่มีชื่อ
   ประเภท:rskeymgmt -iInstName-rSourceEncryptionKeyID,จากนั้น กดป้อน

   หมายเหตุ:SourceEncryptionKeyIDเป็นตัวยึดสำหรับหมายเลขคีย์การเข้ารหัสจากเซิร์ฟเวอร์ของแหล่งที่มาในขั้นตอนที่ 2
  4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 คุณจะเห็นว่า เท่านั้นที่คีย์การเข้ารหัสลับของเซิร์ฟเวอร์ปลายทางมีอยู่ในขณะนี้
 12. คืนค่าคีย์การเข้ารหัสลับที่สำรองจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกโปรแกรมในการจัดการบริการรายงานตั้งค่าคอนฟิกคีย์การเข้ารหัสลับแล้ว คลิกคืนค่าในการคีย์การเข้ารหัสลับหน้า
  2. ในการข้อมูลคีย์การเข้ารหัสลับหน้าต่าง ชนิดรหัสผ่านคุณใช้การสำรองคีย์การเข้ารหัสลับจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง ค้นหาในการเข้ารหัสลับข้อมูลสำรองคีย์จากเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง และจากนั้น คลิกการตกลง.
 13. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เดียวกันตามบัญชีบริการ ASP.NET บนแฟ้ม Rsreportserver.config โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกโปรแกรมในการจัดการบริการรายงานตั้งค่าคอนฟิกข้อมูลเฉพาะตัวของการบริการเว็บ. คำประกาศนี้บัญชีบริการ asp.netข้อมูล
  2. เปิดการSQLInstall: Server\ SQL \Program Files\Microsoftmssql.x\Reporting Services\ReportServer โฟลเดอร์ คลิกขวาแฟ้ม Rsreportserver.config และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.

   หมายเหตุ:SQLInstallเป็นตัวยึดสำหรับไดรฟ์ที่ติดตั้ง SQL Server 2005mssql.xตัวยึดสำหรับ ID อินสแตนซ์ของอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 รายงานการบริการที่กำลังเรียกใช้บนเซิร์ฟเวอร์ปลายทางได้ เมื่อต้องการขอรับหมายเลขอินสแตนซ์ คลิกสถานะของเซิร์ฟเวอร์ในโปรแกรมจัดการตั้งค่าคอนฟิกบริการรายงาน และคำประกาศแล้วนี้หมายเลขอินสแตนซ์ข้อมูล
  3. ในการคุณสมบัติ Rsreportserverกล่องโต้ตอบ คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ
  4. ถ้าไม่มีอยู่ในบัญชีบริการ ASP.NET เพิ่มโปรแกรมดังกล่าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีบัญชีบริการ ASP.NETReadและอ่าน และปฏิบัติการPermissions:
  5. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการคุณสมบัติ Rsreportserverหน้าต่าง
 14. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ และต้องดูรายงานบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง
ถ้าคุณประสบปัญหาเมื่อคุณดูรายงานบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง คุณจำเป็นต้องตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับคอมโพเนนต์ของรายงานใน Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL ข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนเว็บเพจที่จะแสดงให้คุณที่เป็นปัญหา

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการบริการรายงานของฐานข้อมูล แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa972237.aspx
For more information about how to resolve permission issues when you move a database between computers that are running SQL Server, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
240872How to resolve permission issues when you move a database between servers that are running SQL Server

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 842425 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services
Keywords: 
kbsql2005rs kbexpertiseadvanced kbinfo kbreport kbserver kbdatabase kbsettings kbconsole kbhowto kbmt KB842425 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:842425

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com