คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่พร้อมใช้บริการงาน" เมื่อคุณเรียกดูเพจที่มี IIS 6.0 เว็บบนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 842493 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเรียกดูเว็บเพจที่มีโฮสต์บนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการใช้งานอยู่เซิร์ฟเวอร์หน้า (ASP) 5 ข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
บริการไม่พร้อมให้ใช้งาน
นอกจากนี้ เหตุการณ์การเตือนต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ:

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: W3SVC
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 1009
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Computer_Name
คำอธิบาย::
กระบวนการเนื้อหาพูลโปรแกรมประยุกต์ 'Application_Pool_Name' จบการทำงานอย่างไม่คาดคิดไว้ id ของกระบวนถูก '5288' รหัสการจบการทำงานของกระบวนถูก '0xffffffff'

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิธีใช้และศูนย์บริการที่<http: support.microsoft.com.=""> </http:>

นอกจากนี้ อาจบันทึกเหตุการณ์ข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อความ
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: เพจที่เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 5
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:Computer_Name
คำอธิบาย::
ข้อผิดพลาด: การเตรียมใช้งานการแคช Persistent ของต้นแบบการล้มเหลวสำหรับกลุ่มแอพลิเคชัน 'Application_Pool_Name' เนื่องจากความผิดพลาดต่อไปนี้: ไม่ไม่สร้าง Sub-directory การแคชดิสก์สำหรับกลุ่มแอพลิเคชันได้ ข้อมูลอาจมีรหัสข้อผิดพลาดเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิธีใช้และศูนย์บริการที่<http: support.microsoft.com.=""> </http:>

เมื่อคุณใช้ Filemon เพื่อตรวจสอบแฟ้มกิจกรรม คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
3521เวลาการคอมไพล์ C:\WINDOWS\system32\inetsrv\ASP สร้าง w3wp.exe:3168 Templates\PID3168.TMP ACCESS DENIED NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่รัน Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 6.0 ยังมีตัวควบคุมโดเมน ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มแอพลิเคชันโดยใช้บัญชีบริการ Authority\Network NT และบัญชีบริการ Authority\Network NT อาจไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงโฟลเดอร์ที่จำเป็น

การแก้ไข


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดสิทธิ์สำหรับกลุ่ม IIS_WPG บนโฟลเดอร์ด้วยตนเอง และตั้งค่าสิทธิ์บนโฟลเดอร์สำหรับบัญชีบริการ Authority\Network NTเมื่อต้องการได้ เราในการแก้ไขปัญหานี้ให้คุณไป "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตัวคุณเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขปัญหาให้กับฉันเมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขได้ปุ่มหรือการเชื่อมโยง คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว wizard


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50520

หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ แต่การแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติจะทำงานใน Windows รุ่นที่ใช้ภาษาอื่นเช่นกัน
 • <a0>$$$$</a0>การแก้ไขบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ส่วนให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง


การตั้งค่าสิทธิ์ในโฟลเดอร์สำหรับกลุ่ม IIS_WPG ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Windows Explorer แล้วจึง เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  %systemroot%\Help\iisHelp
 2. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาโดยทั่วไปโฟลเดอร์ แล้วคลิกsharing และการรักษาความปลอดภัย.
 3. คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกaddประเภท:iis_wpgแล้ว คลิกตกลง.
 4. with:iis_wpgเลือก คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้ภายใต้การอนุญาตให้คอลัมน์ แล้วคลิกตกลง:
  • อ่าน และปฏิบัติการ
  • แสดงรายการเนื้อหาโฟลเดอร์
  • Read
 5. เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้::
  %systemroot%\system32\inetsrv
 6. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาต้นแบบการคอมไพล์ aspโฟลเดอร์ แล้วคลิกsharing และการรักษาความปลอดภัย.
 7. คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกการiis_wpgจัดกลุ่ม และคลิกเพื่อเลือกนั้นควบคุมทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้การอนุญาตให้คอลัมน์ คลิกตกลง.
 8. เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้::
  % systemroot %
 9. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาบีบอัดไว้ชั่วคราวของ iisโฟลเดอร์ แล้วคลิกsharing และการรักษาความปลอดภัย.
 10. คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกการiis_wpgจัดกลุ่ม และคลิกเพื่อเลือกนั้นควบคุมทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้การอนุญาตให้คอลัมน์ คลิกตกลง.
เมื่อต้องการตั้งค่าสิทธิ์บนโฟลเดอร์สำหรับบัญชีบริการ Authority\Network NT ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มการทำงานของ Windows Explorer แล้วจึง เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  %systemroot%\Help\iisHelp
 2. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาโดยทั่วไปโฟลเดอร์ แล้วคลิกsharing และการรักษาความปลอดภัย.
 3. คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกaddประเภท:บริการเครือข่ายแล้ว คลิกตกลง.
 4. with:บริการเครือข่ายเลือก คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้ภายใต้การอนุญาตให้คอลัมน์ แล้วคลิกตกลง:
  • อ่าน และปฏิบัติการ
  • แสดงรายการเนื้อหาโฟลเดอร์
  • Read
 5. เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้::
  %systemroot%\system32\inetsrv
 6. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาต้นแบบการคอมไพล์ aspโฟลเดอร์ แล้วคลิกsharing และการรักษาความปลอดภัย.
 7. คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกaddประเภท:บริการเครือข่ายแล้ว คลิกตกลง.
 8. ด้วยการบริการเครือข่ายกลุ่มที่เลือกไว้ คลิกเพื่อเลือกนั้นควบคุมทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้การอนุญาตให้คอลัมน์ แล้วคลิกตกลง.
 9. เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้::
  % systemroot %
 10. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาบีบอัดไว้ชั่วคราวของ iisโฟลเดอร์ แล้วคลิกsharing และการรักษาความปลอดภัย.
 11. คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกaddประเภท:บริการเครือข่ายแล้ว คลิกตกลง.
 12. ด้วยการบริการเครือข่ายกลุ่มที่เลือกไว้ คลิกเพื่อเลือกนั้นควบคุมทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้การอนุญาตให้คอลัมน์ แล้วคลิกตกลง.
หลังจากที่ทำการขั้นตอนเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เริ่มต้นบริการ IIS Admin จากสแน็ปอิน Services หรือ จากสแน็ปอินการจัดการคอมพิวเตอร์

การหลีกเลี่ยงปัญหา

คุณอาจเป็นการชั่วคราวหลีกเลี่ยงปัญหานี้ โดยการเริ่มบริการ IIS Admin จากสแน็ปอิน Services หรือ จากสแน็ปอินการจัดการคอมพิวเตอร์ใหม่

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คล้ายกับสาเหตุที่แตกต่างกัน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
332097DCPROMO ไม่รักษาสิทธิ์บนบางโฟลเดอร์ IIS

สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณสามารถสิ้นสุดส่วนนี้ได้ หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เรายินดีรับข้อเสนอแนะของคุณ เมื่อต้อง การให้ผลตอบสนอง หรือ เพื่อรายงานปัญหาใด ๆ ด้วยการแก้ไขปัญหานี้ กรุณาทิ้งข้อคิดเห็น "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"บล็อก หรือส่งเรามีอีเมล.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 842493 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme kbmt KB842493 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:842493

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com